[2013] Bài tập Dao động và sóng điện từ trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập Dao động và sóng điện từ trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^![prbreak][/prbreak]
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước đó, rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tiếp theo.
 
Bài 1. (Chuyên Nguyễn Huệ L_2)
Một mạch dao động goomg một tụ điện có điện dung $C=0,1mF$, cuộn dây $L=0,02H$ điện trở $R_o=5 \Omega $ và điện trở $R=4 \Omega $ mắc thành mạch kín, A và B là hai điểm đầu của tụ điện. Mắc A, B vào nguồn không đổi có suất điện động $E=12V$ điện trở trong $r=1 \Omega $. Khi dòng điện trong mạch ổn định người ta cắt nguồn đi cho mạch dao động . Tính nhiệt lượng tỏa ra trên $R_o$ từ lúc tắt nguồn đến khi năng lượng dao động trong mạch còn một nửa năng lượng ban đầu
A. $10,12mJ$
B. $5,62mJ$
C. $20,23mJ$
D. $11,24mJ$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 1. (Chuyên Nguyễn Huệ L_2)
Một mạch dao động goomg một tụ điện có điện dung $C=0,1mF$, cuộn dây $L=0,02H$ điện trở $R_o=5\ omega$ và điện trở $R=4\ omega$ mắc thành mạch kín, A và B là hai điểm đầu của tụ điện. Mắc A,B vào nguồn không đổi có suất điện động $E=12V$ điện trở trong $r=1\omega$. Khi dòng điện trong mạch ổn định người ta cắt nguồn đi cho mạch dao động . Tính nhiệt lượng tỏa ra trên $R_o$ từ lúc tắt nguồn đến khi năng lượng dao động trong mạch còn một nửa năng lượng ban đầu
A. $10,12mJ$
B. $5,62mJ$
C. $20,23mJ$
D. $11,24mJ$
Hướng giải :
Với mức độ thế này là quá là khó đối với một câu mach điện trong đề thi đại hoc.
  • Lúc mắc nguồn điên vào mach cường đô dòng điên là $I_0=\dfrac{E}{r+R_0+R}=1,2V$
  • Hiêu điên thế của mach khi ngắt nguồn là $$U=U_{AB}=I.\left ( R+R_0\right )=10,8 V$$
  • Năng lương của mach dao đông là $W=0,2J$
  • Năng lương còn lai môt nửa chính là nhiêt lương tỏa ra trên hai điên trở $Q=I^2\left ( R+R_0 \right ) $và $Q_1=I^2.R_0$ $$\Rightarrow \dfrac{Q}{Q_1}=\dfrac{R+R_{0}}{R}\Rightarrow Q_{1}=Q\dfrac{R}{R+R_{0}}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 2. (Chuyên Quốc Học Huế lần 2)
Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung $C=3nF$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm $t_{1}$ thì cường độ dòng điện trong mạch là $6mA$ , sau đó $\dfrac{T}{4}$ hiệu điện thế giữa hai bản tụ là $12V$. Độ tự cảm L của cuộn dây là :
A. $2,5mH$
B. $12mH$
C. $8mH$
D. $0,4mH$
 
Bài 2. (Chuyên Quốc Học Huế lần 2)
Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung $C=3nF$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm $t_{1}$ thì cường độ dòng điện trong mạch là $6mA$ , sau đó $T/4$ hiệu điện thế giữa hai bản tụ là $12V$. Độ tự cảm L của cuộn dây là :
A. $2,5mH$
B. $12mH$
C. $8mH$
D. $0,4mH$
Bài làm:
Ta có:​
\[ \begin{cases} \dfrac{u^2}{U^2_0} + \dfrac{(6.10^{-3})^2}{I^2_0}=1 \\ \dfrac{u^2}{U^2_0}+\dfrac{12^2}{U^2_0}=1 \end{cases} \]​
Từ đây suy ra:​
\[ \dfrac{12}{U^2_0}=\dfrac{(6.10^{-3})^2}{I^2_0}\]​
Mà: $I_0=U_0.\sqrt{\dfrac{C}{L}}$. Thế vào được phương trình ẩn L.​
Đáp án B
 
Bài 2. (Chuyên Quốc Học Huế lần 2)
Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung $C=3nF$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm $t_{1}$ thì cường độ dòng điện trong mạch là $6mA$ , sau đó $\dfrac{T}{4}$ hiệu điện thế giữa hai bản tụ là $12V$. Độ tự cảm L của cuộn dây là :
A. $2,5mH$
B. $12mH$
C. $8mH$
D. $0,4mH$
Bài làm:
Mình làm theo hướng này:
Vì trong hai trường hợp, ở giản đồ vec-tơ, ta có chúng vuông pha với nhau(vì sau $\dfrac{T}{4}$.
Vì vậy:
$$W_{điện 1} =W_{từ 2}.$$
$$\dfrac{L.I_1^2}{2} = \dfrac{CU_2^2}{2}.$$
$$\Rightarrow L =0,012.$$
Chọn $B$
 
Bài 3. thi thử lần 2 ĐHBK
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Khi dao động âm tần thực hiện 2 dao động tòan phần thì dao động cao tần thực hiện được 1800 dao động tòan phần. Nếu tần số sóng mang là 0,9MHz thì dao động âm tần có tần số là
A. 0,1MHz
B. 1KHz
C. 900Hz
D. 2000Hz
 
Bài 3. thi thử lần 2 ĐHBK
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Khi dao động âm tần thực hiện 2 dao động tòan phần thì dao động cao tần thực hiện được 1800 dao động tòan phần. Nếu tần số sóng mang là 0,9MHz thì dao động âm tần có tần số là
A. 0,1MHz
B. 1KHz
C. 900Hz
D. 2000Hz
Lời giải:
Gọi thời gian t là khoảng thời gian mà dao động âm tần thực hiện được 2 dao động còn dao động cao tần thực hiện được 1800 dao động
Các giá tri (1) là của dao động âm tần, (2) là của cao tần
Ta có:
$$\dfrac{t}{T_1}=2.$$
$$\dfrac{t}{T_2}=1800.$$
$$\Rightarrow T_1=900T_2\Rightarrow f_2=900f_1.$$
Chọn B
 
Bài 4. Người thầy 3,2013.
Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ $8\pi(A)$ và đang tăng, sau đó khoảng thời gian $\dfrac{3T}{4}$ thì điện tích trên bản tụ có độ lớn $3.10^{-9}(C)$. Chu kì dao dộng điện từ của mạch bằng?
A. $0,15\mu s$
B. $0,30 \mu s$
C. $0,75 \mu s$
D. $0,25 \mu s$
 
Bài 4. Người thầy 3,2013.
Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ $8\pi(A)$ và đang tăng, sau đó khoảng thời gian $\dfrac{3T}{4}$ thì điện tích trên bản tụ có độ lớn $3.10^{-9}(C)$. Chu kì dao dộng điện từ của mạch bằng?
A. $0,15\mu s$
B. $0,30 \mu s$
C. $0,75 \mu s$
D. $0,25 \mu s$
Lời giải:
• Ta có: $\dfrac{i_1}{\omega Q_o}=\dfrac{q_2}{Q_o} \Rightarrow T=7,5.10^{-10}(s)$
 
Hướng giải :
Với mức độ thế này là quá là khó đối với một câu mach điện trong đề thi đại hoc.
  • Lúc mắc nguồn điên vào mach cường đô dòng điên là $I_0=\dfrac{E}{r+R_0+R}=1,2V$
  • Hiêu điên thế của mach khi ngắt nguồn là $$U=U_{AB}=I.\left ( R+R_0\right )=10,8 V$$
  • Năng lương của mach dao đông là $W=0,2J$
  • Năng lương còn lai môt nửa chính là nhiêt lương tỏa ra trên hai điên trở $Q=I^2\left ( R+R_0 \right ) $và $Q_1=I^2.R_0$ $$\Rightarrow \dfrac{Q}{Q_1}=\dfrac{R+R_{0}}{R}\Rightarrow Q_{1}=Q\dfrac{R}{R+R_{0}}$$
Cho em hỏi vì sao năng lượng còn lại 1 nửa chính là nhiệt lượng tỏa ra trên 2 điện trở ạ,nhiệt lượng tỏa ra trên 2 điện trở phải bằng toàn bộ năng lượng của mạch cho đến khi dao động tắt hoàn toàn chứ ?Mong trả lời giúp em với ạ
 
Bài 5: (Luyện đề Nguyễn Anh Vinh )
Một mạch dao động LC có cuộn cảm thuần L và 2 tụ nối tiếp $C_1=3C_0 ; C_2=2C_0$. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong các tụ bằng 4 lần năng lượng từ trường thì tụ $C_1$ bị đánh thủng . Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu ?
A.0,68
B.0,64
C.0,82
D.0,52
 
Bài 5: (Luyện đề Nguyễn Anh Vinh )
Một mạch dao động LC có cuộn cảm thuần L và 2 tụ nối tiếp $C_1=3C_0 ; C_2=2C_0$. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong các tụ bằng 4 lần năng lượng từ trường thì tụ $C_1$ bị đánh thủng . Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu ?
A.0,68
B.0,64
C.0,82
D.0,52
Bài làm
Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải sầu.
Ta có:
\[ W_C=\dfrac{4}{5}W\]
\[ W_{C_1}=\dfrac{3.2^2}{3.2^2+2.3^2}=\dfrac{2}{5} W_C\]
\[ \Rightarrow W_{C_1}=\dfrac{8}{25}W\]
Năng lượng còn lại sau khi đánh thủng:
\[ W'=\dfrac{17}{25}W\]
Vậy tỉ số điện áp bằng.
\[ \dfrac{1,2}{2}.\sqrt{\dfrac{17}{25}}=0,638\]
Chọn B
Ps:Sai và đã sửa :(
 
Bài làm
Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải sầu.
Ta có:
\[ W_C=\dfrac{4}{5}W\]
\[ W_{C_1}=\dfrac{3.2^2}{3.2^2+2.3^2}=\dfrac{2}{5} W_C\]
\[ \Rightarrow W_{C_1}=\dfrac{8}{25}W\]
Năng lượng còn lại sau khi đánh thủng:
\[ W'=\dfrac{17}{25}W\]
Vậy tỉ số điện áp bằng.
\[ \dfrac{1,2}{2}.\sqrt{\dfrac{17}{25}}=0,638\]
Chọn B
Ps:Sai và đã sửa :(
Cái này bạn lấy đâu ra thế . Giải thích mình với.:beat_brick:
 

Quảng cáo

Top