Một lò xo chiều dài tự nhiên là 20cm, một đầu cố định một đầu gắn vật khối lượng 300g đặt trên sàn

Bài toán: Một lò xo chiều dài tự nhiên là 20cm, một đầu cố định một đầu gắn vật khối lượng $300g$ đặt trên sàn nằm ngang không ma sát. Kéo lò xo dàn $26cm$ rồi thả nhẹ. cho $g=10m/s^2$
a, Tìm vận tốc cực đại của vật và vị trí đó?
b, Khi lò xo có chiều dài $24cm$ đang có xu hướng tăng chiều dài nhẹ nhàng giữ cố định vào điểm giữa của lò xo. tìm chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo?
 
Một lò xo chiều dài tự nhiên là 20cm, một đầu cố định một đầu gắn vật khối lượng 300g đặt trên sàn nằm ngang không ma sát. Kéo lò xo dàn 26cm rồi thả nhẹ. cho $g=10m/s^2$
a, Tìm vận tốc cực đại của vật và vị trí đó?
b, Khi lò xo có chiều dài 24cm đang có xu hướng tăng chiều dài nhẹ nhàng giữ cố định vào điểm giữa của lò xo. tìm chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo?
Bạn đọc lại nội quy chú ý cách trình bày nhé. Xem Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mình sửa làm mẫu.
 

Quảng cáo

Top