Bài tập về thể tích máu của một người

Bài toán
Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ $_{}^{24}Na$ ( chu kỳ bán rã $15$ giờ) có độ phóng xạ $2\mu Ci $ . Sau $ 7,5 $ giờ người ta lấy ra $1 Cm ^3$ máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ $502 $ phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu?
A. 6,25$ lít
B. 6,54$ lít
C. 5,52$ lít
D. 6,00$ lít
 
Bài toán
Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ $_{}^{24}Na$ ( chu kỳ bán rã $15$ giờ) có độ phóng xạ $2\mu Ci $ . Sau $ 7,5 $ giờ người ta lấy ra $1 Cm ^3$ máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ $502 $ phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu?
A. 6,25$ lít
B. 6,54$ lít
C. 5,52$ lít
D. 6,00$ lít
Trả lời:
http://vatliphothong.vn/t/2838/
Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự nhé!
 
Bài toán
Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ $_{}^{24}Na$ ( chu kỳ bán rã $15$ giờ) có độ phóng xạ $2\mu Ci $ . Sau $ 7,5 $ giờ người ta lấy ra $1 Cm ^3$ máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ $502 $ phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu?
A. 6,25$ lít
B. 6,54$ lít
C. 5,52$ lít
D. 6,00$ lít
Lời giải

$\dfrac{H_{o}}{V_{o}}.e^{\dfrac{-ln\left(2\right)}{T}.t}=\dfrac{H}{V}$ $\Leftrightarrow \dfrac{2.10^{-6}.3,7.10^{10}}{V_{o}}.e^{\dfrac{-ln\left(2\right)}{15}.7,5}=\dfrac{502:60}{1}\Leftrightarrow V_{o}=6,25l$
 

Quảng cáo

Top