Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

Bài toán
Ở trạng thái dừng, nguyên tử:
A. Không hấp thụ năng lượng.
B. Không hấp thụ nhưng vẫn có thể bức xạ năng lượng.
C. Không hấp thụ và cũng không bức xạ năng lượng.
D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu hỏi này hơi khiến rất nhiều người đơ đơ cho nên, nếu mem nào chọn đáp án thì đề nghị giải thích cho rõ nhé, đừng làm theo cảm tính đấy !!!
 
Bài toán
Ở trạng thái dừng, nguyên tử:
A. Không hấp thụ năng lượng.
B. Không hấp thụ nhưng vẫn có thể bức xạ năng lượng.
C. Không hấp thụ và cũng không bức xạ năng lượng.
D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu hỏi này hơi khiến rất nhiều người đơ đơ cho nên, nếu mem nào chọn đáp án thì đề nghị giải thích cho rõ nhé, đừng làm theo cảm tính đấy !!!
Tớ đoán 100% là cậu phân vân giữa hai đáp án B và C. Vậy miễn giải thích tại sao A và D sai nhé.
Theo SGK:
  • Nguyên tử ở trạng thái dừng không bức xạ năng lượng (cái này chắc không ý kiến)
  • Ở trạng thái dừng, electron gặp photon có năng lượng thích hợp thì hấp thụ pho ton đó và chuyển lên trạng thái có năng lượng cao hơn.
Như vậy có thể hấp thụ nhưng không bức xạ.
Chọn đáp án B
 
Tớ đoán 100% là cậu phân vân giữa hai đáp án B và C. Vậy miễn giải thích tại sao A và D sai nhé.
Theo SGK:
  • Nguyên tử ở trạng thái dừng không bức xạ năng lượng (cái này chắc không ý kiến)
  • Ở trạng thái dừng, electron gặp photon có năng lượng thích hợp thì hấp thụ pho ton đó và chuyển lên trạng thái có năng lượng cao hơn.
Như vậy có thể hấp thụ nhưng không bức xạ.

Chọn đáp án B
Hê hê. quả thật là B và C thật. Nhưng mà sgk chỉ ra rằng đáp án là C cơ ??? Câu này trong sgk ban nâng cao.
 
Bài toán
Ở trạng thái dừng, nguyên tử:
A. Không hấp thụ năng lượng.
B. Không hấp thụ nhưng vẫn có thể bức xạ năng lượng.
C. Không hấp thụ và cũng không bức xạ năng lượng.
D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu hỏi này hơi khiến rất nhiều người đơ đơ cho nên, nếu mem nào chọn đáp án thì đề nghị giải thích cho rõ nhé, đừng làm theo cảm tính đấy !!!
Trả lời:
Trong SGK nâng cao(câu hỏi 2 trang 241) lại cho rằng đáp án $C$.
 
Tớ đoán 100% là cậu phân vân giữa hai đáp án B và C. Vậy miễn giải thích tại sao A và D sai nhé.
Theo SGK:
  • Nguyên tử ở trạng thái dừng không bức xạ năng lượng (cái này chắc không ý kiến)
  • Ở trạng thái dừng, electron gặp photon có năng lượng thích hợp thì hấp thụ pho ton đó và chuyển lên trạng thái có năng lượng cao hơn.
Như vậy có thể hấp thụ nhưng không bức xạ.

Chọn đáp án B
Câu B là không hấp thụ mà bức xạ mà. Mình tìm đáp án như cậu mà không có đấy...
 
Câu B là không hấp thụ mà bức xạ mà. Mình tìm đáp án như cậu mà không có đấy...
Để ý chữ trạng thái dừng ấy! Bác Bộ bác ấy bảo không bức xạ là điều hiển nhiên, còn có hấp thụ hay không thì bác ấy không nói nữa??/ Như kiểu là qua sông đắm đò ấy !
 
Đề cậu up sai thì phải. Phải có đáp án có thể hấp thụ mà không phát xạ chứ nhỉ?
Yên tâm đi.Chỉ có hai đáp án B và C để phân vân như mình úp thôi. Đáp án B là vì mình thấy trong tài liệu luyện thi Đặng Việt Hùng, còn đáp án C là trong SGK....cho nên không phải nghi ngờ đáp án khác đâu.
 
Yên tâm đi.Chỉ có hai đáp án B và C để phân vân như mình úp thôi. Đáp án B là vì mình thấy trong tài liệu luyện thi Đặng Việt Hùng, còn đáp án C là trong SGK....cho nên không phải nghi ngờ đáp án khác đâu.
Nói thật chứ câu này lụi cũng không biết lụi thế nào. Đề đảm bảo không biết
 
Yên tâm đi.Chỉ có hai đáp án B và C để phân vân như mình úp thôi. Đáp án B là vì mình thấy trong tài liệu luyện thi Đặng Việt Hùng, còn đáp án C là trong SGK....cho nên không phải nghi ngờ đáp án khác đâu.
Sách nhiều khi cúng sai mà, không thể tin chắc ăn được.
Tuy nhiên SGK uy tín hơn cả.
Song đáp án $C$ theo SGK nâng cao đưa ra có vẻ không ổn.
Nguyên tử không bức xạ theo phần trên.
Theo tiên đề Bo về bức xạ và hấp thụ thì "có thể hấp thụ".
 
Sách nhiều khi cúng sai mà, không thể tin chắc ăn được.
Tuy nhiên SGK uy tín hơn cả.
Song đáp án $C$ theo SGK nâng cao đưa ra có vẻ không ổn.
Nguyên tử không bức xạ theo phần trên.
Theo tiên đề Bo về bức xạ và hấp thụ thì "có thể hấp thụ".
Ừm. Mình cũng đã hỏi kha khá nhiều người. Nhưng mà ai cũng nói cái chữ Dừng của sgk có vấn đề. nên câu nay hơi bị khai thác vào chữ Dừng đó
 
Bài toán
Ở trạng thái dừng, nguyên tử:
A. Không hấp thụ năng lượng.
B. Không hấp thụ nhưng vẫn có thể bức xạ năng lượng.
C. Không hấp thụ và cũng không bức xạ năng lượng.
D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu hỏi này hơi khiến rất nhiều người đơ đơ cho nên, nếu mem nào chọn đáp án thì đề nghị giải thích cho rõ nhé, đừng làm theo cảm tính đấy !!!
Mình chọn đáp án C
Khi đang ở trạng thái " dừng " thì nguyên tử không bức xạ được, chỉ khi chuyển trạng thái "dừng" nó mới phát ra bức xạ.
 

Quảng cáo

Top