Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M

Bài toán
Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng
A. 9
B. 2
C. 3
D. 4
 
Bài Làm:
Ta có:
$r_{n}=n^{2}r_{0}$

$$F_{dien}=F_{huongtam}\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
k\dfrac{q_{0}^{2}}{r_{0}^{2}}=m\dfrac{v_{1}^{2}}{r_{0}}\\
k\dfrac{q_{0}^{2}}{81r_{0}^{2}}=m\dfrac{v_{3}^{2}}{9r_{0}}
\end{matrix}\right.$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{v_{1}}{v_{3}}=3$$
Chọn C
 

Quảng cáo

Top