Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: màu tím $\lambda_{1}$ = 0,42 μm; màu lục $\lambda_{2}$ = 0,56 μm; màu đỏ $\lambda_{3}$ = 0,70 μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là?

A. 14 vân lục, 20 vân tím
B. 15 vân lục, 20 vân tím
C. 14 vân lục, 19 vân tím
D. 13 vân lục, 18 vân tím
Ai có cách giải nhanh cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không ạ? Làm thủ công thì lâu quá :burn_joss_stick:
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: màu tím $\lambda_{1}$ = 0,42 μm; màu lục $\lambda_{2}$ = 0,56 μm; màu đỏ $\lambda_{3}$ = 0,70 μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là?

A. 14 vân lục, 20 vân tím
B. 15 vân lục, 20 vân tím
C. 14 vân lục, 19 vân tím
D. 13 vân lục, 18 vân tím
Ai có cách giải nhanh cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không ạ? Làm thủ công thì lâu quá :burn_joss_stick:
Lời giải:
Ta có công thức xác định vị trí vân trung tâm:
$k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2 =k_3.\lambda_3$.
Ta có trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 11 vân đỏ thì có 12 khỏang vân ứng với vân đỏ, hay là $k_3 =12$.
Từ đó ta có $k_1=20; k_2 =15$.
Vậy có 14 vân lục và 19 vân tím.
Chọn $C$.
 
Bạn giải thích kỹ đoạn này được không? Tắt quá :surrender:
Trả lời:
Thế này thôi:
Ta có trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm có 15 khoảng vân ứng với màu tím và 15 khoảng vân ứng với khoảng vân ứng với màu lục.
Mà giữa 2 vân sáng liên tiếp là 1 khoảng vân nên ta có số vân sáng ứng với 2 màu trên bằng số khoảng vân trừ đi 1(vì 2 vân sáng ngoài cùng không tính).
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
Mến Số vạch sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 16
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
lovesweetback Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính hệ số hấp thụ của tầng điện li Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Sai số tương đối của phép đo là ? Bài tập Sóng ánh sáng 11
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
litieulong96 Số photon tia Rơnghen phát ra trong mỗi giây là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top