Điện trở của ấm là?

Bài toán
Dùng 1 ấm điện để đun sôi 1 lít nước ở nhiệt độ $37^{\circ}C$. Biết khi cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 1,5A đi qua ấm, sau 14 phút thì nước sôi. Cho khối lượng riêng của nước là $1kg/dm^3$, nhiệt dung riêng của nước là $4,2kJ/kg.độ$. Điện trở của ấm là?
 
Pt cân bằng nhiệt:
$RI^2(t_2 - t_1) = Cm\Delta t^0 = CDV\Delta t^0$
$\rightarrow R = \dfrac{CDV\Delta t^0}{I^2(t_2 - t_1)} = \dfrac{4200.1.(100 - 37)}{1,5^2.14.60} = 140$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
VAN SI LUC Điện trở của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
please help C biến thiên Điện trở thuần của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer f biến thiên Điện trở thuần của mạch gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Nguyễn Thị Khánh Hà Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là: Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tính điện trở mỗi bóng đèn. tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
cuonghp96 Tức thời Điện trở thuần của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Q Điện trở thuần của đường dây tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
M Nếu thay ampe bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ $100V$, giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 MPĐ Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
$\pi^{2}$ L biến thiên Công suất tiêu thụ điện của điện trở R bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện trở thuần của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tức thời Giá trị tuyệt đối của điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây là?: Bài tập Điện xoay chiều 1
A MBA Khi giảm giá trị của điện trở xuống còn 0,5 giá trị ban đầu thì Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Điện trở hoạt động của cuộn dây có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
Broly Điện dung của tụ và điện trở có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 2
liked Tìm điện trở và độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
N C biến thiên Điện trở thuần của mạch có giá trị bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
hongmieu Giá trị điện trở r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 4
Sao Mơ Điện trở thuần và hệ số tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Lệch pha Điện trở thuần của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Xác định điện dung của tụ điện , điện trở r và cùng độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 0
kingkoong C biến thiên Giá trị của điện trở thuần là? Bài tập Điện xoay chiều 6
•One-HicF MBA Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở $R_1, \ R_2$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Lệch pha Tìm điện trở của cuộn dây không thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top