Tìm tần số do âm cơ bản tạo ra

Bài toán
Một ống có 1 đầu bịt kín tạo ra âm cơ bản của nốt Đô có tần số $130,5 Hz$. Nếu người ta để hở cả đầu đó thì khi đó âm cơ bản tạo ra có tần số bằng
A. $522Hz$
B. $491,5Hz$
C. $361Hz$
D. $195,25Hz$
 
Bài toán
Một ống có 1 đầu bịt kín tạo ra âm cơ bản của nốt Đô có tần số $130,5 Hz$. Nếu người ta để hở cả đầu đó thì khi đó âm cơ bản tạo ra có tần số bằng
A. $522Hz$
B. $491,5Hz$
C. $361Hz$
D. $195,25Hz$
Bài làm
Tần số cơ bản tức là tần số để trên dây có sóng dừng mà số bụng và số nút sóng là nhỏ nhất có thể.
Khi 1 đầu kín và 1 đầu hở thì $l=\dfrac{\lambda}{4}$, khi để hở cả hai đầu thì $l=\dfrac{\lambda'}{2}$.
Do đó $\dfrac{f'}{f}=\dfrac{\lambda}{\lambda'}=2$
Vậy $f'=261 Hz$
 
Bài làm
Tần số cơ bản tức là tần số để trên dây có sóng dừng mà số bụng và số nút sóng là nhỏ nhất có thể.
Khi 1 đầu kín và 1 đầu hở thì $l=\dfrac{\lambda}{4}$, khi để hở cả hai đầu thì $l=\dfrac{\lambda'}{2}$.
Do đó $\dfrac{f'}{f}=\dfrac{\lambda}{lambda'}=2$
Vậy $f'=361 Hz$
Chọn C
Bạn lvcat chú ý:
Sửa lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nhé: phần lambda' đó, cần có code:\.
Mà 130,5.2=261 !!!
 
Bài làm
Tần số cơ bản tức là tần số để trên dây có sóng dừng mà số bụng và số nút sóng là nhỏ nhất có thể.
Khi 1 đầu kín và 1 đầu hở thì $l=\dfrac{\lambda}{4}$, khi để hở cả hai đầu thì $l=\dfrac{\lambda'}{2}$.
Do đó $\dfrac{f'}{f}=\dfrac{\lambda}{\lambda'}=2$
Vậy $f'=261 Hz$
Bài làm
Theo mình là:
-Khi các âm là âm cơ bản thì:
-Khi bịt một đầu để hở hai đầu thì
$$l=\dfrac{\lambda }{2}$$
-Khi để hở hai đầu thì:
$$l=\dfrac{3\lambda '}{4}$$
Do đó $$\dfrac{f'}{f}=\dfrac{\lambda}{\lambda'}=\dfrac{3}{2}$$
Vậy $$f'=195,75$$
Cũng không đáp án
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được Bài tập Sóng cơ 0
tisdadu Tìm tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 3
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
P Tìm điểm $M_1$ gần $A$ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
L Tìm vị trí của điểm D Bài tập Sóng cơ 2
surynnd1 Tìm $\varphi $? Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
Kate Spencer Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
M Tìm biên độ sóng và li độ tại O Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Tìm $NS_{1}$? Bài tập Sóng cơ 20
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top