Lệch pha Tìm hệ số công suất của mạch điện

Bài toán
Đặt một điện áp $u_{AB}=\cos\omega t$ (V) vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần $r=R$ và tụ điện C. Điểm M nằm giữa điện trở R và cuộn dây, điểm N nằm giữa cuộn dây với tụ điện C thì thấy 2 điện áp $u_{AN},u_{MB}$ vuông pha nhua và có cùng giá trị hiệu dụng. Hệ số công suất của mạch là.
A. $\dfrac{1}{2}$
B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D. $\dfrac{1}{3}$
Đáp án C, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình biến đổi đại số lâu quá :(
 
Bài toán
Đặt một điện áp $u_{AB}=\cos\omega t$ (V) vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r=R và tụ điện C. Điểm M nằm giữa điện trở R và cuộn dây, điểm N nằm giữa cuộn dây với tụ điện C thì thấy 2 điện áp $u_{AN},u_{MB}$ vuông pha nhua và có cùng giá trị hiệu dụng. Hệ số công suất của mạch là.
A.$\dfrac{1}{2}$
B.$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C.$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D.$\dfrac{1}{3}$
Đáp án C, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình biến đổi đại số lâu quá :(
Ta có: ${u}_{AN}$ vuông pha ${u}_{MB}$
$\Rightarrow tan{\varphi }_{AN}.tan{\varphi }_{MB}=-1\Leftrightarrow {{Z}_{L}}^{2}-{Z}_{L}.{Z}_{C}+2{R}^{2}=0(1)$
$\Rightarrow {Z}_{C}=\dfrac{{{Z}_{L}}^{2}+2{R}^{2}}{{Z}_{L}}$
${U}_{AN}={U}_{MB}\Rightarrow {Z}_{AN}={Z}_{MB}$
$\Rightarrow {{Z}_{L}}^{4}+3{{Z}_{L}}^{2}.{R}^{2}-4{R}^{4}=0\Rightarrow {Z}_{L}=R$
Thay vào $(1)$ ta được ${Z}_{C}=3R$
Suy ra $\cos\varphi =\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
Chọn C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt một điện áp $u_{AB}=\cos\omega t$ (V) vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r=R và tụ điện C. Điểm M nằm giữa điện trở R và cuộn dây, điểm N nằm giữa cuộn dây với tụ điện C thì thấy 2 điện áp $u_{AN},u_{MB}$ vuông pha nhua và có cùng giá trị hiệu dụng. Hệ số công suất của mạch là.
A.$\dfrac{1}{2}$
B.$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C.$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D.$\dfrac{1}{3}$
Đáp án C, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình biến đổi đại số lâu quá :(
Lời giải:
•Từ giản đồ vectơ ta có ngay $\cos \varphi =\dfrac{2R}{2\sqrt{2}R}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cậu vẽ cái giản đồ ra được không.
Đang mần cách vẽ mà mãi không được. Nhìn giản đồ dễ hơn nhiều, Mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 độ lệch pha hỏi hệ số công suất thì phải dùng giản đồ cậu ạ. Tớ còn chiêu chọn số phòng khi bí quá nữa :))
 
Bài toán
Đặt một điện áp $u_{AB}=\cos\omega t$ (V) vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r=R và tụ điện C. Điểm M nằm giữa điện trở R và cuộn dây, điểm N nằm giữa cuộn dây với tụ điện C thì thấy 2 điện áp $u_{AN},u_{MB}$ vuông pha nhua và có cùng giá trị hiệu dụng. Hệ số công suất của mạch là.
A.$\dfrac{1}{2}$
B.$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C.$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D.$\dfrac{1}{3}$
Đáp án C, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình biến đổi đại số lâu quá :(
Nói chung mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này giống như hoc lớp 9,10 vây.
Ta kéo dài $BM$ cắt $AN$ tai I và $AH$ vuông góc với $BN$. Có ngay:$NH=2IM$
Vây .$\tan IBN=\tan IAM=\dfrac{1}{2}=\dfrac{MN}{HB}$
Từ đó suy ra điều phải chứng minh
 
Nói chung mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này giống như hoc lớp 9,10 vây.
Ta kéo dài $BM$ cắt $AN$ tai I và $AH$ vuông góc với $BN$. Có ngay:$NH=2IM$
Vây .$\tan IBN=\tan IAM=\dfrac{1}{2}=\dfrac{MN}{HB}$
Từ đó suy ra điều phải chứng minh
Ac, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này... đã làm lần thứ bao nhiêu rồi ... sao lại ngơ thế này. Phải học lại thôi/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Tìm hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Tìm hệ số công suất của đoạn mạch khi $f=f_{c}$? Bài tập Điện xoay chiều 12
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
L MPĐ Tìm hệ số công suất đoạn mạch khi roto quay đều với tốc độ $n_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 9
Hamy96 Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 f biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa các tần số Bài tập Điện xoay chiều 2
Xiwang Hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ Tìm hệ số tự cảm của cuộn dây L? Bài tập Điện xoay chiều 12
lam_vuong C biến thiên Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 f biến thiên Tìm hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
anhthich274 f biến thiên Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM,NB Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tìm hệ số của đoạn mạch xoay chiều $AB$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat R biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
mpmikisg Tìm hệ thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 3
Thanh THĐ Tìm hệ thức liên hệ Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$;$n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm mối liên hệ giữa $R_1 , L_1 , R_2 , L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
JDieen XNguyeen Tìm mối quan hệ giữa $n_1$ , $n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
math f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $w_{0},w_{1},w_{2}$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa R và C Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 3
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L và C ? Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong L biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa $U, \ U_C, \ U_R, \ U_{L_{0}}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Tìm mối liên hệ $R_1,R_2,C_1,C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
lvcat f biến thiên Tìm mối liên hệ $f_1,f_2$ để $U_C$ không đổi Bài tập Điện xoay chiều 7
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top