C biến thiên Mạch $R,L,C$ mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng, điều chỉnh điện dung $C$ tăng thì

Câu hỏi
Mạch $R,L,C$ mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng, điều chỉnh điện dung $C$ tăng thì:
A. Hệ số công suất của mạch tăng.
B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở tăng.
C. Cường độ dòng điện qua mạch giảm.
D. Cường độ dòng điện tức thời qua mạch sớm pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
 
Trả lời
$C$ tăng thì $Z_{c}$ giảm vì vậy $|Z_{c}-Z_{l}|$ tăng từ đó suy ra cường độ dòng điện qua mạch giảm suy ra C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
anh yêu em R biến thiên Giá trị R và vị trí mắc R$_{2}$ vào mạch là Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Cloud_Strife_Han Cách dùng giản đồ vector xác định i của mạch điện mắc song song Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì Lí thuyết Điện xoay chiều 1
shochia Mạch điện có tính Lí thuyết Điện xoay chiều 1
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
A Khi đó công suất tiêu thụ của mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng hình gì. Lí thuyết Điện xoay chiều 3
thanh thương Kết luận nào sau đây về tụ điện trong mạch điện xoay chiều không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 4
huynhcashin Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về điện áp hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
T Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là : Lí thuyết Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! Tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ và dữ nguyên các thông số khác trong mạch, kết luận không đ Lí thuyết Điện xoay chiều 0
sparkling_star Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
N MBA Thắc mắc phần máy biến thế Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Trà My HVCS Thắc mắc về công thức vật lý Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Xuân Thành MBA Thắc mắc cường độ dòng điện trong máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
lvcat Thắc mắc về công suất của động cơ. Lí thuyết Điện xoay chiều 12
triminhdovip137 Trong cách mắc hình sao, nhận định nào là đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Sao Mơ Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ? Lí thuyết Điện xoay chiều 6
T Cách mắc bóng đèn Lí thuyết Điện xoay chiều 1
V Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top