[2013] Bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^![prbreak]...[/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau: (có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Bài 14(Chuyên Trần Phú-HP L3-2012)
Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng với khe Y-âng, hai khe $S_1,S_2$ là 2 nguồn giống nhau,cùng pha với nhau và cùng một bước sóng $\lambda$ . Các khe $S_1,S_2$ cách nhau một khoảng $a=3\lambda$.trên phương truyền sóng, tìm trên đường thẳng qua $S_1$, vuông góc $S_2$. điểm xa nhất mà ở đó sự giao thoa triệt tiêu hoàn toàn.
A. $8,5\lambda$
B. $8,75\lambda$
C. $10,25\lambda$
D. $10,5\lambda$
Lời giải
Gọi điểm cần tìm là điểm M
Ta có $$
\left\{\begin{matrix}
MS_2-MS_1=\dfrac{\lambda}{2} & \\
MS_2^2-MS_1^2=\left(3\lambda\right)^2&
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow MS_1=8,75\lambda.$$
Chọn B.
 
Bài 15(Chuyên Lê Quý Đôn-lần 1)
Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 2 mm, khoảng cách hai khe đến màng là 2 m. Nguồn S phát đồng thời bức xạ $\lambda _{1}=0,4\mu m , \lambda _{2}= 0,5 \mu m$. Trên đoạn MN=30 cm (cùng phía so với vân trung tâm O và OM=5,5 mm) có bao nhiêu vân tối của bức xạ $\lambda _{1}$ trùng với vân sáng của $\lambda _{2}$
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
Cần sửa đề là 30 mm nhé
Lời giải
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có $\left(l+\dfrac{1}{2}\right) i_1=ki_2; k, l \in Z$
$i_1=0,4mm; i_2=0,5 mm$
"Khoảng đơn vị" theo quy luật $x=0,5\left(4n+2\right), n \in Z$
Mặt khác theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có $5,5 \leq x \leq 30 \rightarrow 2,25 \leq n \leq 17,25$
Có tổng cộng 15 điểm
Chọn A.
 
Bài 16
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc trên màn thu được hai hệ vân giao thoa với khoảng vân lần lượt là 1,35(mm) và 2,25(mm). Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Tính MN:
A. 4,375(mm)
B. 3,2(mm)
C. 3,375(mm)
D. 6,75(mm)
Lời giải
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $\left(k+\dfrac{1}{2}\right)1,35= \left(l+\dfrac{1}{2}\right)2,25, k, l \in Z$
"Khoảng đơn vị" $x=2,25\left(\dfrac{3}{2}+3n\right) , n \in Z$
Để M, N gần nhau nhất thì khoảng cần tìm bằng 3,375(n=0)
Chọn C.
 

Quảng cáo

Top