MPĐ Điện trở $R_{3}$ và tụ điện dung C là

Bài toán
Một MPĐ xoay chiều 3 pha có $f=50Hz$, có các cuộn dây phần ứng được mắc theo hình sao. Dụng cụ tiêu thụ điện ở các pha lần lượt được mắc là $R_{1}=20\sqrt{3}\Omega $ ; $R_{2}=10\sqrt{3}\Omega $; $R_{3}$ nối tiếp với tụ $C$. Biết dòng điện trong dây trung hoa $bằng 0$. Điện trở $R_{3}$ và tụ điện dung $C$ là
A. $10\sqrt{3}\Omega $;$\dfrac{10^{-3}}{\pi }$
B. $10\Omega $; $\dfrac{10^{-2}}{5\pi }$
C. $12\Omega $; $\dfrac{10^{-3}}{5\pi }$
D. $20\Omega $; $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$
P/s : A
 
Bài toán
Một MPĐ xoay chiều 3 pha có $f=50Hz$, có các cuộn dây phần ứng được mắc theo hình sao. Dụng cụ tiêu thụ điện ở các pha lần lượt được mắc là $R_{1}=20\sqrt{3}\Omega $ ; $R_{2}=10\sqrt{3}\Omega $; $R_{3}$ nối tiếp với tụ $C$. Biết dòng điện trong dây trung hoa $bằng 0$. Điện trở $R_{3}$ và tụ điện dung $C$ là
A. $10\sqrt{3}\Omega $;$\dfrac{10^{-3}}{\pi }$
B. $10\Omega $; $\dfrac{10^{-2}}{5\pi }$
C. $12\Omega $; $\dfrac{10^{-3}}{5\pi }$
D. $20\Omega $; $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$
P/s : A
Dễ có: Do dòng điện dây trung hòa bằng $0$ nên tính được: $ I_3=\sqrt{3}.I_1$
Nên ta có:
$ \dfrac{R_1}{\sqrt{{R_3}^2+{Z_C}^2}}=\sqrt{3}$.
Tới đây có thể vác thử lên.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
0 MBA Tỷ lệ giữa điện trở thuần r và cảm kháng $Z_{L}$? Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope Nếu tháo $C_2$ thì vôn kế chỉ bao nhiêu và điện trở R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
hoainiem_2007 Liên hệ giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là? Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
vuhaiquan_11b3 Tính $U_{AB}$ và cường độ dòng điện qua các điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
ohana1233 MPĐ Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
thehiep Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây là?: Bài tập Điện xoay chiều 1
hoaluuly777 Điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
Broly Điện dung của tụ và điện trở có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 2
liked Tìm điện trở và độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng trên điện trở và cuộn cảm tương ứng là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tức thời Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 40V và đang tăng thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tức thời Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 40V thì Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Tức thời Độ lớn điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Sao Mơ Điện trở thuần và hệ số tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Xác định điện dung của tụ điện , điện trở r và cùng độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 0
•One-HicF MBA Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện trở có trị số nào? Bài tập Điện xoay chiều 9
A Điện trở có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
VAN SI LUC Điện trở của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top