Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là

Bài toán
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{A}=2\cos(40\pi t)(mm)$ và $u_{B}=2\cos(40\pi t+\pi )(mm)$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là :
A. 18
B. 26
C. 19
D. 20
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{A}=2\cos(40\pi t)(mm)$ và $u_{B}=2\cos(40\pi t+\pi )(mm)$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là :
A. 18
B. 26
C. 19
D. 20
$\lambda = \dfrac{3}{2}$
CĐ: $(20-20\sqrt {2} \le (k+0,5)\lambda \le 20 \Rightarrow $ số $k=19$ chọn $C$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN Bài tập Sóng cơ 3
banana257 Trong các nhận xét sau nhận xét nào là sai Bài tập Sóng cơ 10
vat_ly_oi Xét 2 điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó Bài tập Sóng cơ 1
Đ Xét hai bức xạ đỏ và tím truyền trong nước. Kết luận nào là đúng: Bài tập Sóng cơ 3
__Black_Cat____! Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 15
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
V Hình chữ nhật ABCD có diện tích cực đại là Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
GS.Xoăn Diện tích hình vuông ABCD có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
NTH 52 Số điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là? Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
hoankuty Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là Bài tập Sóng cơ 7
H Có bao nhiêu gợn sóng hình hyperbol Bài tập Sóng cơ 2
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 3
skylinehermes Tính số điểm trên chu vi hình vuông ABCD dao động cùng pha với nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
H Diện tích nhỏ nhất hình chữ nhật ABCD Bài tập Sóng cơ 1
P Sau tgian ngắn nhất là bao lâu kể từ khi O1 bắt đầu dao động thì hình dạng 3 sợi dây giống hệt nhau Bài tập Sóng cơ 1
P Sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Số cực đại trên trên chu vi hình vuông AMNB là Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
L Diện tích hình thang bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 12
D Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
adamdj Sóng dừng trong ống hình trụ Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông $AMNB$ Bài tập Sóng cơ 7
N Bài toán tìm độ cao h cực đại trong hình thang cân Bài tập Sóng cơ 3
ashin_xman Hỏi đường cao hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_{3}$,$S_{4}$ có 5 điểm dao động cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
thehiep Có bao nhiêu điểm cực đại trên chu vi hình chữ nhật ABCD. Bài tập Sóng cơ 1
T Trên đường chéo $AC$ của hình chữ nhật $ABCD$ ($BC = 4 cm$) có số điểm dao động với biên độ $2a$ Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm cực đại trên cạnh của hình chữ nhật Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Một âm thoa đặt trên miệng một ống khí hình trụ có chiều dài AB thay đổi được Bài tập Sóng cơ 3
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
B Số điểm tối đa trên đoạn AC dao động vuông pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Tam giác AMB vuông cân A. Xác đinh cường độ âm tại M. Bài tập Sóng cơ 2
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
A Số điểm dao động vuông pha với nguồn trên đoạn $CD$ là? Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Trên đường thẳng đi qua $S_1$ và vuông góc với $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao động cực đại ? Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top