Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động?

Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ $m=1kg$, là xo có độ cứng $k=160N/m$, hệ số ma sát trượt là $0,32$. BAn đầu vật được dữ ở vị trí là xo nén $10cm$, rồi tahr nhẹ cho con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/s^2$. Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động?
A. $18cm$
B. $19cm$
C. $16cm$
D. $20cm$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ $m=1kg$, là xo có độ cứng $k=160N/m$, hệ số ma sát trượt là $0,32$. BAn đầu vật được dữ ở vị trí là xo nén $10cm$, rồi tahr nhẹ cho con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/s^2$. Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động?
A. $18cm$
B. $19cm$
C. $16cm$
D. $20cm$

Đáp án chính xác là $20,19cm$ nên chọn đáp án D. Tại cái chu kì có số $\pi$ nên nó lẻ.

$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$
Ta có vị trí cân bằng mới lệch O một đoạn bằng
$\dfrac{F_{ms}}{k}=2cm$, Biên độ mới là $8cm$

tính tỉ lệ $\dfrac{1/3}{T}$ xấp xỉ $2/3 T$ nên độ dài đi được sẽ là $2A+A/2=20$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ $m=1kg$, là xo có độ cứng $k=160N/m$, hệ số ma sát trượt là $0,32$. BAn đầu vật được dữ ở vị trí là xo nén $10cm$, rồi tahr nhẹ cho con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/s^2$. Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động?
A. $18cm$
B. $19cm$
C. $16cm$
D. $20cm$
Mình làm ra B. Đ/á là bao nhiêu bạn
 
Đáp án chính xác là $20,19cm$ nên chọn đáp án D. Tại cái chu kì có số $\pi$ nên nó lẻ.

$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$
Ta có vị trí cân bằng mới lệch O một đoạn bằng
$\dfrac{F_{ms}}{k}=2cm$, Biên độ mới là $8cm$

tính tỉ lệ $\dfrac{1/3}{T}$ xấp xỉ $2/3 T$ nên độ dài đi được sẽ là $2A+A/2=20$
Mình làm ra B. Đ/á là bao nhiêu bạn
Đáp án là $A$ mới khổ chứ. Làm lại thôi mấy bạn ơi>>>
 
Bài này vượt ra ngoài kiến thức của thi đh, nói chung thi đh ko bao h người ta hỏi thời gian dao động tắt dần nhanh đâu. Cái này nói nhiều rồi mà, nói thẳng là tất cả các đáp án đều ko chính xác. Đúng ra người ra đề phải cân nhắc khi cho loại này vào đề thi thử
 
Bài này vượt ra ngoài kiến thức của thi đh, nói chung thi đh ko bao h người ta hỏi thời gian dao động tắt dần nhanh đâu. Cái này nói nhiều rồi mà, nói thẳng là tất cả các đáp án đều ko chính xác. Đúng ra người ra đề phải cân nhắc khi cho loại này vào đề thi thử
Chưa chắc đâu bạn.
Mà đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là yêu cầu tính quãng đường chứ có tính thời gian chuyển động đâu.
Ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu thời gian là chẵn (chia hết cho $\dfrac{T}{4}$) thì quãng đường đều có thể tính được, còn thời gian lẻ như này mình chỉ còn cách lấy gần đúng thôi.
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ $m=1kg$, là xo có độ cứng $k=160N/m$, hệ số ma sát trượt là $0,32$. BAn đầu vật được dữ ở vị trí là xo nén $10cm$, rồi tahr nhẹ cho con lắc dao động tắt dần, lấy $g=10m/s^2$. Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động?
A. $18cm$
B. $19cm$
C. $16cm$
D. $20cm$
Giải:
Trong dao động tắt dần coi chu kỳ không đổi : $T=2\pi \sqrt{\dfrac{1}{160}}=0.49673s$ biên giảm sau $\dfrac{1}{4}T: \Delta A=2cm$
Ta có:$\Delta t=\dfrac{1}{3}s=\dfrac{T}{2}+0,084969s$ (lưu số lẻ vào biến máy tính thì sai số sẽ là thấp nhất)
Biên dao động trong $\dfrac{1}{4}T$ thứ 3 là :$A'=A-3\Delta A=10-3.2=4cm$.
Vậy quãng đường cần tính là $S=10+10-4+4\cos(\sqrt{160}.0,084969)=17.9cm$
Chọn A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Chưa chắc đâu bạn.
Mà đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là yêu cầu tính quãng đường chứ có tính thời gian chuyển động đâu.
Ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu thời gian là chẵn (chia hết cho $\dfrac{T}{4}$) thì quãng đường đều có thể tính được, còn thời gian lẻ như này mình chỉ còn cách lấy gần đúng thôi.

Giải:
Trong dao động tắt dần coi chu kỳ không đổi : $T=2\pi \sqrt{\dfrac{1}{160}}=0.49673s$ biên giảm sau $\dfrac{1}{4}T: \Delta A=2cm$
Ta có:$\Delta t=\dfrac{1}{3}s=\dfrac{T}{2}+0,084969s$ (lưu số lẻ vào biến máy tính thì sai số sẽ là thấp nhất)
Biên dao động trong $\dfrac{1}{4}T$ thứ 3 là :$A'=A-3\Delta A=10-3.2=4cm$.
Vậy quãng đường cần tính là $S=10+10-4+4\cos(\sqrt{160}.0,084969)=17.9cm$
Chọn A.
Ý mình là người ta sẽ KHÔNG bao giờ nói về vấn đề liên quan đến thời gian hay quãng đường dđ tắt dần nhanh, kiến thức giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ là của chương trình vật lí cao cấp, khi dđ tắt dần nhanh thì tốc độ góc nó giảm dần liên tục theo hàm mũ, mà tốc độ góc thay đổi liên tục nên không có khái niệm là chu kì đâu, phân tích chính xác không nằm trong chương trình vật lí phổ thông nên Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thích thì làm chơi thôi. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Xác định quãng đường Bài tập Dao động cơ 2
Hoa Mộc Lan Xác định quãng đường từ $t_{1}=1$s đến $t_{2}=\frac{13}{6}$ Bài tập Dao động cơ 10
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 2
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
My sky Xác định $\alpha$ Bài tập Dao động cơ 1
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
E Xác định độ cao cực đại so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Xác định biên độ của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
GS.Xoăn Xác định chu kỳ dao động nhỏ của hệ. Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
P Hãy xác định giá trị cực đại của A để vật nặng vẫn dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
Del Enter Xác định thời điểm thứ 300 Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$? Bài tập Dao động cơ 5
Đinh Phúc Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 4
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
cong_chua_buong_binh_605 Xác định pha ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Xác định biên độ mới của hệ Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top