Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi như thế nào ?

Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng có thể biến đổi trong dải tần số từ 10 MHz đến 160 MHz bằng cách thay đổi khoảng cách giữa 2 bản tụ điện phẳng. Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi như thế nào?
A. 4 lần
B. 16 lần
C. 160 lần
D. 256 lần
 
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng có thể biến đổi trong dải tần số từ 10 MHz đến 160 MHz bằng cách thay đổi khoảng cách giữa 2 bản tụ điện phẳng. Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi như thế nào?
A. 4 lần
B. 16 lần
C. 160 lần
D. 256 lần
Bạn đặt tiêu đề không thể chấp nhận được! Tôi đã sửa lại!
Bài làm!
Ta có tần số thay đổi 16 lần.
Công thức: $f=\dfrac{1}{2\pi .\sqrt{LC}}$.
Như vậy ta có C giảm 256 lần.
Mà ta có C tỉ lệ nghịch với khoảng cách(d) giữa các tụ , nên ta có $d$ tăng 256 lần.
Chọn $D$.
 

Quảng cáo

Top