Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bằng bao lâu thì lại phải thay pin ?

Bài toán
Một con lắc đồng hồ coi như con lắc đơn có chu kì $T=2s$ vật nặng có khối lượng $m=1kg$ dao động nơi có $g=\pi^2=10m/s$. Biên độ góc dao động lúc đầu là $\alpha_0=5^0$ chịu tác dụng của một lực cản không đổi $F_c=0,011N$ nên nó dao động tắt dần. Người ta dùng một pin có suất điện động $3V$ điện trở trong không đáng kể bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất của quá trình bổ sung là $25 \%$. Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{-4}C.$ Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bằng bao lâu thì lại phải thay pin ?

A. 40 ngày.
B. 46 ngày.
C. 92 ngày.
D. 23 ngày.
 
Bài toán
Một con lắc đồng hồ coi như con lắc đơn có chu kì $T=2s$ vật nặng có khối lượng $m=1kg$ dao động nơi có $g=\pi ^2=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Biên độ góc dao động lúc đầu là $\alpha_0=50$ chịu tác dụng của một lực cản không đổi $F_c=0,011N$ nên nó dao động tắt dần. Người ta dùng một pin có suất điện động $3V$ điện trở trong không đáng kể bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất của quá trình bổ sung là $25 \%$. Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{-4}C.$ Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bằng bao lâu thì lại phải thay pin ?

A. 40 ngày.
B. 46 ngày.
C. 92 ngày.
D. 23 ngày.
Bài giải:
Chu kì riêng của con lắc đồng hồ:
$T=2 \left(s\right)$.
Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là:
$\Delta \alpha =\dfrac{4F_c}{P}=4,4.10^{-3}$.
Sau chu kì đầu tiên, biên độ còn lại là:
$\alpha_1=\alpha_o - \Delta \alpha$.
Cơ năng giảm:
$\Delta W=\dfrac{1}{2}.m.g.l.\left(\alpha_0^2-\alpha_1^2\right) =3,579.10^{-3} \left(J\right).$
Năng lượng do pin cung cấp:
$W=\dfrac{1}{4}.\dfrac{QE}{2} =3750$.
Thời gian cung cấp của pin bằng:
$t=\dfrac{T.W}{\Delta W}= 23 ngày$
Chọn $D$.
 
Bài giải:
Chu kì riêng của con lắc đồng hồ:
$T=2 (s)$.
Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là:
$\Delta \alpha =\dfrac{4F_c}{P}=4,4.10^{-3}$.
Sau chu kì đầu tiên, biên độ còn lại là:
$\alpha_1=\alpha_o - \Delta \alpha$.
Cơ năng giảm:
$\Delta W=\dfrac{1}{2}.m.g.l.(\alpha_0^2-\alpha_1^2) =3,579.10^{-3} (J).$
Năng lượng do pin cung cấp:
$W=\dfrac{1}{4}.\dfrac{QE}{2} =3750$.
Thời gian cung cấp của pin bằng:
$t=\dfrac{T.W}{\Delta W}= 23 ngày$
Chọn $D$.
$W=\dfrac{1}{4}.\dfrac{QE}{2}$ CT này đúng với mạch LC không bạn? Mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này phải đổi hết góc sang rad à bạn
 
$W=\dfrac{1}{4}.\dfrac{QE}{2}$ CT này đúng với mạch LC không bạn? Mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này phải đổi hết góc sang rad à bạn
Ừ, đúng rồi bạn.
Công thức $W=\dfrac{1}{2}.m.g.l.\alpha_o^2$ chỉ đúng khi $\alpha$ đo bởi rad, và là góc nhỏ.
Mình đã đổi rồi.
Công thức $W=\dfrac{QE}{2}$ vẫn đúng cho mạch LC, nếu nguồn cung cấp có điện trở trong không đáng kể.
 
Bài giải có vấn đề rồi, cần phân biệt giữa năng lượng của tụ và năng lượng của pin. Công của pin phải bằng E.U chứ ko có chia 2 đâu, chia 2 phải là tụ. Thế nên đáp án phải là 46s
 
Để mình phân tích lại trường hợp tụ điện trước:

Khi ta dùng 1 nguồn để nạp điện cho tụ, khi đấy công của nguồn bằng tổng năng lượng nạp cho tụ cộng với công làm dịch chuyển điện tích đến tụ, 2 công này bằng nhau nên có dấu chia 2 trong biểu thức tính năng lượng của tụ

Trong trường hợp pin thì khác, nguồn chỉ phải thực hiện công để bổ sung năng lượng cho tụ, dù gì thì đến cuối cùng, pin hết năng lượng nên ko có dấu chia 2 trong trường hợp này
 
Mình nghĩ nó chuẩn mà vì $W=\dfrac{CU^{2}}{2}=\dfrac{QU}{2}=\dfrac{QE}{2}$.Có điều mình bấm theo cách trên không ra thôi nhưng hướng làm thì đúng rồi chắc do đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 :big_smile:
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là? Bài tập Dao động cơ 1
H Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin Bài tập Dao động cơ 15
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi cục pin có thể duy trì dao động cho đồng hồ trong bao lâu Bài tập Dao động cơ 9
thien than cua gio Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
Cador.Halley Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng. Bài tập Dao động cơ 3
adamdj Hỏi đồng hồ chạy thời gian là bao nhiêu thì thay pin Bài tập Dao động cơ 4
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? Bài tập Dao động cơ 1
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
K Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Hỏi T Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Hỏi $\omega _{2}-\omega _{1}$ gần nhất với ? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi chu kì nhỏ nhất của dao động điều hòa này là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi li độ ban đầu của vật thứ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi $n$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 5
C Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi vật trượt được đoạn bao nhiêu thì dừng lại? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Hỏi trong 1 s, vật qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 2
zkdcxoan Hỏi $S$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi $\Delta t_{max}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Hỏi có thể đặt một điện tích $q_{2}$ ở vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi chu kỳ dao động cơ hệ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng $15\Pi$ ($m/s^{2}$) Bài tập Dao động cơ 1
proboyhinhvip Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 14
dtdt95 Hỏi phần còn lại của vật sẽ được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Con lắc đơn dao động biểu kiến....Hỏi chu kỳ thật? Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi phải treo vật $m_3$ ở vị trí lò xo 3 có khối lượng bao nhiêu theo $m$ và nâng lên độ cao $A_3$ Bài tập Dao động cơ 7
H Hỏi sau ít nhất bao lâu hai con lắc cùng gặp nhau và cùng chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật $m_2$ vận tốc bằng bao nhiêu để khi $m_2$ đến găm chặt vào $m_1$ Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Hỏi con lắc 3 dao động với pt như thế nào để 3 vật luôn nằm trên 1 đường thẳng? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top