[2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^![prbreak][/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Bài 8 (Tứ Kỳ-Hải Dương): Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$ thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ và tần số $f$ không đổi. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị $C=C_1$ thì điện áp giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng $U$, cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức $i_1=2\sqrt{6}\cos \left (100\pi t+\dfrac{\pi}{4} \right)(A)$. Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch lúc này có biểu thức là:
A. $i_1=2\sqrt{2}\cos \left (100\pi t+\dfrac{5\pi}{12} \right)(A)$
B. $i_1=2\sqrt{2}\cos \left (100\pi t+\dfrac{\pi}{3} \right)(A)$
C. $i_1=2\sqrt{3}\cos \left (100\pi t+\dfrac{5\pi}{12} \right)(A)$
D. $i_1=2\sqrt{3}\cos \left (100\pi t+\dfrac{\pi}{3} \right)(A)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 8 (Tứ Kỳ-Hải Dương): Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$ thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ và tần số $f$ không đổi. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị $C=C_1$ thì điện áp giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng $U$, cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức $i_1=2\sqrt{6}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{4} \right)\left(A\right)$. Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch lúc này có biểu thức là:
A. $i_2=2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{5\pi }{12} \right)\left(A\right)$
B. $i_2=2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right)\left(A\right)$
C. $i_2=2\sqrt{3}\cos \left(100\pi t+\dfrac{5\pi }{12} \right)\left(A\right)$
D. $i_2=2\sqrt{3}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right)\left(A\right)$
Em sửa đề một số chỗ không biết đúng không ^^.
Khi $C=C_1$ thì $U_d=U_C=U$ nên $$Z_C^2=r^2+Z_L^2=r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2$$
Nên $$Z_C=2Z_L$$
Và $$r=Z_L\sqrt{3}$$
$$\Rightarrow u=U\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{12}\right) $$
Khi $C=C_2$ thì $U_C$ max nên
$$Z_{C_2}=\dfrac{Z_L^2+r^2}{Z_L}=4Z_L$$
Khi đó : $$\tan \varphi = \dfrac{1-4}{\sqrt{3}}=-\sqrt{3}$$
$$\Rightarrow \varphi_{i2}=\dfrac{\pi }{12}+\dfrac{\pi }{3}=\dfrac{5\pi }{12}$$
Và $$\dfrac{Z_2}{Z_1}=\sqrt{\dfrac{3+1}{3+9}} = \sqrt{\dfrac{1}{3}}$$
$$\Rightarrow I_{o2}=\sqrt{\dfrac{1}{3}}.2\sqrt{6}= 2\sqrt{2}$$
Vậy $i_2=2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{5\pi }{12} \right)\left(A\right)$
Chọn A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 9 : (Thuận Thành số 1 -2013 )
Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều $250\sqrt{2}\cos100\pi t $ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc $\dfrac{\pi}{3}$. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A và điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn điện áp
hai đầu X một góc $\dfrac{\pi}{3}$. . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.
A. $300W$
B. $200\sqrt{2}$
C. $434,4W$
D. $386,7W$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 10 : Thuận Thành số 1 -2013
Điện năng được truyền tải từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí A, đến nơi tiêu thụ B,. Khi truyền tải đền vị trí C được 10Km thì gặp một hồ nước rộng, đường dây phải đi vòng. Để xác định tổng chiều dài của đường dây phải dùng, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng một điện trở thuần R= 20W nối vào hai dây tải điện tại vị trí C và nối hai đầu dây tải điện tại A vào nguồn điện không đổi 20V, điện trở trong không đáng kể. Khi hai đầu dây tại B để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,5 A, còn khi hai đầu dây tại B được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ
dòng điện qua nguồn là 0,6A, .
(coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây) .
Tổng chiều dài của đường dây cần dùng là
A. 60 km.
B. 45 km.
C. 30 km.
D. 90 km
 
Bài 9 : (Thuận Thành số 1 -2013 )
Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều $250\sqrt{2}\cos100\pi t $ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc $\dfrac{\pi}{3}$. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A và điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn điện áp
hai đầu X một góc $\dfrac{\pi}{3}$. . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.
A. $300W$
B. $200\sqrt{2}$
C. $434,4W$
D. $386,7W$
Đề này bị sai rùi

tam giác vector X+ cuộn dây= AB

$\dfrac{50}{\sin 60}=\dfrac{62,5}{\sin X}$

ra $\sin X>1 $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 9 : (Thuận Thành số 1 -2013 )
Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều $250\sqrt{2}\cos100\pi t $ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc $\dfrac{\pi}{3}$. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A và điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn điện áp
hai đầu X một góc $\dfrac{\pi}{3}$. . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.
A. $300W$
B. $200\sqrt{2}$
C. $434,4W$
D. $386,7W$
Bài này đã được thảo luận rồi bạn.
http://vatliphothong.vn/t/1754/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 11 (Chuyên Nguyễn Huệ Lần 3)
Cho mạch RLC, cuộn dây thuần cảm. Khi $L=L_{1}$ thì điện áp trên tụ cực đại và bằng $100\sqrt{5} (V)$. Khi $L=L_{2}=0,4L_{1}$ thì dòng điện sớm pha $\dfrac{\pi}{4}$ so với điện áp. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch bằng
A. 100V
B. 200V
C. $100\sqrt{2} (V)$
D. 120V
 
Bài 11 (Chuyên Nguyễn Huệ Lần 3)
Cho mạch RLC, cuộn dây thuần cảm. Khi $L=L_{1}$ thì điện áp trên tụ cực đại và bằng $100\sqrt{5} (V)$. Khi $L=L_{2}=0,4L_{1}$ thì dòng điện sớm pha $\dfrac{\pi}{4}$ so với điện áp. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch bằng
A. 100V
B. 200V
C. $100\sqrt{2} (V)$
D. 120V
Khi $U_C$ cực đại , $$Z_L=Z_C \Rightarrow Z_C=Z_{L_1} = 2,5Z_{L_2}$$
$$\Rightarrow R=\dfrac{3}{2}Z_{L_2}$$
$$\Rightarrow U=U_{Cmax}.\dfrac{R}{Z_C} = 100.\sqrt{5}.\dfrac{1,5}{2,5} = 60\sqrt{5}$$
Sao em không ra đáp án thế nhỉ :(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 11 (Chuyên Nguyễn Huệ Lần 3)
Cho mạch RLC, cuộn dây thuần cảm. Khi $L=L_{1}$ thì điện áp trên tụ cực đại và bằng $100\sqrt{5} (V)$. Khi $L=L_{2}=0,4L_{1}$ thì dòng điện sớm pha $\dfrac{\pi}{4}$ so với điện áp. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch bằng
A. 100V
B. 200V
C. $100\sqrt{2} (V)$
D. 120V
Câu này hình như không có đáp án đúng .
Ta có
$U_C=\dfrac{U.Z_C}{\sqrt{R^2+(Z_{L_1}-Z_C)^2}}$
Do đó $U_C$ lớn nhất khi $Z_{L_1}=Z_C$, khi đó $U_C=\dfrac{U.Z_C}{R} =100\sqrt{5}(1)$
Khi $L=L_{2}=0,4L_{1}$ thì dòng điện sớm pha $\dfrac{\pi}{4}$ so với điện áp nên
$$Z_C -Z_{L_2}=R$$
$$\Rightarrow Z_C - 0,4 Z_C =R$$
$$\Rightarrow \dfrac{Z_C}{R}=\dfrac{5}{3}$$
Thế vào $(1)$ ta có $U=60\sqrt{5} V$
 
Bài 12(Chuyên Amsterdam )
Cho mạch điện RLC tụ có điện dung C thay đổi.Ta điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại.Khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V và khi điện áp tức thời hai đầu mạch là $75\sqrt{6} V$ thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là $25\sqrt{6} V$ .Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:
A.$150V$
B. $150\sqrt{2} V$
C. $75\sqrt{3} V$
D. $75\sqrt{6} V$
 
Bài 12(Chuyên Amsterdam lần 2)
Cho mạch điện RLC tụ có điện dung C thay đổi.Ta điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại.Khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V và khi điện áp tức thời hai đầu mạch là $75\sqrt{6} V$ thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là $25\sqrt{6} V$ .Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:
A.$150V$
B. $150\sqrt{2} V$
C. $75\sqrt{3} V$
D. $75\sqrt{6} V$
Bài làm:
Bài này mình dùng giản đồ nên không vẽ được. (Dùng đại số lâu).
Hình như nó cũng có trong đề thi thử của VLTT rồi thì phải.
Với giá trị tức thời ta luôn có:
\[u_{AB}=u_R+u_L+u_C=u_{RL}+u_C\]
Bài này nên dùng vecto buộc vì có dữ kiện "Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại".
Ra đáp án A
 
Bài làm:
Bài này mình dùng giản đồ nên không vẽ được. (Dùng đại số lâu).
Hình như nó cũng có trong đề thi thử của VLTT rồi thì phải.
Với giá trị tức thời ta luôn có:
\[u_{AB}=u_R+u_L+u_C=u_{RL}+u_C\]
Bài này nên dùng vecto buộc vì có dữ kiện "Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại".
Ra đáp án A
Bài này dùng đại số, giải phương trình hai ẩn thì nhanh hơn
 
Bài 10 : Thuận Thành số 1 -2013
Điện năng được truyền tải từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí A, đến nơi tiêu thụ B,. Khi truyền tải đền vị trí C được 10Km thì gặp một hồ nước rộng, đường dây phải đi vòng. Để xác định tổng chiều dài của đường dây phải dùng, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng một điện trở thuần R= 20W nối vào hai dây tải điện tại vị trí C và nối hai đầu dây tải điện tại A vào nguồn điện không đổi 20V, điện trở trong không đáng kể. Khi hai đầu dây tại B để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,5 A, còn khi hai đầu dây tại B được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ
dòng điện qua nguồn là 0,6A, .
(coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây) .
Tổng chiều dài của đường dây cần dùng là
A. 60 km.
B. 45 km.
C. 30 km.
D. 90 km
$U = (R + R_{AC}).0,5 \rightarrow R_{AB} = 20\Omega $
$U = (R_{AB} + \dfrac{R.R_{BC}}{R + R_{BC}}).0,6 \rightarrow R_{BC} = 40\Omega $

Nên nhớ là đường dây gồm 2 dây mắc song song nên $R_{AB} = 20\Omega$ sẽ tương ứng với 10.2 = 20km dây dẫn.
$ R_{AB} + R_{BC} = 60\Omega$ sẽ tương ứng với 60km dây.
Chọn A
 
Bài 12(Chuyên Amsterdam )
Cho mạch điện RLC tụ có điện dung C thay đổi.Ta điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại.Khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V và khi điện áp tức thời hai đầu mạch là $75\sqrt{6} V$ thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là $25\sqrt{6} V$ .Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:
A.$150V$
B. $150\sqrt{2} V$
C. $75\sqrt{3} V$
D. $75\sqrt{6} V$
$\beta $ là góc hợp bới $R$ và $Z_{LR}$
$\alpha$ là pha của $u_{RL}$.
Ta có
$u_{RL} = \dfrac{U_R.\cos\alpha }{\cos\beta }$
$\rightarrow \dfrac{\cos^2\alpha }{\cos^2\beta } = \dfrac{1}{3}$
$\rightarrow \dfrac{1 +\cos2\alpha }{1 +\cos2\beta } = \dfrac{1}{3}$ (1)

$U_C$ đạt max nên $u_{RL}$ vuông pha $u$ nên ta có:
$u = \dfrac{U_R.sin\alpha }{sin\beta }$
$\rightarrow \dfrac{sin^2\alpha }{sin^2\beta } = 3$
$\rightarrow \dfrac{1 -\cos2\alpha }{1 -\cos2\beta } = 3$ (2)

Từ (1) và (2) giải được: $\cos2\alpha = -0,5$; $\cos2\beta = 0,5$

$U = \dfrac{U_{RL}}{sin\beta } = \dfrac{U_{RL}}{\sqrt{\dfrac{1 -\cos2\beta }{2}}} = 150\sqrt{2}$
$\rightarrow U_{hd} = 150(V)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 12(Chuyên Amsterdam )
Cho mạch điện RLC tụ có điện dung C thay đổi.Ta điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại.Khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V và khi điện áp tức thời hai đầu mạch là $75\sqrt{6} V$ thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là $25\sqrt{6} V$ .Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là:
A.$150V$
B. $150\sqrt{2} V$
C. $75\sqrt{3} V$
D. $75\sqrt{6} V$
Lời ngải:
$U_L$ max thì $U_{RL}$ vuông pha với $U$
Ta có $$\dfrac{(75\sqrt{6})^2}{U_o^2}+\dfrac{(25\sqrt{6})^2}{U_{RLo}^2}=1.
$$
Qua giản đồ ta được $$\dfrac{1}{U_o^2}+\dfrac{1}{U_{RLo}^2}=\dfrac{1}{(75\sqrt{2})^2}.$$
$$\Rightarrow U_o=150\sqrt{2}\Rightarrow U=150.$$
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 13.Chuyên Lương Văn Tụy, 2012.
Một máy biến áp lí tưởng có một cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng $U_1$, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở bằng $U_2$. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là $U_3$. Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng?
A. $\dfrac{nU_1}{U_3+U_2}$
B. $\dfrac{U_3+U_2}{nU_1}$
C. $\dfrac{nU_1}{U_3-U_2}$
D. $\dfrac{U_3-U_2}{nU_1}$
 
Bài 13.Chuyên Lương Văn Tụy, 2012.
Một máy biến áp lí tưởng có một cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng $U_1$, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở bằng $U_2$. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là $U_3$. Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng?
A. $\dfrac{nU_1}{U_3+U_2}$
B. $\dfrac{U_3+U_2}{nU_1}$
C. $\dfrac{nU_1}{U_3-U_2}$
D. $\dfrac{U_3-U_2}{nU_1}$
Bài Làm:
Ta có:
$$\dfrac{U_{1}}{U_{2}}=\dfrac{n_{1}}{n_{2}}(1)$$
$$\dfrac{U_{1}}{U_{3}}=\dfrac{n_{1}}{n_{2}+n}$$
Nên ta có hệ quả:
$$\dfrac{n_{2}}{n_{2}+n}=\dfrac{U_{2}}{U_{3}}\rightarrow n_{2}.(U_{3}-U_{2})=nU_{2}(2)$$
Mà từ $(1)$ ta có:
$$n_{2}=\dfrac{U_{2}n_{1}}{U_{1}}*$$
Thay $*$ vào $(2)$ ta có:
$$n_{1}=\dfrac{nU_{1}}{U_{3}-U_{2}}$$
Chọn C
 
Bài 14. Thi thử lần 2 Thầy Dân Hà Nội
Đặt điện áp xoay chiều $u=Uo\cos \omega t$ (V), với $Uo,\omega $ không đổi vào hai đầu đọan mạch RLC trong đó cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Khi $L = L_1$ hay $L = L_2$ với $L_1 > L_2$ thì công suât tiêu thụ điện của mạch tương ứng là $P_{1} , P_{2}$ với $P_{1}=3P_{2}$ . Độ lêch pha giữa điện áp hai đầu mạch và dòng điện trong mạch tương ứng là $\varphi _{1}, \varphi _{2}$ với $\left | \varphi _{1} \right |+\left | \varphi _{2} \right |=\pi /2$ . Độ lớn của $\varphi _{1}, \varphi _{2}$ lần lượt là
A. $\pi /3;\pi /6$
B. $\pi /6;\pi /3$
C. $5\pi /12;\pi /12$
D. $\pi /12;5\pi /12$
 
Bài 14. Thi thử lần 2 Thầy Dân Hà Nội
Đặt điện áp xoay chiều $u=Uo\cos \omega t$ (V), với $Uo,\omega $ không đổi vào hai đầu đọan mạch RLC trong đó cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Khi $L = L_1$ hay $L = L_2$ với $L_1 > L_2$ thì công suât tiêu thụ điện của mạch tương ứng là $P_{1} , P_{2}$ với $P_{1}=3P_{2}$ . Độ lêch pha giữa điện áp hai đầu mạch và dòng điện trong mạch tương ứng là $\varphi _{1}, \varphi _{2}$ với $\left | \varphi _{1} \right |+\left | \varphi _{2} \right |=\pi /2$ . Độ lớn của $\varphi _{1}, \varphi _{2}$ lần lượt là
A. $\pi /3;\pi /6$
B. $\pi /6;\pi /3$
C. $5\pi /12;\pi /12$
D. $\pi /12;5\pi /12$
Lời giải
  • Ta có: $$P=\dfrac{U^2R}{Z^2}=\dfrac{U^2\cos^2 \varphi }{R}.$$
  • Khi đó :$$P_1=\dfrac{U^2\cos^2 \varphi_1 }{R}.$$
Và $$P_2=\dfrac{U^2\cos^2 \varphi_2 }{R}.$$
  • $P_1=3P_2$ :$$\cos^2 \varphi_1=3\cos^2 \varphi_2 .$$
$$\tan \varphi _1=\pm \dfrac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \varphi _1=\dfrac{\pi}{6}.$$
Chọn B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
Nắng Câu điện đề KSTN ĐHBKHN 2013. Bài tập Điện xoay chiều 0
N Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó Bài tập Điện xoay chiều 3
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top