[2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^![prbreak][/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Bài 4
Cho mạch $R,L,C$ nói tiếp. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch $u=U_o\cos \omega t$. Điều chỉnh tần số góc $\omega$ để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Gọi $\varphi _1$ là độ lệch pha của hiệu điện thế $U_{RL}$ so với dòng điện, $\varphi $ là độ lệch pha của hiệu điện thế toàn mạch so với dòng điện. Ta có:
A.$\varphi _1+ \left | \varphi \right |=\dfrac{\pi}{2} $
B.$\varphi _1+ \left | \varphi \right |=\dfrac{2\pi}{2} $
C.$\varphi _1+ \left | \varphi \right |<\dfrac{\pi}{2} $
D. $\varphi _1+ \left | \varphi \right |>\dfrac{\pi}{2} $
Hướng giải:
Ta có : $$\omega=\dfrac{1}{L}\sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{2L}}\Rightarrow Z_{C}=Z_{L}+\dfrac{R^{2}}{2Z_{L}}$$
Bây giờ đi chứng minh góc tao bởi $|\varphi <0 |$ và $\varphi_1$ là góc nhon
$$Z_{RL}^{2}+Z^{2}=\left ( R^{2}+Z_{L}^{2} \right )+\left ( R^{2}+\left ( \dfrac{R^{2}}{2Z_{L}} \right )^{2} \right )=R^{2}+\left ( Z_L+\dfrac{R^{2}}{2Z_{L}} \right )^{2}=R^{2}+Z_{C}^{2}>Z_C^{2}$$
 
Câu 31 (Chuyên Lê Quý Đôn)
Cuộn dây có điện trở thuần R , độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều $u=250\sqrt{2}\cos (100\pi t)$(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 60$^{0}$. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.
A. $300W $
B. $300\sqrt{3}W $
C. $200 \sqrt{2}W $
D.$ 200W$
 
Câu 31 (Chuyên Lê Quý Đôn)
Cuộn dây có điện trở thuần R , độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều $u=250\sqrt{2}\cos (100\pi t)$(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 60$^{0}$. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.
A. $300W $
B. $300\sqrt{3}W $
C. $200 \sqrt{2}W $
D.$ 200W$
Ta có : $$\begin{cases} \dfrac{Z_L}{r} = \tan 60 = \sqrt{3} \\ r^2+Z_L^2=50^2 \end{cases}$$
$$\Rightarrow Z_L=25\sqrt{3} , r=25$$
Gọi đoạn $X$ có $R_1,L_1,C$ với $x=Z_{L_1}-Z_C$
Ta sẽ có hệ : $$\begin{cases} (R_1+r)^2+(x-Z_L)^2= Z^2 = \dfrac{250^2}{9} \\ \dfrac{x}{R_1} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$
Thay số vào, giải hệ ra ta được $R_1=\dfrac{100}{\sqrt{3}}$
$$\Rightarrow P_X = I^2.R_1 = 9.\dfrac{100}{\sqrt{3}} =300\sqrt{3}W$$
Vậy chọn B. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
U 1 chiều:
K mở: Mạch hở số chỉ vôn kế là điện áp đầu mạch $\rightarrow U_{AB} = 100V$
K đóng: $\dfrac{U_L}{U_R} = \dfrac{25}{75} \rightarrow 3r = R$
$r$ là điện trở trong của cuộn dây

U xoay chiều:
Do khi K mở hay đóng thì dòng điện có cùng 1 giá trị nên ta có: $2Z_L = Z_C$
Điện áp giữa hai đầu vôn kế lệch nhau $90^0$ nên:
$\dfrac{Z_L}{r} = \dfrac{r}{Z_C - Z_L} = \dfrac{r}{Z_L}$
$\rightarrow r = Z_L \rightarrow Z_C = 2r$

Vậy: $\cos\phi = \dfrac{r + 3r}{\sqrt{17r^2}} = \dfrac{4}{\sqrt{17}}$

Chọn A
Tại sao khi k mở số chỉ vôn kế lại là điện áp hai đầu mạch??
Mình tưởng khi k mở thì do có tụ điện nên sẽ không có dòng điện qua AB??
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 32:(Chuyên Lê Quý Đôn-Lần 3)
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp,biết $R=\dfrac{50}{\sqrt{3}}\Omega $.Điện ắp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi tV$ ,mạch có l biến đổi được.Nếu $L=\dfrac{1}{\pi }$(H) thì ${{U}_{LC}}=U\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ và mạch có tính dung kháng.Để ${{U}_{LC}}=0$ thì độ tự cảm có giá trị bắng:
A. $L=\dfrac{2}{\pi }$
B. $L=\dfrac{3}{\pi }$
C. $L=\dfrac{3}{2\pi }$
D. $L=\dfrac{1}{2\pi }$
 
Bài 32:(Chuyên Lê Quý Đôn-Lần 3)
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp,biết $R=\dfrac{50}{\sqrt{3}}\Omega $.Điện ắp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi tV$ ,mạch có l biến đổi được.Nếu $L=\dfrac{1}{\pi }$(H) thì ${{U}_{LC}}=U\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ và mạch có tính dung kháng.Để ${{U}_{LC}}=0$ thì độ tự cảm có giá trị bắng:
A. $L=\dfrac{2}{\pi }$
B. $L=\dfrac{3}{\pi }$
C. $L=\dfrac{3}{2\pi }$
D. $L=\dfrac{1}{2\pi }$
Ta có : $Z_{L_1} = 100 \Omega$
Đặt $|Z_C - Z_{L_1}| = x$
Do $U_{LC}=U\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ nên ta có : $$\dfrac{x}{\sqrt{x^2+\dfrac{50^2}{3}}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$$
Giải ra ta được $x=50$
Do mạch có tính dung kháng nên $Z_C = 150 \Omega$
Để $U_{LC}=0$ thì $Z_L=Z_C =150 \Omega$
Nên $L = \dfrac{3}{2\pi}$
Chọn C. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 33 - Tứ kỳ lần 3
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{41}{6\pi }$ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-4}}{3\pi }$. Tốc độ rôto của máy có thể thay đổi được. Khi tốc độ rôto của máy là n hoặc 3n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị I. Giá trị của n bằng
A. 10 vòng/s
B. 15 vòng/s
C. 20 vòng/s
D. 5 vòng/s
 
Bài toán 33 - Tứ kỳ lần 3
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{41}{6\pi }$ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-4}}{3\pi }$. Tốc độ rôto của máy có thể thay đổi được. Khi tốc độ rôto của máy là n hoặc 3n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị I. Giá trị của n bằng
A. 10 vòng/s
B. 15 vòng/s
C. 20 vòng/s
D. 5 vòng/s
Ta có:
$\dfrac{U.n}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{U.3n}{\sqrt{R^{2}+\left(3Z_{L}-\dfrac{Z_{C}}{3}\right)^{2}}}$

$\Rightarrow 8R^{2}+\dfrac{80}{9}.Z_{C}^{2}-16.\omega L.\dfrac{1}{\omega C}=0

\Rightarrow Z_{C}=600$
$\Rightarrow \omega =50\pi \Rightarrow f=n.p=25Hz\Rightarrow n=5$
Chọn D
 
Bài toán 34 - Tứ Kỳ lần 3
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại, giá trị đó bằng 10V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L bằng 6,4V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
A. 0,64
B. 0,36
C. 0,7
D. 0,8
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 34 - Tứ Kỳ lần 3
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại, giá trị đó bằng 10V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L bằng 6,4V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
A. 0,64
B. 0,36
C. 0,7
D. 0,8
Ta có C thay đổi để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại thì:
$$U_{C}^{2}-U_{L}.U_{C}-U^{2}=0\Rightarrow U=6V.$$
$$U_{C max}^{2}=U^{2}+U_{R}^{2}+U_{L}^{2}.$$

$$\Rightarrow U_{R}=4,8V
\cos\varphi =\dfrac{U_{R}}{U}=0,8.$$
Chọn D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 35. (Đề thi thử chuyên đại học vinh, lần 3)
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm $L_{0}$, đoạn mạch $X$ và tụ điện có điện dung $C_{0}$ mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hai đầu $(L_{0}, X)$ và hai đầu $(X, C_{0})$ lần lượt là $u_{1}=100\cos\omega t(V)$ và $u_{2}=200\cos(\omega t-\dfrac{\pi }{3})(V)$. Cho biết $\omega =\dfrac{1}{\sqrt{L_{0}C_{0}}}$. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $X$ là
A. $50\sqrt{2}V$
B. $25\sqrt{14}V$
C. $100\sqrt{2}V$
D. $25\sqrt{6}V$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 35. (Đề thi thử chuyên đại học vinh, lần 3)
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm $L_{0}$, đoạn mạch $X$ và tụ điện có điện dung $C_{0}$ mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hai đầu $(L_{0}, X)$ và hai đầu $(X, C_{0})$ lần lượt là $u_{1}=100\cos\omega t(V)$ và $u_{2}=200\cos(\omega t-\dfrac{\pi }{3})(V)$. Cho biết $\omega =\dfrac{1}{\sqrt{L_{0}C_{0}}}$. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $X$ là
A. $50\sqrt{2}V$
B. $25\sqrt{14}V$
C. $100\sqrt{2}V$
D. $25\sqrt{6}V$
Mạch $Z_{L_0} = Z_{C_0}$ nên ta có:
$\vec{U_1} + \vec{U_2} = 2 \vec{U_X} + \vec{U_{L_0}} + \vec{U_{C_0}} = 2 \vec{U_X}$

$\rightarrow 4.U_X^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2.U_1U_2.\cos60^0$
$\rightarrow U_X = 50\sqrt{7}$

Vậy chọn B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 36 (Chuyên ĐHV-Lần 3): Một khung đây gồm $50$ vòng dây quay trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với trục quay của khung với tốc độ $1800$ (vong/phút). Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là $2.10^{-4}(Wb)$. Tại thời điểm $t=0$, vecto $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Sau $\dfrac{1}{4}$ chu kì đầu tiên thì độ lớn suất điện động trung bình xuất giện trong khung dây là
A. $1,88(V)$
B. $0,94(V)$
C. $1,2(V)$
D. $2,3(V)$

LẦN MẤY?
admin
 
Câu 37 (Tứ Kỳ-Hải Dương): Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U\sqrt{2}\cos2\pi ft$ ($U$ không đổi, tần số $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm đoạn mạch $AM$ nối tiếp đoạn mạch $MB$. Đoạn mạch $MB$ chỉ có điện trở thuần $R$, đoạn mạch $MB$ có cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi tần số $f$ có giá trị $f_1,f_2$ và $f_3$ (với $f_1 < f_2 < f_3$) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị lần lượt là $I_1,I_2$ và $I_3$ (với $I_1=I_3 < I_2$). Đối với đoạn mạch điện đã cho. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tại tần số $f_1$ cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp tức thời hai đầu mạch
B. Tại tần số $f_2$ mạch điện xảy ra công hưởng điện.
C. Khi tăng tần số từ $f_1$ đến $f_3$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm $AM$ có mộ giá trị cực đại bằng $U$
D. Khi tăng tần số từ $f_1$ đến $f_3$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm $MB$ có mộ giá trị cực tiểu bằng $0$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 36 (Chuyên ĐHV-Lần 3): Một khung đây gồm $50$ vòng dây quay trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với trục quay của khung với tốc độ $1800$ (vong/phút). Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là $2.10^{-4}(Wb)$. Tại thời điểm $t=0$, vecto $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Sau $\dfrac{1}{4}$ chu kì đầu tiên thì độ lớn suất điện động trung bình xuất giện trong khung dây là
A. $1,88(V)$
B. $0,94(V)$
C. $1,2(V)$
D. $2,3(V)$

LẦN MẤY?
admin
Câu này ko có diện tích khung dây thì tính kiểu j vậy trời

Câu 37 (Tứ Kỳ-Hải Dương): Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U\sqrt{2}\cos2\pi ft$ ($U$ không đổi, tần số $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm đoạn mạch $AM$ nối tiếp đoạn mạch $MB$. Đoạn mạch $MB$ chỉ có điện trở thuần $R$, đoạn mạch $MB$ có cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi tần số $f$ có giá trị $f_1,f_2$ và $f_3$ (với $f_1 < f_2 < f_3$) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị lần lượt là $I_1,I_2$ và $I_3$ (với $I_1=I_3 < I_2$). Đối với đoạn mạch điện đã cho. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tại tần số $f_1$ cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp tức thời hai đầu mạch
B. Tại tần số $f_2$ mạch điện xảy ra công hưởng điện.
C. Khi tăng tần số từ $f_1$ đến $f_3$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm $AM$ có mộ giá trị cực đại bằng $U$
D. Khi tăng tần số từ $f_1$ đến $f_3$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm $MB$ có mộ giá trị cực tiểu bằng $0$
Chọn B vì đồ thị là 1 đường parabol nên giá trị $f_2$ chưa chắc đã xảy ra cộng hưởng
A đúng vì khi đó $Z_C > Z_L$
C và Dđúng vì khi đó có giá trị $f_0$ để xảy ra cộng hưởng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
Nắng Câu điện đề KSTN ĐHBKHN 2013. Bài tập Điện xoay chiều 0
N Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó Bài tập Điện xoay chiều 3
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top