Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là...

Bài toán:
Nguồn sáng phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng 318 nm .Công suất bức xã của nguồn là $4\pi$ (mW).Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là...
A.$1.6.10^{12}$
B.$3.2.10^{12}$
C.$16.10^{12}$
D.$32.10^{12}$
 
Bài toán:
Nguồn sáng phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng 318 nm .Công suất bức xã của nguồn là $4\pi$ (mW).Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là...
A.$1.6.10^12$
B.$3.2.10^12$
C.$16.10^12$
D.$32.10^12$
Bạn trituong123 chú ý:
Gõ đúng tiếng Việt nhé:
"bức xạ", "đối ca-tốt".
Để thể hiện 'mũ 12' thì bạn viết là:
$1,6.10^{12}$ (mũ cần thêm dấu ngoặc)
Mã:
$1,6.10^{12}$
 
Bài toán:
Nguồn sáng phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng 318 nm .Công suất bức xã của nguồn là $4\pi$ (mW).Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là...
A.$1.6.10^{12}$
B.$3.2.10^{12}$
C.$16.10^{12}$
D.$32.10^{12}$
Số photon do nguồn bức xạ là:$ n=\dfrac{P\lambda}{hc}$
Số photon tới Catốt trong 1s là
$N=\dfrac{n.S}{4\pi.R^2}=\dfrac{\dfrac{P\lambda}{hc}.S}{4\pi.R^2}=3.2.10^{12}$ photon
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
phenol phenic Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đhl Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Change Catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Joyka Hiệu điện thế giữa anot và catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
missyou1946 Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
missyou1946 Giới hạn quang điện kim loại làm bằng catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
N Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Tính số photon tới catot trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
levietnghials Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Tú Zô Số vạch mà nguyên tử hydro có thể phát ra trong dãy Banme là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ThamHuong97 Nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Nắng Số photon có thể thu được theo phương photon tới là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Lực này có độ lớn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
anh yêu em Tại thời điểm có $i _{2}= i _{1}= I _{1}$ thì tỉ số điện tích $q_{2}/q_{1}$ của hai tụ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
chinhanh9 Hiệu điện thế hãm có giá trị là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Muộn Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Để có điện áp hãm $U'_{h}$ với giá trị $\left|U'_{h} \right|$ giảm 1V so với $\left|U_{h} \right|$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Nguyên tử hydro phát ra photon có bước sóng là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Đức Trung Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top