Sự phát quang xảy ra ?

Câu hỏi
Sự phát quang xảy ra :
A. ở nhiệt độ thường.
B. ở nhiệt độ cao.
C. ở mọi nhiệt độ.
D. đối với mọi chất.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
Hải Quân Sự chuyển động của e trong điện- từ trường Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
sparkling_star Sự phản xạ lọc lựa Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
V Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 11
M Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
anh yêu em Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Alitutu Cường độ dòng quang điện thay đổi như thế nào so với khi dùng kính một màu nào đó? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Trên màn quan sát của kính quang phổ sẽ thu được Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Hiệu điện thế hãm trong hiện tượng quang điện âm hay dương? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
Tăng Hải Tuân Quang electron là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
Tăng Hải Tuân Hiện tượng quang điện ngoài là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Hiện tượng quang điện Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top