Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy

Bài toán
Cho con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượn m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên $l_0$, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vận tốc cự đại là $v_{max}$. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy khi
A. Chiều dài lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi nhỏ nhất
B. Độ lớn lực phục hồi bằng $\dfrac{mv_{max}^2}{2}$ thì thế năng nhỏ hơn động năng 3 lần
C. Vật ở dưới vị trí cân bằng và độn năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là $l_0 +\dfrac{mg}{k} +\dfrac{A}{2}$
D. Độ lớn lực kéo về nhỏ nhất thì độ lớn lực đàn hồi bằng $0,5mg$
 
Bài toán
Cho con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượn m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên $l_0$, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vận tốc cự đại là $v_{max}$. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy khi
A. Chiều dài lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi nhỏ nhất
B. Độ lớn lực phục hồi bằng $\dfrac{mv_{max}}{2}$ thì thế năng nhỏ hơn động năng 3 lần
C. Vật ở dưới vị trí cân bằng và độn năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là $l_0 +\dfrac{mg}{k} +\dfrac{A}{2}$
D. Độ lớn lực kéo về nhỏ nhất thì độ lớn lực đàn hồi bằng $0,5mg$
Chọn đáp án B
Không chắc lắm nên loại trừ thôi:
A sai vì $A> \dfrac{mg}{K}$ nên có nén, có giãn, lực đàn hồi nhỏ nhất bằng 0 tại vị trí không biến dạng.
C sai vì nó nói là độ dãn của lò xo thì làm gì có $l_0$ nữa?
D sai vì độ lớn lực kéo về nhỏ nhất tại VTCB, làm gì có dữ kiện mà kết luận.
lvcat: Sao cậu hay gõ sai chính tả thê? Cẩn thận chứ. Với lại cậu xem lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, câu B tớ biến đổi thấy sai sai kiểu gì, mà không có đáp án đúng hơn ???
 
Chọn đáp án B
Không chắc lắm nên loại trừ thôi:
A sai vì $A> \dfrac{mg}{K}$ nên có nén, có giãn, lực đàn hồi nhỏ nhất bằng 0 tại vị trí không biến dạng.
C sai vì nó nói là độ dãn của lò xo thì làm gì có $l_0$ nữa?
D sai vì độ lớn lực kéo về nhỏ nhất tại VTCB, làm gì có dữ kiện mà kết luận.
lvcat: Sao cậu hay gõ sai chính tả thê? Cẩn thận chứ. Với lại cậu xem lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, câu B tớ biến đổi thấy sai sai kiểu gì, mà không có đáp án đúng hơn ???
B chuẩn rồi, không chỉ gõ sai chính tả mà tớ còn gõ thiếu rồi, $v_{max}^2$ , thông cảm nhé .
 

Quảng cáo

Top