Lúc đó ở điểm M cách O một đoạn 40 cm sẽ có li độ là:

Bài toán
Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với tốc độ v =20cm/s. Giả sử khi sóng truyền đi biên độ không thay đổi. Tại O sóng có phương trình:$u_{0}=4\cos(4\pi t-\dfrac{\pi }{2})$, t đo bằng s. Tại thời điểm $t_{1}$, li độ tại điểm O là u = $\sqrt{3}$mm và đang giảm. Lúc đó ở điểm M cách O một đoạn 40 cm sẽ có li độ là:
A. $\sqrt{3}$mm và đang tăng
B. $\sqrt{3}$mm và đang giảm
C. - $\sqrt{3}$mm và đang tăng
D. 4mm và đang giảm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với tốc độ v =20cm/s. Giả sử khi sóng truyền đi biên độ không thay đổi. Tại O sóng có phương trình:$u_{0}=4\cos(4\pi t-\dfrac{\pi }{2})$, t đo bằng s. Tại thời điểm $t_{1}$, li độ tại điểm O là u = $\sqrt{3}$mm và đang giảm. Lúc đó ở điểm M cách O một đoạn 40 cm sẽ có li độ là:
A. $\sqrt{3}$mm và đang tăng
B. $\sqrt{3}$mm và đang giảm
C. - $\sqrt{3}$mm và đang tăng
D. 4mm và đang giảm
Sao Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đăng lỗi thế nhỉ, sửa nhọc!
Bài làm:
Ta có bước sóng là $\lambda= \dfrac{20}{2}=10$(cm).
Ta có $MO= 4 \lambda$, nên M cùng pha với O.
Vậy chọn $B$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Fờ Tu Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là Bài tập Sóng cơ 14
phatthientai Lúc đó li độ của $N$ là ? Bài tập Sóng cơ 0
tien dung Lúc đó tốc độ dao động của điểm N là? Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Li độ của sóng tại một điểm P là $1cm$ thì sau lúc đó $5s$ tính li độ của sóng cũng tại điểm P Bài tập Sóng cơ 1
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
N Lúc M có li độ 10,8 mm thì li độ của N là 14,4 mm . Biên độ sóng có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng ... ? Bài tập Sóng cơ 8
triminhdovip137 Quãng đường vật nặng đi được trong 1/3 s tính từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Lúc 2 $s$, phần tử nước dao động với li độ là? Bài tập Sóng cơ 1
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là? Bài tập Sóng cơ 4
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
A Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
A Khi đó $\varphi _{1}$ có thể nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
Kate Spencer Thời điểm t liền sau đó li độ của M bằng +A Bài tập Sóng cơ 8
Hades Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là. Bài tập Sóng cơ 4
highhigh Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là Bài tập Sóng cơ 10
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
phaidodaihoc1996 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là : Bài tập Sóng cơ 6
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
hoankuty Tìm $v_{B}$ khi đó? Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Tính giá trị MB khi đó Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
• ßáñħ Ðä »¼« Thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}$ = +A là Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
T Thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}$=+A là Bài tập Sóng cơ 4
T Tại một thời điểm nào đó N có li độ âm và đang đi lên thì N đang có li độ Bài tập Sóng cơ 7
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
Iukk Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 7
thichhocvatli Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ? Bài tập Sóng cơ 3
K Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N Bài tập Sóng cơ 11
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Khi đó khoảng cách từ I đến đường thẳng $S_{1}S_{2}$ là? Bài tập Sóng cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top