[2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^![prbreak][/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Bài 15. Chuyên Thái Bình 5/2012
Đặt điện áp xoay chiều $u=120\sqrt{6}\cos\omega t$(V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM, MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L, đoạn MB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp vớitụ C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB gấp đôi điện áp hiệu dụng trên R và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,5A. Điện áp trên MB lệch pha $\dfrac{\pi}{2}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ toàn mạch bằng?
A. 150 W
B. 90 W
C. 20 W
D. 100 W
 
Bài 15. Chuyên Thái Bình 5/2012
Đặt điện áp xoay chiều $u=120\sqrt{6}\cos \omega t$(V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM, MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L, đoạn MB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp vớitụ C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB gấp đôi điện áp hiệu dụng trên R và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,5A. Điện áp trên MB lệch pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ toàn mạch bằng?
A. 150 W
B. 90 W
C. 20 W
D. 100 W
Bài làm:
Xét đoạn mạch MB có điện áp hiệu dụng gấp đôi điện áp hiệu dung trên R suy ra góc giữa $U_{MB}$ và i là $60^0$
Suy ra độ lệch pha $\varphi =30^0$
Ta có:
\[ P=U. I. \Cos \varphi=90W\]
Chọn B
 
Bài 16 (chuyên Lê Quý Đôn lần 2-2013)
Cho đoạn mạch gồm $R=40 \Omega$ nối tiếp với cuộn cảm thuần $ L=\dfrac{0,4}{\pi}(H)$. Điện áp tức thời 2 đầu đoạn mạch $u=80\cos(100\pi t-\dfrac{\pi}{4})(V)$. Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là $20\sqrt{2}(V)$
A. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}A$
B. $\sqrt{3}A$
C. $3A$
D. $2A$
 
Bài 16 (chuyên Lê Quý Đôn lần 2-2013)
Cho đoạn mạch gồm $R=40 \Omega $ nối tiếp với cuộn cảm thuần $ L=\dfrac{0,4}{\pi }\left(H\right)$. Điện áp tức thời 2 đầu đoạn mạch $u=80\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(V\right)$. Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là $20\sqrt{2}\left(V\right)$
A. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}A$
B. $\sqrt{3}A$
C. $3A$
D. $2A$
Lời giải:
  • Ta có: $I_o=\sqrt{2}$
  • $U_{oL}=40\sqrt{2}$
  • $u_L$ vuông pha với i: $$\dfrac{u^2}{U^2_{oL}}+\dfrac{i^2}{I^2_o}=1\Rightarrow i=\dfrac{\sqrt{6}}{2}.$$
Chọn A
 
Bài 17. (Đề thi thử lần 2-2013, chuyên Vinh)
Đặt một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos(100\pi t +\varphi )(V)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm động cơ điện xoay chiều nối tiếp cuộn dây thì thấy động cơ hoạt động bình thường ( đạt định mức). Khi đó điện áp 2 đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là $60^0$ và có giá trị hiệu dụng là $60\sqrt{2}$. Trên động cơ có ghi $60V-50Hz$,$\cos\varphi =0,966$. $U=?$
A. $60 \sqrt{5}V$
B. $60 \sqrt{10}V$
C. $60 \sqrt{2}V$
D. $60 \sqrt{3}V$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 17. (Đề thi thử lần 2-2013, chuyên Vinh)
Đặt một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos(100\pi t +\varphi )(V)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm động cơ điện xoay chiều nối tiếp cuộn dây thì thấy động cơ hoạt động bình thường ( đạt định mức). Khi đó điện áp 2 đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là $60^0$ và có giá trị hiệu dụng là $60\sqrt{2}$. Trên động cơ có ghi $60V-50Hz$,$\cos\varphi =0,966$. $U=?$
A. $60 \sqrt{5}V$
B. $60 \sqrt{10}V$
C. $60 \sqrt{2}V$
D. $60 \sqrt{3}V$
Cái dở nhất của câu này là dùng cái giá trị $\varphi$ quá tùy tiện, nó xuất hiện ở trên phần cho điện áp $u=U\sqrt{2}\cos(100\pi t +\varphi )(V)$, đến cuối Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thêm lần nữa dễ gây hiểu nhầm cho học sinh!
Bài làm
Dùng giản đồ vecto ta có ngay
$U=\sqrt{U_{cd}^2+U_{dc}^2 + 2U_{cd}.U_{dc}.\cos(60^0-\varphi)}$.
Xét 2 trường hợp động cơ sớm pha và chậm pha hơn so với dòng điện ứng với góc $\varphi$ lần lượt là $15^0$ và $-15^0$ ta được đáp án thỏa mãn $U=60 \sqrt{5}V$.
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 18.Người thầy lần 3, 2013.
Đặt điện áp $u=25\sqrt{6}\sin100\pi t(V)$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 3 đoạn mạch AM, MN, và NB mắc nối tiếp. Trong đó đoạn AM chứa cuộn dây, MN chứa tụ C và NB chứa điện trở thuần R biến thiên. Biết $C=\dfrac{2.10^{-4}}{\pi\sqrt{3}} F$, với một giá trị R xác định thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 0,5A, $u_{AN}$ trễ pha $\dfrac{\pi}{6}$ so với $u_{AB}$, $u_{AM}$ lệch pha $\dfrac{\pi}{2}$ so với $u_{AB}$. Xác định điện trở thuần của cuộn dây?
A. $25 \Omega$
B. $26 \Omega$
C. $21 \Omega$
D. $22 \Omega$
 
Bài 18.Người thầy lần 3, 2013.
Đặt điện áp $u=25\sqrt{6}\sin100\pi t(V)$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 3 đoạn mạch AM, MN, và NB mắc nối tiếp. Trong đó đoạn AM chứa cuộn dây, MN chứa tụ C và NB chứa điện trở thuần R biến thiên. Biết $C=\dfrac{2.10^{-4}}{\pi\sqrt{3}} F$, với một giá trị R xác định thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 0,5A, $u_{AN}$ trễ pha $\dfrac{\pi}{6}$ so với $u_{AB}$, $u_{AM}$ lệch pha $\dfrac{\pi}{2}$ so với $u_{AB}$. Xác định điện trở thuần của cuộn dây?
A. $25 \Omega$
B. $26 \Omega$
C. $21 \Omega$
D. $22 \Omega$
Lời giải:
• Ta có tam giác tạo bởi $\vec{u_{AM}}, \vec{u_{AN}}, \vec{u_{MN}}$ là tam giác cân $\Rightarrow r=\dfrac{Z_C}{2}.tan30=25(\Omega)$
 
Bài 19 .(Đề thi thử Huỳnh Thúc Kháng lần 2)
Điện năng được trải trực tiếp từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ nhờ dây dẫn chỉ có điện trở thuần R = 40 $\Omega$. Nơi tiêu thụ điện tiêu thụ một công suất 200 kW với hệ số công suất bằng 1 và điện áp hiệu dụng bằng 500 V thì hao phí trên đường dây quá lớn. Để đảm bảo hiệu suất truyền tải là 92,6% (xấp xỉ bằng $\dfrac{25}{27}$) mà vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ và điện áp hiệu dụng không đổi, người ta đặt một máy biến áp ở nơi tiêu thụ, động thời đặt máy biến áp ở nơi phát điện. Bỏ qua hao phí ở các máy biến áp và coi dòng điện cùng pha với các điện áp, máy biến áp ở nới phát điện có hệ số biến đổi $k_1$=0,1. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp nơi phát điện là:
A. 16,5 kV
B. 1,65 kV
C. 1,8 kV
D. 1.08 kV
 
Bài 20: ( Đề thi thử lần 2-2012 Yên Mô B)
Đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB ghép nối tiếp, đoạn AM chỉ có điện trở thuần R, đoạn MB gồm cuộn dây và tụ điện ghép nối tiếp. Đặt giữa M và B một vôn kế lý tưởng, đặt giữa hai bản tụ điện một khoá K. Ban đầu đặt vào giữa hai đầu AB một điện áp một chiều khi K mở vôn kế chỉ $100V$, còn khi K đóng thì vôn kế chỉ $25V$. Khi đặt giữa hai đầu AB một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi thì khi K đóng hay mở cường độ dòng điện có cùng một giá trị còn điện áp giữa hai đầu vôn kế trong hai trường hợp này lệch pha nhau một góc $\dfrac{\pi}{2}$.Bỏ qua điện trở dây nối và khoá K. Hệ số công suất của mạch điện khi K đóng và mở trong trường hợp đặt điện áp xoay chiều hai đầu mạch là:
A. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{4}{\sqrt{17}}$
B. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{2}{\sqrt{17}}$
C. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{2}{\sqrt{15}}$
D. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{4}{\sqrt{15}}$
Bài khá là hay. :D
 
Bài 20: ( Đề thi thử lần 2-2012 Yên Mô B)
Đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB ghép nối tiếp, đoạn AM chỉ có điện trở thuần R, đoạn MB gồm cuộn dây và tụ điện ghép nối tiếp. Đặt giữa M và B một vôn kế lý tưởng, đặt giữa hai bản tụ điện một khoá K. Ban đầu đặt vào giữa hai đầu AB một điện áp một chiều khi K mở vôn kế chỉ $100V$, còn khi K đóng thì vôn kế chỉ $25V$. Khi đặt giữa hai đầu AB một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi thì khi K đóng hay mở cường độ dòng điện có cùng một giá trị còn điện áp giữa hai đầu vôn kế trong hai trường hợp này lệch pha nhau một góc $\dfrac{\pi}{2}$.Bỏ qua điện trở dây nối và khoá K. Hệ số công suất của mạch điện khi K đóng và mở trong trường hợp đặt điện áp xoay chiều hai đầu mạch là:
A. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{4}{\sqrt{17}}$
B. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{2}{\sqrt{17}}$
C. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{2}{\sqrt{15}}$
D. $ \cos\phi_1=\cos\phi_2=\dfrac{4}{\sqrt{15}}$
Bài khá là hay. :D
U 1 chiều:
K mở: Mạch hở số chỉ vôn kế là điện áp đầu mạch $\rightarrow U_{AB} = 100V$
K đóng: $\dfrac{U_L}{U_R} = \dfrac{25}{75} \rightarrow 3r = R$
$r$ là điện trở trong của cuộn dây

U xoay chiều:
Do khi K mở hay đóng thì dòng điện có cùng 1 giá trị nên ta có: $2Z_L = Z_C$
Điện áp giữa hai đầu vôn kế lệch nhau $90^0$ nên:
$\dfrac{Z_L}{r} = \dfrac{r}{Z_C - Z_L} = \dfrac{r}{Z_L}$
$\rightarrow r = Z_L \rightarrow Z_C = 2r$

Vậy: $\cos\phi = \dfrac{r + 3r}{\sqrt{17r^2}} = \dfrac{4}{\sqrt{17}}$

Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 19 .(Đề thi thử Huỳnh Thúc Kháng lần 2)
Điện năng được trải trực tiếp từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ nhờ dây dẫn chỉ có điện trở thuần R = 40 $\Omega $. Nơi tiêu thụ điện tiêu thụ một công suất 200 kW với hệ số công suất bằng 1 và điện áp hiệu dụng bằng 500 V thì hao phí trên đường dây quá lớn. Để đảm bảo hiệu suất truyền tải là 92,6% (xấp xỉ bằng $\dfrac{25}{27}$) mà vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ và điện áp hiệu dụng không đổi, người ta đặt một máy biến áp ở nơi tiêu thụ, động thời đặt máy biến áp ở nơi phát điện. Bỏ qua hao phí ở các máy biến áp và coi dòng điện cùng pha với các điện áp, máy biến áp ở nới phát điện có hệ số biến đổi $k_1$=0,1. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp nơi phát điện là:
A. 16,5 kV
B. 1,65 kV
C. 1,8 kV
D. 1.08 kV
Lời giải.
Khi chưa có biếp áp. Ta có: $I = \dfrac{P}{U}=400A$
Khi có biến áp.
Ở nơi tiêu thụ. $H = \dfrac{P_{tt}}{P} \Rightarrow P = \dfrac{200}{0,926}=216kW$ $\Rightarrow \Delta P = 216-200 =16kW =I^2.R $
$\Rightarrow I =20A$
$\Rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{400}{20} \Rightarrow U_1 = 10000V$
Tại nơi truyền. $U_2' = U_1+ \Delta U = 10000+20.40=10800V$
Suy ra $U_1' = \dfrac{U_2'}{K_1} = 108000 =10,8KV$
Đáp án D
 
Bài 21.( Lần 1. Huỳnh Thúc Kháng)
Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN và đoạn mạch NB mắc nối tiếp. Đoạn AN chưa điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm, đoạn NB chỉ chứa tụ điện. Giấ trị của các phần tủ không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp không đổi, nhưng tần số thay đổi được.Khi $f=60Hz$ thì hệ số công suất của đoạn AN là 0,6. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là 0,8. Để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha $90^0$ so với điện áp hai đầu tụ thì tần số điện áp là
A. 100 Hz
B. 48 Hz
C. 75 Hz
D. 50 Hz
 
Bài 21.( Lần 1. Huỳnh Thúc Kháng)
Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN và đoạn mạch NB mắc nối tiếp. Đoạn AN chưa điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm, đoạn NB chỉ chứa tụ điện. Giấ trị của các phần tủ không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp không đổi, nhưng tần số thay đổi được.Khi $f=60Hz$ thì hệ số công suất của đoạn AN là 0,6. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là 0,8. Để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha $90^0$ so với điện áp hai đầu tụ thì tần số điện áp là
A. 100 Hz
B. 48 Hz
C. 75 Hz
D. 50 Hz
Bài làm:
Ta có:
$$\dfrac{Z_{L_1}}{R+r}=\dfrac{4}{3}.$$
Và:
Hoặc:
$$\dfrac{Z_{C_1}=Z_{L_1}}{R}=\dfrac{3}{4}.$$
Hoặc
$$\dfrac{Z_{L_1}=Z_{C_1}}{R}=\dfrac{3}{4}.$$
$$\Rightarrow16Z_{C_1}=25Z_{L_1}(1).$$
Hoặc:
$$16Z_{C_1}=7Z_{L_1}(2).$$
Từ (1):
$$\dfrac{16}{C\omega_1} =25L\omega.$$
Kết hợp với $$LC.\omega_2=1.$$
Ta có:
$$\dfrac{f_1}{f_2}=0,8.$$
$$\Rightarrow f_1=48.$$
(2) không xảy ra.
Vậy chọn $B$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 22: ( CHuyên ĐHV lần 3-2012)
Giả sử công suất cung cấp cho động cơ không đồng bộ ba pha không đổi. Khi roto quay với tốc độc $\omega_1$ hoặc $\omega_2$. $\omega_1 < \omega_2$ thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của roto lần lượt là $I_1 , I_2$ . Ta có
$A. I_1=I_2 \neq 0$
$B.I_1=I_2=0$
$C.I_1 >I_2$
$D.I_1<>
 
Bài 22: ( CHuyên ĐHV lần 3-2012)
Giả sử công suất cung cấp cho động cơ không đồng bộ ba pha không đổi. Khi roto quay với tốc độc $\omega_1$ hoặc $\omega_2$. $\omega_1 < \omega_2$ thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của roto lần lượt là $I_1 , I_2$ . Ta có
$A. I_1=I_2 \neq 0$
$B.I_1=I_2=0$
$C.I_1 >I_2$
$D.I_1
Không chắc câu này lắm
$P= P_{hp}+P_{ci}=I^2R+P_{ci}$.
Nếu roto quay nhanh hơn thì sẽ $P_{hp}$ sẽ bé đi nên I sẽ bé đi $\Rightarrow$ Chọn C
 
Không chắc câu này lắm
$P= P_{hp}+P_{ci}=I^2R+P_{ci}.$
Nếu roto quay nhanh hơn thì sẽ $P_{hp}$ sẽ bé đi nên I sẽ bé đi $\Rightarrow$ Chọn C
Ta có
Công suất tiêu thụ không đổi nên
$I_1U_1=I_2U_2$
Khi $\omega $ tăng $\Rightarrow$ U tăng
$\Rightarrow U_1 < U_2 \Rightarrow I_2 < I_1$
Đáp án : C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
Nắng Câu điện đề KSTN ĐHBKHN 2013. Bài tập Điện xoay chiều 0
N Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó Bài tập Điện xoay chiều 3
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top