[2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^![prbreak][/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Câu 38 (Chuyên Quốc Học): Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, tụ điện có điện dung $C$, cuôn dây thuần cảm $L$,mắc nối tiếp, $L$ thay đôi được. Khi $L=L_o$ thì điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại $U_{Lmax}=160\sqrt{5}$. Tại thời điểm $t_1$ điện áp tức thời hai đầu mạch $RC$ là $u_{RC}=200V$. Tại thời điễm $t=t+\dfrac{T}{4}$ điện áp tức thời hai đầu mạch $AB$ là $u=100V$. Điện áp hiệu dụng hai đầu $AB$ là
A. $80$
B. $80\sqrt{2}$
C. $160\sqrt{2}$
D. $160$
Cách nữa cho phong phú hen :D
Lời giải:
Hình vẽ.png
Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB sớm pha hơn điện áp hai đầu RC (
Tại thời điểm $t=t_o+\dfrac{T}{4}$ $U_{AB}$ ngược pha so với $U_{RC}$ tại tời điểm $t_o$
  • Ta có: $$\dfrac{200}{U_{RC}}=\dfrac{100}{U_{AB}}\Rightarrow U_{RC}=2U_{AB}.$$
  • $U_L$ max nên: $$U_{RC}^2+U_{AB}^2=160\sqrt{5}\Rightarrow U_{AB}=160.$$
Chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Dựa vào tính chất đối xứng, vẽ giản đồ, v.v..... (có cái tam giác vuông 3-4-5)

Ta có thể tính ngay được hệ số công suất:

$\cos\alpha_1 = \dfrac{2R}{\sqrt{4R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \dfrac{2.\dfrac{3.4}{5}}{\sqrt{4.\left(\dfrac{3.4}{5}\right)^2 + \left(\dfrac{4.4}{5} - \dfrac{3.3}{5}\right)^2}} = 0,96$
Bạn ơi, bạn có thể vẽ hình rồi giải thích được không? mình vẫn chưa hiểu.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 40 (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa lần 3):
Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động xoay chiều có biểu thức $e=754\cos120\pi t(V)$. Biết rô-to quay với tốc độ 900 vòng/phút và mỗi cuộn dây của phần ứng có 50 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là:
A. $2.5 mWb$
B. $10 mWb$
C. $5 mWb$
D. $7.5 mWb$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 40 (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa lần 3):
Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động xoay chiều có biểu thức $e=754\cos120\pi t(V)$. Biết rô-to quay với tốc độ 900 vòng/phút và mỗi cuộn dây của phần ứng có 50 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là:
A. $2.5 mWb$
B. $10 mWb$
C. $5 mWb$
D. $7.5 mWb$
Rô-to quay được 15 vòng/s mà $f = 60Hz$ nên rô-to có 4 cặp cực -> Máy phát điện gồm 8 cuộn dây, mỗi cuộn có 50 vòng
Ta có: $e = \omega .50.N.\Phi \rightarrow \Phi = \dfrac{e}{\omega .50.N} = 5mWb$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 2. (Đề Ams lần 1-2013)
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp nơi truyền đi. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp nguồn lên bao nhiêu lần?

A. $\dfrac{n}{a(n+1)}$
B. $\dfrac{n+\sqrt{a}}{\sqrt{a}(n+1)}$
C. $\dfrac{n+a}{\sqrt{a}(n+1)}$
D. $\dfrac{a(1-n)+n}{\sqrt{a}}$
C ơi "coi điện áp trong mạch luôn cùng pha với cường độ dòng điện" có ý nghĩa j
 
Câu 41 (Chuyên Vĩnh Phúc lần 3 2013)
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm $2L>CR^{2}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Khi tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị $f1=30\sqrt{2}$ hoặc $f2=40\sqrt{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị không đổi. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại thì tần số dòng điện bằng
A. $20\sqrt{6} Hz$
B. $50 Hz$
C. $50\sqrt{2}Hz$
D. $48Hz$
 
Câu 41 (Chuyên Vĩnh Phúc lần 3 2013)
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm $2L>CR^{2}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Khi tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị $f1=30\sqrt{2}$ hoặc $f2=40\sqrt{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị không đổi. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại thì tần số dòng điện bằng
A. $20\sqrt{6} Hz$
B. $50 Hz$
C. $50\sqrt{2}Hz$
D. $48Hz$
Công thức giải nhanh:
\[ \boxed{f^2=\dfrac{1}{2}(f_1^2+f_2^2) } \]
Chọn B
 
Bài toán cho 2 đầu tụ điện có giá trị không đổi nghĩa là như thế nào vậy bạn? Công thức bạn đưa ra dùng khi $U_C$ bằng nhau thôi mà?
 
Câu 41 (Chuyên Vĩnh Phúc lần 3 2013)
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm $2L>CR^{2}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Khi tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị $f1=30\sqrt{2}$ hoặc $f2=40\sqrt{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị không đổi. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại thì tần số dòng điện bằng
A. $20\sqrt{6} Hz$
B. $50 Hz$
C. $50\sqrt{2}Hz$
D. $48Hz$
Ta có $f_o=\dfrac{f^2_1 + f^2_2}{2} =50 Hz $
 
Bài 1. (Đề thi thử Vinh lần 3 2011)
Điện năng từ nhà máy được đưa tới nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi, ban đầu hiệu suất tải điện là $ 90%$ .muốn hiệu suất truyền tải điện là $96%$ thì cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi
A. $40.2\%$
B. $36.8\%$
C. $42.2\%$
D. $38.8\%$
B
 
Câu 42 (Chuyên Thái Bình lần 4 2012)
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm các đoạn mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ có điện trở R=80$\Omega $, đoạn mạch MN chỉ có tụ điện C, đoạn NB chỉ có cuộn cảm. Đặt điện áp xoay chiều 240V - 50Hz vào 2 đầu mạch AB thì dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng $\sqrt{3}$A, điện áp hiệu dụng $U_{NB}=80\sqrt{3}$V, điện áp tức thời trên AN và MB lệch pha nhau $120^{o}$. Tính hệ số công suất của mạch?
A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
B. 0,5
C. 0,8
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
Nắng Câu điện đề KSTN ĐHBKHN 2013. Bài tập Điện xoay chiều 0
N Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó Bài tập Điện xoay chiều 3
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top