Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro

Bài toán
Chiếu một bức xạ có bước sóng $\lambda$ xác định vào một đám khí hidro thì thấy đám khi đó phát ra 3 bức xạ có các bước song $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$. Tìm phát biểu sai
A.$\dfrac{hc}{\lambda_1}=E_3-E_1$
B.$\lambda<\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$
C.$\lambda=\lambda_1$
D. Bức xạ $\lambda_3$ màu đỏ
 
Bài toán
Chiếu một bức xạ có bước sóng $\lambda$ xác định vào một đám khí hidro thì thấy đám khi đó phát ra 3 bức xạ có các bước song $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$. Tìm phát biểu sai
A.$\dfrac{hc}{\lambda_1}=E_3-E_1$
B.$\lambda<\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$
C.$\lambda=\lambda_1$
D. Bức xạ $\lambda_3$ màu đỏ
Chọn đáp án B
Vì khi phát ra bức xạ đó thì đám khí bị kích thích lên mức N. Các bức xạ là MK,NK,NM. Khi đó $\lambda_min=\lambda 1$
Ps: Dễ dàng thấy hai đáp án B và C đối lập nhau, nên dễ dàng suy ra đáp án đúng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9

Quảng cáo

Top