Phát biểu nào là sai?

Câu hỏi
Phát biểu nào là sai?
A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.
C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
 
Câu hỏi
Phát biểu nào là sai?
A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.
C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
Chọn đáp án B nhé.
Tớ ghét mấy câu có chữ tất cả, nên chọn cho nó out.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
P Lượng tử năng lượng của ánh sáng đơn sắc này tính theo công thức nào sau đây? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
tkvatliphothong Hiện tượng nào không liên quan đến dòng điện dịch? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8

Quảng cáo

Top