Bài toán liên quan đến thời gian trong dao động điều hòa

Bài toán Cho dao động có phương trình:$x = 8\cos ( 10\pi t + \dfrac{\pi}{6} )$

  1. Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến tọa độ $x = 4cm$ theo chiều dương lần 2
  2. Tính thời gian min vật đi từ tọa độ $4\sqrt{3}$ cm đến $4\sqrt{2}$ cm
  3. Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động qua VTCB lần thứ 2014
  4. Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến tọa độ $-4\sqrt{3}$ theo chiều âm lần thứ 100
  5. Tính thời gian min vật đi từ tọa độ $-4\sqrt{2}$ theo chiều âm
Đã sửa, toàn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cơ bản thôi :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán Cho dao động có phương trình:$x = 8\cos ( 10\pi t + \dfrac{\pi}{6} )$

  1. Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến tọa độ $x = 4cm$ theo chiều dương lần 2
  2. Tính thời gian min vật đi từ tọa độ $4\sqrt{3}$ cm đến $4\sqrt{2}$ cm
  3. Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động qua VTCB lần thứ 2014
  4. Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến tọa độ $-4\sqrt{3}$ theo chiều âm lần thứ 100
  5. Tính thời gian min vật đi từ tọa độ $-4\sqrt{2}$ theo chiều âm
Dùng đường tròn cho cả 5 câu ta có :
1. Vật đi được góc $\varphi = \dfrac{3\pi}{4}$
Nên $$t=\dfrac{\varphi}{\omega} = \dfrac{\dfrac{3\pi}{4}}{10\pi} = \dfrac{3}{40} \, (s)$$
2. Góc nhỏ nhất đi được là $\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{12}$
Nên thời gian nhỏ nhất cần tìm là :
$$t = \dfrac{\dfrac{\pi}{12}}{10\pi} = \dfrac{1}{120} \, (s)$$
3. Vật qua vị trí cân bằng tại các thời điểm :
$$t = \dfrac{1}{30}+\dfrac{k}{10} \, (s) \text{với} k = 0,1,2,...$$
Nên vật qua vị trí cân bằng lần thứ $2014$ tại thời điểm có $k=2013$ và $t=\dfrac{604}{3} \, (s)$
4. Vật qua vị trí đó tại các thời điểm :$$t = \dfrac{1}{15}+\dfrac{k}{5} \, (s) \text{với} k = 0,1,2,...$$
Nên lần thứ $100$ ứng với $k=99$ và $t=\dfrac{298}{15} \, (s)$
5. Thời gian min vật đi từ tọa độ $-4\sqrt{2}$ theo chiều âm đến đâu ??
:D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 5 cái đó là Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến tọa độ $-4\sqrt{2}$ theo chiều âm đó cậu à :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
T Bài toán liên quan đến độ lớn lực đàn hồi cực đại cuả lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
K Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động Bài tập Dao động cơ 0
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
T Thắc mắc về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán dao động của con lắc lò xo có lực ma sát Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
T Bài toán con lắc đơn dao động gắn với lò xo Bài tập Dao động cơ 5
Cador.Halley Chu kỳ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thực tế về con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
U Bài toán con lắc lò xo với hai vật Bài tập Dao động cơ 1
T [ĐH 2013(CLLX)] Bài toán cực trị vận tốc trong va chạm. Bài tập Dao động cơ 2
T Bài toán về thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai dao động được lặp lại như thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
zopping88 Mong mọi người giúp minh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập dao động cưỡng bức nâng cao Bài tập Dao động cơ 2
H Bài tập dao động cưỡng bức khó Bài tập Dao động cơ 0
koldback Bài tập Dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
huubinh17 4 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 11
Lê Quang Hưng Bài tập dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập đồ thị trong dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
minhtangv Thắc mắc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4 Bài tập Dao động cơ 0
N Giải thích về âm trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập ống sáo Bài tập Dao động cơ 1
N Bài tập dao động điều hòa của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 0
thoheo Bài làm đúng hay sai? Bài tập Dao động cơ 4
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ trong đề thi thử lần 4 diễn đàn vật lí phổ thông Bài tập Dao động cơ 19
Tăng Hải Tuân Hiểu sâu hơn về một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 con lắc đơn trong đề Đại học 2012 Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Dao động cơ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Dao động cơ 152
luxubuhl Bài tập con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm vận tốc hai theo yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 3
T Bài tập liên quan đến độ lớn vận tốc khi vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
T Bài tập liên quan đến khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm gặp nhau Bài tập Dao động cơ 12
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
tuansu Hệ thức liên hệ giữa $A_1$ và $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Thời gian giữa 2 lần liên tiếp hai con lắc qua VTCB theo cùng 1 chiều là? Bài tập Dao động cơ 1
minhtangv Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là Bài tập Dao động cơ 1
Đinh Phúc Độ giảm biên độ giữa 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng? Bài tập Dao động cơ 0
P Hệ thức liên hệ đúng là Bài tập Dao động cơ 2
bluecat Mối liên hệ giữa các đại lượng là? Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm mối liên hệ giữa $x_1$ và $x_2$ Bài tập Dao động cơ 8
N Mối liên hệ giữa g hướng tâm g tiếp tuyến và a Bài tập Dao động cơ 5
Gem Mối liên hệ giữa T và $T_{0}$ là Bài tập Dao động cơ 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top