Lực căng dây có giá trị là?

Bài toán
Một dây thép AB dài 50cm, khối lượng 10g được căng ngang. Đặt một nam châm điện ở giữa và bên dưới dây AB rồi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz qua nam châm điện. Điều chỉnh lực căng dây AB để dây rung thành một bó sóng. Lực căng dây lúc đó có giá trị?
A. 140N
B. 240N
C. 200N
D. 100N
 
Bài toán
Một dây thép AB dài 50cm, khối lượng 10g được căng ngang. Đặt một nam châm điện ở giữa và bên dưới dây AB rồi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz qua nam châm điện. Điều chỉnh lực căng dây AB để dây rung thành một bó sóng. Lực căng dây lúc đó có giá trị?
A. 140N
B. 240N
C. 200N
D. 100N
Bài làm:
Bằng phương pháp biến đổi theo thứ nguyên ta có:
Vận tốc truyền sóng trên dây có biểu thức:
$v=\sqrt{\dfrac{F}{m}}$.
Trong đó m là khối lượng của một đoạn dây dài 1m, F là lực căng của dây!
Ta có nam châm được nuôi bởi dòng điện xoay chiều có tần số là 50Hz thì tần số dao động của các phần tử trên sóng dừng là 100Hz.
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có bước sóng là 1m.
$m=10.\dfrac{100}{50}=20(g)$
Do đó ta có $F=v^2.m=1.100^2.20.10^{-3}=200(N)$.
Chọn $C$.
 
Mình không hiểu dòng này:
$m=10.\dfrac{100}{50}=20(g)$
Trả lời:
m là khối lượng của một đoạn dây dài 1m,
Mà theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dây dài 50 cm, có khối lượng là 10 gam
Do đó khối lượng của đoạn dây dài 1m(100cm) là 20 gam.
 
Bài làm:
Bằng phương pháp biến đổi theo thứ nguyên ta có:
Vận tốc truyền sóng trên dây có biểu thức:
$v=\sqrt{\dfrac{F}{m}}$.
Trong đó m là khối lượng của một đoạn dây dài 1m, F là lực căng của dây!
Ta có nam châm được nuôi bởi dòng điện xoay chiều có tần số là 50Hz thì tần số dao động của các phần tử trên sóng dừng là 100Hz.
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có bước sóng là 1m.
$m=10.\dfrac{100}{50}=20(g)$
Do đó ta có $F=v^2.m=1.100^2.20.10^{-3}=200(N)$.
Chọn $C$.
Cái này chắc ra ở phần nâng cao nhỉ. Liệu cái này có thi ĐH không?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là? Bài tập Sóng cơ 4
Mink Pycee Lực căng dây lớn nhất để trên dây suất hiện sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 1
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
C Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là Bài tập Sóng cơ 5
T Lực căng dây lớn nhất để trên dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 2
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Sóng ngang lan truyền theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục $Ox$. Hệ số góc tiếp tuyến tại $ Bài tập Sóng cơ 3
B Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. trên dây, A là 1 nút, B là 1 điểm bụng gầ Bài tập Sóng cơ 2
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
L Để trên sợi dây có 10 bụng sóng thì tần số bằng bao nhiêu. Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
Chettroi Khối lượng dây là Bài tập Sóng cơ 0
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Để trên dây có 3 bó sóng thì ... Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Số nút quan sát được trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
pamkey Chiều dài của dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là? Bài tập Sóng cơ 2
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
HuyPro195 Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 4
congchuaxuxu97 Họa âm của dây đàn Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
Kate Spencer Tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 4
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
C Bước sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
A Số nút sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top