Giá trị điện trở r của cuộn dây là

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=41\sqrt{2}\cos\omega t(V)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,4A. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 25V, cuộn dây là 25V và tụ điện là 29V. Giá trị điện trở r của cuộn dây là:
A. 50 $\Omega $
B. 15 $\Omega $
C. 37,5 $\Omega $
D. 30 $\Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài này có lẽ không khó và có nhiều cách giải
Ta tính $R$,$Z_{Lr}$,$Z_C$, $Z$ Từ đó lập hệ
Ta cũng có thể dùng giản đồ
Cách cuối cùng bét nhất là ta có thể thử đáp án
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=41\sqrt{2}\cos\omega t(V)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,4A. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 25V, cuộn dây là 25V và tụ điện là 29V. Giá trị điện trở r của cuộn dây là:
A. 50 $\Omega $
B. 15 $\Omega $
C. 37,5 $\Omega $
D. 30 $\Omega $
Theo mình thì đề cần sửa là cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là $0,4A$
Ta có: $$U_L=\sqrt{25^2-U_r^2}$$
Và $$U^2=(U_R+U_r)^2+(U_L-U_C)^2 $$
$$\Leftrightarrow U^2=(U_R+U_r)^2+(\sqrt{25^2-U_r^2}-U_C)^2$$
$$\Leftrightarrow 41^2=(25^2+U_r)^2+(\sqrt{25^2-U_r^2}-29)^2$$
Bấm máy tính ta được $U_r=15V$
Suy ra $r=\dfrac{15}{0,4}=37,5 \, \Omega$
Vậy chọn C . :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
A Điện trở có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP f biến thiên Điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 11
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
xuanhoang281 MBA Điện áp giữa hai đầu nguồn xoay chiều có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
dhdhn Điện trở có thể nhận giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp hai đầu nơi phát lên tới giá trị gần nhất nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lollipop000 C biến thiên Điện trở có thể nhận giá trị nào: Bài tập Điện xoay chiều 3
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer f biến thiên Điện trở thuần của mạch gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
GS.Xoăn Tức thời Điện áp hai đầu mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
loveparadise1510 Giá trị hiệu dụng của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
21653781 Hiệu điện thế cực đại Uo và hiệu điện thế tức thời uAB có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ʚN T Sɞ Điện dụng C có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Tức thời Điện áp cực đại hai đầu AB gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top