Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_{c} $ và $U=U_{c}$đoạn mạch này

Bài toán
Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là $U_{cd},U_{c},U$. Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_{c} $ và $U=U_{c}$đoạn mạch này
A. Có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch.
B. Có R và i vuông pha với u hai đầu đoạn mạch.
C. Không có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch.
D. Có R và i lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ với u hai đầu đoạn mạch
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là $U_{cd},U_{c},U$. Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_{c} $ và $U=U_{c}$đoạn mạch này
A. Có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch.
B. Có R và i vuông pha với u hai đầu đoạn mạch.
C. Không có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch.
D. Có R và i lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ với u hai đầu đoạn mạch
Bài làm
Để ý rằng $$U^2+U_C^2=U_{cd}^2$$
Từ đó ta suy ra i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch.
Khi đó thì $Z_L=Z_C$ mà $U_{cd}=\sqrt{2}U_{c} $ nên phải có R
Nên ta chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là $U_{cd},U_{c},U$. Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_{c} $ và $U=U_{c}$đoạn mạch này
A. Có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch.
B. Có R và i vuông pha với u hai đầu đoạn mạch.
C. Không có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch.
D. Có R và i lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ với u hai đầu đoạn mạch
Bài làm:
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có :
$U_{L}^2 + U_{r}^2 =2U_{L}^2$(1).
$U_{r}^2 +(U_{L}-U_{C})^2 =Z_{L}^2$(2).
Từ (1), (2), ta có:
$r=Z_{L}=Z_{C}$.
Vậy chọn $A$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
maiceo Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_C $ và $U=U_C$, đoạn mạch này chứa? Bài tập Điện xoay chiều 2
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty Tìm $r,Z_{C};Z_{L}$ biết chúng đều có trị số nguyên Bài tập Điện xoay chiều 0
inconsolable f biến thiên Tính R biết $\omega_{1}-\omega_{2}=90\pi$ Bài tập Điện xoay chiều 12
T Biết rằng ${\omega_1}^2+{\omega_2}^2 =a$. Tính $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
tuanbnspin Truyền tải điện Biết công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi : Hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 5
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM,NB Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Lệch pha Biết hiệu điên thế hiệu dung hai đầu tụ điện là $100V$.$U_o$ có giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
haruki C biến thiên Tính giá trị $C_0$ và $U_{min}$ khi biết R, r, L và $U_{AB}$. Bài tập Điện xoay chiều 4
dtdt95 R biến thiên Biết $U_{C1}=2U_{C2} , U_{R2}=2U_{R1}$. Xác định $ cos_{\varphi 1} ; cos_{\varphi 2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
Tăng Hải Tuân Tức thời Xác định biểu thức $i_{RLC}$ biết $i_{RC}, i_{RL}, R=60\Omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Uchiha Sasuke98 Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là $80\sqrt{3}$ V và đang giảm thì hiêu điện thế trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khi tần số $f=f_3=f_1\sqrt{2}$ là thì công suất tỏa nhiệt trên R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Khi $f=f_2=f_1\sqrt{3}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cưc đại Ulmax Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
B Hệ số công suất khi bỏ cuộn dây, R tăng $\sqrt{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
hoangkkk Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc là Bài tập Điện xoay chiều 3
A MPĐ Khi máy quay với tốc độ $\sqrt{2} n$ vòng/phút thì công suất tiêu thụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 6
huynhcashin Điện áp hiệu dụng trên đoạn RC bằng $\frac{U_{0}}{\sqrt{2}}$ thì C bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 MPĐ Khi máy phát quay với tốc độ $\sqrt{2}n$ (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện của máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Khi $U_L=240\sqrt{3}$ và đang giảm thì điện áp tức thời $u_R$ và $u_C$ là? Bài tập Điện xoay chiều 5
Spin9x Khi $u_{AN}=80\sqrt{3} $ thì $ u_{MB}=60$. $u_{AB} $ có giá trị cực đại là: Bài tập Điện xoay chiều 6
kiemro721119 Lệch pha Cho $R=r. U_AN=U_MB=a\sqrt{10}$. Tìm $U_AB$. Bài tập Điện xoay chiều 2
D f biến thiên Nếu $Z=\sqrt{{Z_1}^2+{Z_2}^2}$ thì tần số góc $\omega$ là : Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 C biến thiên Khi dung kháng là $200 \Omega$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $100\sqrt{2} V$. Giá Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Mạch $L,r-C$ có $u=50\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ thì $ U_{cd}=20\sqrt{5} V, U_{C}=50V$. Tìm độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
mai hoàn Mạch chứa L và C1 C2 Bài tập Điện xoay chiều 3
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Yuuta Hai phần tử X và Y có thể ứng với Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top