Số phát biểu đúng?

Bài toán
Cho các phát biểu sau:
1.Tia tử ngoại là "tia cực tím".
2.Phát và thu tia hồng ngoại ở vùng bước sóng vài mm bằng cả 2 phương pháp.
3.Người cũng phát hồng ngoại mà bước sóng phát ra chủ yếu là từ $8 \mu m$ trở lên.
4.Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
5.Tia tử ngoại đều bị hấp thụ rất mạnh
6. Nhất thiết phải có nước làm nguội trong ống Cu-lit-giơ.
7.Tia tử ngoại có cùng bản chất với tia gamma.
8.Tia X có tính chất nổi bật làm ion hóa không khí.
Số phát biểu đúng là?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
 
Bài toán
Cho các phát biểu sau:
1.Tia tử ngoại là "tia cực tím".
2.Phát và thu tia hồng ngoại ở vùng bước sóng vài mm bằng cả 2 phương pháp.
3.Người cũng phát hồng ngoại mà bước sóng phát ra chủ yếu là từ $8 \mu m$ trở lên.
4.Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
5.Tia tử ngoại đều bị hấp thụ rất mạnh
6. Nhất thiết phải có nước làm nguội trong ống Cu-lit-giơ.
7.Tia tử ngoại có cùng bản chất với tia gamma.
8.Tia X có tính chất nổi bật làm ion hóa không khí.
Số phát biểu đúng là?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Trả lời:
Đáp án là $A$.
Và theo đáp án ngắn gọn của ashin_xman.
1 sai bởi theo SGK cơ bản trang 138 phần C_1.
2 đúng vì theo SGK, trang 139.
3 sai vì người chủ yếu phát ra các tia hông ngoại có bước sóng từ $9 \mu m$ trở lên.
4 đúng.
5 sai vì tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ.
6 đúng.
7 đúng(thang sóng điện từ).
8 sai vì tia X có tác dụng nổi bật là khả năng đâm xuyên.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Uchiha Sasuke98 Số photon đập vào diện tích $S$ đặt cách $O$ một khoảng $R$ là $n= ???$ Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
O Hệ số hấp thụ tia tử ngoại Lí thuyết Sóng ánh sáng 0
V Thắc mắc về " số ánh sáng màu đỏ quan sát được " với nguồn sáng 2 bức xạ đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
M Phát biểu nào dưới đây là sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
M Tìm phát biểu sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
magic Chọn câu phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chọn phát biểu sai. Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Đ Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
lvcat Tìm phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
NTH 52 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3

Quảng cáo

Top