Khi chiếu chùm đơn sắc tới bề mặt kim loại với $\lambda< \lambda_0$ thì

Bài toán
Khi chiếu chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$ tới bề mặt kim loại phẳng có bước sóng giới hạn $\lambda_0$ (với $\lambda$< $\lambda_0$) thì
A. Các electron bay ra theo mọi phương.
B. Phương của các electron bay ra không chỉ phụ thuộc hướng chùm sáng kích thích mà còn phụ thuộc cường độ ánh sáng tới.
C. Các electron bay ra theo phương hợp với chùm tia tới theo quy luật phản xạ gương.
D. Các electron bay ra theo phương vuông góc bề mặt kim loại.

P/s: Đã chỉnh lại.
Thân! MOD!
 
Đáp án A chuẩn rồi vì thế nên người ta chế tạo catot hinh vòng cung để "hứng" được nhiều e nhất
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
To_Be_The_Best Điều gì sẽ xảy ra khi chiếu tới nguyên tử chùm photon có năng lượng $5,1 eV$ ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
V Khi đó vecto cường độ điện trường có: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Hải Quân Khi H đang ở mức NL M, để ion hóa H cần phải cung cấp 1 năng lượng =? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
anh yêu em Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Alitutu Cường độ dòng quang điện thay đổi như thế nào so với khi dùng kính một màu nào đó? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ bức xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn câu đúng khi nói về nguyên tử hiđro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
NTH 52 Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
andryshevakiev Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
nguyenvanthanh Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu,sau đó quả cầu sinh ra Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
A Tũn Chùm ánh sáng đỏ.... Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top