Thắc mắc về hồ sơ thi đại học

Tình hình là mình mới chuyển về TP.HCM và đã có hộ khẩu ở TP.HCM nhưng CMND laị làm ở nơi mình sống trước khi chuyển về TP.HCM. Vừa rồi trường thu bản sao CMND đề làm hồ sơ thi đại học. Nhưng khổ nỗi hộ khẩu thường thú trên CMND và trên sổ hộ khẩu khi hai nơi khác nhau. Mấy hôm nay tập hồ sơ trường đưa cho học sinh tự viết mình đều viết hộ khẩu thường trú ở TP.HCM. Vậy khi trường kiểm tra không thấy sự tương thích thì có vấn đề gì không. MÌnh xin cảm ơn trước
 
Tình hình là mình mới chuyển về TP.HCM và đã có hộ khẩu ở TP.HCM nhưng CMND laị làm ở nơi mình sống trước khi chuyển về TP.HCM. Vừa rồi trường thu bản sao CMND đề làm hồ sơ thi đại học. Nhưng khổ nỗi hộ khẩu thường thú trên CMND và trên sổ hộ khẩu khi hai nơi khác nhau. Mấy hôm nay tập hồ sơ trường đưa cho học sinh tự viết mình đều viết hộ khẩu thường trú ở TP.HCM. Vậy khi trường kiểm tra không thấy sự tương thích thì có vấn đề gì không. MÌnh xin cảm ơn trước
Tớ nghĩ ở đây không nhiều anh gặp vấn đề này đâu. Cậu vào web ftu-forum.net hỏi thử xem.!
 
Tình hình là mình mới chuyển về TP.HCM và đã có hộ khẩu ở TP.HCM nhưng CMND laị làm ở nơi mình sống trước khi chuyển về TP.HCM. Vừa rồi trường thu bản sao CMND đề làm hồ sơ thi đại học. Nhưng khổ nỗi hộ khẩu thường thú trên CMND và trên sổ hộ khẩu khi hai nơi khác nhau. Mấy hôm nay tập hồ sơ trường đưa cho học sinh tự viết mình đều viết hộ khẩu thường trú ở TP.HCM. Vậy khi trường kiểm tra không thấy sự tương thích thì có vấn đề gì không. MÌnh xin cảm ơn trước
Cần ghi rõ ràng Nơi đăng kí hộ khẩu
Và nơi ở hiện nay (Trú Quán) cần làm ngay, rõ ràng, không đến lúc té ra thì muộn mạng đó.
thân: Đức.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Bài văn xúc động về tai nạn giao thông Nhật kí - Tâm sự 1
T Cuộc đời em sẽ về đâu. Nhật kí - Tâm sự 3

Quảng cáo

Top