Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

Bài toán
Ở trạng thái dừng, nguyên tử:
A. Không hấp thụ năng lượng.
B. Không hấp thụ nhưng vẫn có thể bức xạ năng lượng.
C. Không hấp thụ và cũng không bức xạ năng lượng.
D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu hỏi này hơi khiến rất nhiều người đơ đơ cho nên, nếu mem nào chọn đáp án thì đề nghị giải thích cho rõ nhé, đừng làm theo cảm tính đấy !!!
 
Mình chọn đáp án C
Khi đang ở trạng thái " dừng " thì nguyên tử không bức xạ được, chỉ khi chuyển trạng thái "dừng" nó mới phát ra bức xạ.
Vế đầu tiên thì bạn giải thích nghe nuột nà đấy, nhưng vế thứ 2 thì không ổn rồi.Nếu nói theo vế thứ 2 vậy thì, khi chuyển trạng thái nó mới hấp thụ chứ còn.
 
Mình không hiểu ý bạn. ( " nó mới hấp thụ chứ còn" = ??? )
Có phải bạn nói thế này đúng ko: "Khi đang ở trạng thái " dừng " thì nguyên tử không bức xạ được, chỉ khi chuyển trạng thái "dừng" nó mới phát ra bức xạ". Ý mình là: nếu chuyển trạng thái thì không những nó bức xạ, mà nó còn có thể hấp thụ, cho nên giải thích như thế nghe chưa được hợp lý. Nếu chuyển trạng thái thì nhiều cái thay đổi lắm !
 
Bài toán
Ở trạng thái dừng, nguyên tử:
A. Không hấp thụ năng lượng.
B. Không hấp thụ nhưng vẫn có thể bức xạ năng lượng.
C. Không hấp thụ và cũng không bức xạ năng lượng.
D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu hỏi này hơi khiến rất nhiều người đơ đơ cho nên, nếu mem nào chọn đáp án thì đề nghị giải thích cho rõ nhé, đừng làm theo cảm tính đấy !!!
Sau đây mình xin trình bày lời giải của câu hỏi trên, nếu có gì không hợp lý thì các bạn cho ý kiến nhé:
  • Trạng thái dừng là trạng thái mà nó tồn tại trong khoảng $10^5-10^6$ s thì phải. Cho nên, dù nó có tồn tại ở thời gian rất ngắn như vậy thì cũng vẫn gọi là tồn tại phải không ạ.
  • Cái điều mà nó không hấp thụ là chuẩn rồi nhé (Vì sgk nó bảo thế mà !)
  • Khi mà nó ở trạng thái dừng đó, chính xác phải là "tại thời điểm đó" thì nó sẽ chỉ chuyển động ở quĩ đạo, cho nên sẽ không bức xạ, sau thời điểm đó thì nó chuyển về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn, khi đấy là hết thời điểm trạng thái dừng rồi.
  • Mấu chốt mà mình nghĩ ở câu hỏi này chính là trạng thái dừng, nó tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, nên cái quan trọng ở đây chính là mốc thời gian, xét tại thời gian nào !
  • Kết luận lại: Ở trạng thái dừng thì nguyên tử không hấp thụ cũng như không bức xạ!
 
Khi nguyên tử ở trạng thái dừng, nó không bức xạ năng lượng, nhưng có thể hấp thụ năng lượng và chuyển sang trạng thái có mức năng lượng cao hơn.(dịch theo báo khoa học ở ba dòng cuối)
IMG_20170414_201704.jpg
 
Last edited:

Quảng cáo

Top