Hệ thức liên hệ giữa S và S’?

Bài toán
Một hình tam giác đều đứng yên đối với hệ quy chiếu $K’$ có một cạnh nằm trên trục $Ox’$ có diện tích $S’$. Hệ $K’$ chuyển động thẳng đều đối với hệ quy chiếu quán tính $K$ dọc theo trục Ox với vận tốc $v = 0,6c$ ( c là vận tốc ánh sáng trong chân không). Trong hệ quy chiếu quán tính $K$, diện tích của tam giác là $S$.
Hệ thức liên hệ giữa S và S’?
A. S=0,6S'
B. S=0,8S'
C. S'=0,6S
D. S'=0,8S
 

Quảng cáo

Top