Hộp đen Công suất trên hộp đen là?

Bài toán
Đặt điện áp $u= 400 \cos(100\pi t)$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần $R=50 \Omega$, nối tiếp với một hộp đen X. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A. Tại thời điểm t(s), $u_{AB}=400 (V)$, ở thời điểm $\left(t+\dfrac{1}{400}\right ) (s) $, dòng điện trong mạch $i=0$.
Cho biết X chứa những phần tử nào và công suất tiêu thụ trên X là?
 
Bài toánĐặt điện áp $u= 400 \cos(100\pi t)$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần $R=50 \Omega$, nối tiếp với một hộp đen X. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A. Tại thời điểm t(s), $u_{AB}=400 (V)$, ở thời điểm $(t+\dfrac{1}{400}) s $, dòng điện trong mạch $i=0$.
Cho biết X chứa những phần tử nào và công suất tiêu thụ trên X là?
Hãy vẽ vòng tròn lượng giác.
Tại thời điểm t thì $u_{AB}=U_o$ nên $\varphi _u=0$
Tại thời điểm $t+\dfrac{1}{400}$s thì $i=0$ và đang giảm nên $\varphi _i=\dfrac{\pi}{2}\rightarrow$ tại thời điểm t $\varphi _i= \dfrac{\pi}
{2}-\dfrac{1}{400}.\omega =\dfrac{\pi}{4}$.
Vậy u sớm pha hơn i $\dfrac{\pi}{4}\rightarrow $ Hộp đen chưa L và R
$Px=UI\cos\varphi-I^2.R=200W$
Gõ lỗi hoài nản quá.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Hãy vẽ vòng tròn lượng giác.
Tại thời điểm t thì $u_{AB}=U_o$ nên $\varphi _u=0$
Tại thời điểm $t+\dfrac{1}{400}$s thì $i=0$ và đang giảm nên $\varphi _i=\dfrac{\pi}{2}\rightarrow$ tại thời điểm t $\varphi _i= \dfrac{\pi}
{2}-\dfrac{1}{400}.\omega =\dfrac{\pi}{4}$.
Vậy u sớm pha hơn i $\dfrac{\pi}{4}\rightarrow $ Hộp đen chưa L và R
$Px=UI\cos\varphi-I^2.R=200W$
Gõ lỗi hoài nản quá.
Bạn thừa nhận i đang giảm à.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có cho đâu!
Bài có 2 trường hợp : X chứa $R; L$ hoặc $R; C$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn thừa nhận i đang giảm à.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có cho đâu!
Bài có 2 trường hợp : X chứa $R; L$ hoặc $R; C$
Không thừa nhận đâu c à.
Cái này BẮT BUỘC i phải giảm bởi vì nếu i đang tăng tức tại thời điểm
$t+\dfrac{1}{400}$ thì $\varphi_i=-\dfrac{\pi}{2}$ nghĩa là tại thời điểm t thì $\varphi_i=-\dfrac{3\pi}{4}$ nên
$\varphi _{u/i}=\dfrac{3\pi}{4}>\dfrac{\pi}{2}$ là điều không thể xảy ra trong mạch RLC nối tiếp nên trường hợp RC bị loại :D
 
Không thừa nhận đâu c à.
Cái này BẮT BUỘC i phải giảm bởi vì nếu i đang tăng tức tại thời điểm
$t+\dfrac{1}{400}$ thì $\varphi_i=-\dfrac{\pi}{2}$ nghĩa là tại thời điểm t thì $\varphi_i=-\dfrac{3\pi}{4}$ nên
$\varphi _{u/i}=\dfrac{3\pi}{4}>\dfrac{\pi}{2}$ là điều không thể xảy ra trong mạch RLC nối tiếp nên trường hợp RC bị loại :D
Ừ, bạn nên ghi rõ ra ngay ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm để người khác còn biết.
Mình làm khó đề một tí thôi.
Nói chung là nên nói rõ 2 trường hợp phải xét!(mặc dù đã loại đi 1).
 
Hãy vẽ vòng tròn lượng giác.
Tại thời điểm t thì $u_{AB}=U_o$ nên $\varphi _u=0$
Tại thời điểm $t+\dfrac{1}{400}$s thì $i=0$ và đang giảm nên $\varphi _i=\dfrac{\pi}{2}\rightarrow$ tại thời điểm t $\varphi _i= \dfrac{\pi}
{2}-\dfrac{1}{400}.\omega =\dfrac{\pi}{4}$.
Vậy i sớm pha hơn u $\dfrac{\pi}{4}\rightarrow $ Hộp đen chưa C và R
$Px=UI\cos\varphi-I^2.R=200W$
Gõ lỗi hoài nản quá.[
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên R là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
Tinh Hoang Công suất tiêu thụ trên mạch AB là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Quan_Tham Hỏi trước khi mắc tụ thì công suất trên mạch là bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 1
T Công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 0
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
T Truyền tải điện Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi tần số $f=f_3=f_1\sqrt{2}$ là thì công suất tỏa nhiệt trên R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại Bài tập Điện xoay chiều 3
Long Stoner Công suất tức thời trên cuộn dây và tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 5
P Công suất tiêu thụ trên mạch khi chưa mắc thêm tụ? Bài tập Điện xoay chiều 2
datanhlg C biến thiên Công suất tiêu thụ trên mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
H Công suất tiêu thụ trên mạch X là Bài tập Điện xoay chiều 2
datanhlg Gía trị R để công suất trên R đạt cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X bằng: Bài tập Điện xoay chiều 5
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
P Công suất tiêu thụ trên đoạn AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ASBQE Lệch pha Tính công suất tiêu thụ trên $X$. Bài tập Điện xoay chiều 3
H f biến thiên Khi tần số bằng 60 Hz thì công suất trên đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 R biến thiên Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope R biến thiên Công suất tỏa nhiệt trên biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
K Tức thời Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là : Bài tập Điện xoay chiều 4
ohana1233 R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangmac R biến thiên Tính công suất tiêu thụ trên cuộn dây khi đó Bài tập Điện xoay chiều 4
P Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 2
vhanguyet Hộp đen Công suất tiêu thụ trên toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
L Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là Bài tập Điện xoay chiều 2
sooley Hộp đen Công suất tiêu thụ trên họp X bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
T R biến thiên Tìm $R_2$ để công suất trên đoạn AN là cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 7
N Công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top