Hạt nhân $ {}_{84}^{210} Po $ đứng yên phân rã anpha

Bài toán
Hạt nhân $ {}_{84}^{210} Po $ đứng yên phân rã anpha và biến thành hạt nhân $X$ .Biết khối lượng các hạt $ {}_{84}^{210} Po $ anpha và $X$ lần lượt là $ 209.9904 u$ ,$4.0015u$ $ 205,9747u$ .cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Động năng của hạt anpha và $X$ xấp xỉ là


ĐA $ 12,9753 MeV$ và $0,2520MeV$
 
Bài toán
Hạt nhân $ {}_{84}^{210} Po $ đứng yên phân rã anpha và biến thành hạt nhân $X$ .Biết khối lượng các hạt $ {}_{84}^{210} Po $ anpha và $X$ lần lượt là $ 209.9904 u$ ,$4.0015u$ $ 205,9747u$ .cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Động năng của hạt anpha và $X$ xấp xỉ là

ĐA $ 12,9753 MeV$ và $0,2520MeV$
Lời Giải:
Ta có: $\begin{cases} \Delta m .c^2 = K_X + K_{\alpha} \\ K_X.m_X = K_{\alpha}.m_{\alpha}\end{cases} \Rightarrow K_X = 0,2519 \ (MeV);/ K_{\alpha} = 12,97535143\ (MeV)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Vận tốc hạt nhân sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Topic: Hạt nhân nguyên tử Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hao.baobinh10 Khối lượng hạt nhân X khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Số hạt nhân $Rn^{222}$ được tạo thành trong năm thứ $786$ xấp xỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
S Động năng của hạt nhân C là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
BackSpace Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Trong bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu bị phân ra? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Hạt nhân thứ hai bị phân rã vào thời điểm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
N Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
N Tìm năng lượng liên kết của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Thảo Bùi Phản ứng hạt nhân dây chuyền. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
luxubuhl Tính động năng của hạt nhân X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Khi tổng hợp được 1mol hạt nhân U238 thì năng lượng tỏa ra là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính số hạt nhân còn lại và số hạt nhân đã phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
huynhcashin Tính $\alpha$ gốc hợp bởi 2 hạt nhân X giống nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
LeLinh Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Annapham95 Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
dungpro1511 Số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 1 ngày vào thời điểm 8 năm sau đó là ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
H Động năng hạt nhân $\alpha $ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
T Số hạt nhân nhập vào tế bào vi khuẩn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
I Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$ đứng yên sinh ra hạt p với Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhbao Tốc độ hạt nhân X là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
triminhdovip137 Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
little_bobanh Tỉ số giữa hạt nhân poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân này thành hạt nhân khác Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
thehiep Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ $100$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Hạt nhân nguyên tử trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Hạt nhân nguyên tử 38
P Năng lượng liên kết của hạt nhân $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top