Độ lớn gia tốc khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là:

Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $S_{0}$=16cm tại nơi có gia tốc g=10m/$s^{2}$. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s=$8\sqrt{3}$cm với vận tốc v=20cm/s. Độ lớn gia tốc khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là:
A. 0,057m/$s^{2}$
B. 0,506m/$s^{2}$
C. 0,5m/$s^{2}$
D. 0,07m/$s^{2}$
 
Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $S_{0}$=16cm tại nơi có gia tốc g=10m/$s^{2}$. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s=$8\sqrt{3}$cm với vận tốc v=20cm/s. Độ lớn gia tốc khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là:
A. 0,057m/$s^{2}$
B. 0,506m/$s^{2}$
C. 0,5m/$s^{2}$
D. 0,07m/$s^{2}$
Biên độ góc mà là 16 cm hả?
 
Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $S_{0}$=16cm tại nơi có gia tốc g=10m/$s^{2}$. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s=$8\sqrt{3}$cm với vận tốc v=20cm/s. Độ lớn gia tốc khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là:
A. 0,057m/$s^{2}$
B. 0,506m/$s^{2}$
C. 0,5m/$s^{2}$
D. 0,07m/$s^{2}$
Góp ý: bạn sửa 16 là biên độ dài nhé!
Bài giải:
Ta có công thức độc lập về thời gian:
$S_{o}^2 =s^2 +\dfrac{v^2}{\omega^2}$.
Ta có với $s_{1} =8\sqrt{3} (cm)$ thì tìm ra $\omega =2,5$.
Với $s_{2} =8 $ thì ta có gia tốc có độ lớn là:
$a=\omega^2.s=0,5 (m/s^2)$.
Chọn $C$.
 
Góp ý: bạn sửa 16 là biên độ dài nhé!
Bài giải:
Ta có công thức độc lập về thời gian:
$S_{o}^2 =s^2 +\dfrac{v^2}{\omega^2}$.
Ta có với $s_{1} =8\sqrt{3} (cm)$ thì tìm ra $\omega =2,5$.
Với $s_{2} =8 $ thì ta có gia tốc có độ lớn là:
$a=\omega^2.s=0,5 (m/s^2)$.
Chọn $C$.
$$a=\sqrt{a_{huongtam}^{2}+a_{tieptuyen}^{2}}=0,506$$
hieubuidinh mới chỉ tính gia tốc tiếp tuyến thôi.
 
Góp ý: bạn sửa 16 là biên độ dài nhé!
Bài giải:
Ta có công thức độc lập về thời gian:
$S_{o}^2 =s^2 +\dfrac{v^2}{\omega^2}$.
Ta có với $s_{1} =8\sqrt{3} (cm)$ thì tìm ra $\omega =2,5$.
Với $s_{2} =8 $ thì ta có gia tốc có độ lớn là:
$a=\omega^2.s=0,5 (m/s^2)$.
Tiếp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của Hiếu:
$$\omega ^{2}=\dfrac{g}{l}\Rightarrow l=1,6(m)$$
Ta áp dụng công thức tính được:
$$v=20\sqrt{3}(cm/s)=0,2\sqrt{3}(m/s)$$
Ta có:
$$a_{huongtam}=(\dfrac{v^{2}}{l})=(\dfrac{(0,2\sqrt{3})^{2}}{1,6})=0,075(m/s^{2})$$
Nên $$a=\sqrt{a_{huongtam}^{2}+a_{tieptuyen}^{2}}=\sqrt{0,075^{2}+0,5^{2}}=0,506(m/s^{2})$$
Vậy đáp án:B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
VAN SI LUC Độ lớn gia tốc toàn phần khi vật khi vật qua vị trí s=8cm Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
L Độ lớn gia tốc vật nặng là? Bài tập Dao động cơ 4
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
K Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 4
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
missyou1946 Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Xác định chiều và độ lớn của gia tốc Bài tập Dao động cơ 4
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
T Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s . Bài tập Dao động cơ 4
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
S Gia tốc của vật nặng có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 2
ShiroPin Tỉ số giữa độ lớn gia tốc cực đại và gia tốc cực tiểu là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
N Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn: Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất kể từ $v=0$ đến lúc vật có gia tốc có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại lần 3 Bài tập Dao động cơ 6
S Độ lớn gia tốc cực tiểu của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
Sao Mơ Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng ? Bài tập Dao động cơ 11
N Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tạ Bài tập Dao động cơ 1
Sao Mơ Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là Bài tập Dao động cơ 1
H Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ $8cm$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Độ lớn gia tốc có giá trị cực tiểu trong quá trình chuyển động Bài tập Dao động cơ 5
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
tan sang Tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
My sky Độ lớn của cường độ điện trường: Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng Bài tập Dao động cơ 0
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
caybutbixanh Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top