Khoảng cách AC là

Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây $A $là một nút, $B$ là điểm bụng gần A nhất, $AB=14$. C là một điểm trên dây trong khoàng $AB $có biên độ bằng một nửa biên độ của $B.$ Khoảng cách $AC$ là

A.$\dfrac{14}{3}cm$

B. $7cm$
C. $3,5cm$
D. $1,75cm$
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB=14. C là một điểm trên dây trong khoàng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là

A.$\dfrac{14}{3}cm$

B. $7cm$
C. $3,5cm$
D. $1,75cm$
kute2121995 Bạn sửa lệnh phân số từ \dfrac thành dfrac để công thức hiện rõ hơn bạn nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây $A $là một nút, $B$ là điểm bụng gần A nhất, $AB=14$. C là một điểm trên dây trong khoàng $AB $có biên độ bằng một nửa biên độ của $B.$ Khoảng cách $AC$ là

A.$\dfrac{14}{3}cm$

B. $7cm$
C. $3,5cm$
D. $1,75cm$
$AB=14 \Rightarrow \dfrac{\lambda}{4}=14 \iff \lambda=56$
Khoảng cách $AC$ là $\dfrac{\lambda}{12}=\dfrac{14}{3}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
lethaopdf Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật nhỏ của con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Khoảng cách cực đại từ điểm treo con lắc đến điểm mà vật nặng rơi trên mặt nước là? Bài tập Dao động cơ 4
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
T Thời điểm đầu tiên khoảng cách 2 vật cách nhau 9cm là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa các mũi kim là lớn nhất và nhỏ nhất. Bài tập Dao động cơ 1
phongvtlol Tổng khoảng cách từ E đến hai nguồn lớn nhất và nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 5
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
T Khoảng cách a gần nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khoảng cách từ $M_2$ đến O là? Bài tập Dao động cơ 5
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
K Khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
N Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng cách là ? Bài tập Dao động cơ 5
A Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v= $2\pi $ cm/s thì vật cách VTCB một khoảng là Bài tập Dao động cơ 2
minhtangv Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biết mọi thời điểm ta luôn có $x_1.v_1+x_2.v_2=0$. Khoảng cách giữa 2 chất điểm là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khi lò xo giãn cực đại lần thứ 3. Khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
tam01235 Ở thời điểm lò xo có độ dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa m1 và m2 là Bài tập Dao động cơ 17
Enzan Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 2
091031103 Khoảng cách hai chất điểm khi đó là? Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách 2 vật tại thời điểm lò xo dãn cực đại lần đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Khoảng cách lớn nhất giữa N và P theo phương Ox là Bài tập Dao động cơ 12
H Thời điểm đầu tiên ( sau t=0) hai vật có khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 5
inconsolable Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
Change Lúc lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách M và m là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
phaidodaihoc1996 Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến lúc vật 1 đổi chiểu chuyển động lần đầu tiên là : Bài tập Dao động cơ 3
Nguyn.trim Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là ? Bài tập Dao động cơ 2
Kẻ Chung Tình NHN Đến lúc vật m có tốc độ cực tiểu thì khoảng cách giữa 2 vật m và m' là Bài tập Dao động cơ 4
sooley Lần đầu tiên A đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Để $m_1$ đứng yên sau va chạm thì vận tốc $v_2$ và khoảng cách a nhỏ nhất lần lượt là: Bài tập Dao động cơ 2
siêuđạochích Khoảng cách giữa hai vật $m_1$ và $m_2$ là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
Heavenpostman Khoảng cách lớn nhất từ vật tới vị trí lò xo không dãn là Bài tập Dao động cơ 6
hoangmac Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực tiểu thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là Bài tập Dao động cơ 3
N Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động lần đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng cách giữa hai chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 4
anhthich274 Khoảng cách giữa 2 vật sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 5
H Khi lò xo có chiều dài ngắn nhật lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là: Bài tập Dao động cơ 1
N Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
P Khoảng cách giữa 2 vị trí động năng gấp 8 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 2
KSTN_BK_95 Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là: Bài tập Dao động cơ 1
H Khi khoảng cách giữa 2 vật là 5cm thì $M_{1}$ và $M_{2}$ cách gốc tọa độ lần lượt bằng Bài tập Dao động cơ 5
N Tại thời điểm có động năng bằng 3 lần thế năng của vật, khoảng cách giữa hai vật là? Bài tập Dao động cơ 7
D Khoảng cách giữa hai vật lớn nhất là . Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top