Tức thời Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 30V thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là

Bài toán
Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện lần lượt là $30\sqrt{2}V$, $60\sqrt{2}V$, $90\sqrt{2}V$. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là $30V$thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là:
A. $90V$
B. $81,96V$
C. $42,43V$
D. $60V$
P/s: B
 
Cho mình hỏi là khi thay đổi gì đó là $U$ vẫn khổng đổi phải không nhỉ
Mình đọc đề trên không hiểu lắm (Hay là sai đề chăng)
Hê hê không đọc câu tức thời :too_sad:
 
Bài toán
Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện lần lượt là $30\sqrt{2}V$, $60\sqrt{2}V$, $90\sqrt{2}V$. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là $30V$thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là:
A. $90V$
B. $81,96V$
C. $42,43V$
D. $60V$
P/s: B
Mình nghĩ làm thế này
$U=60$
Do $U$ và $U_R$ cùng pha nên tỉ lệ giữa chúng không đổi(Cái này sai hoàn toàn)
Loại ngay Đáp án C
Ta giả sử pt của $U_R$ sau đó suy ra pt của $U$
Từ đó ta thay $u_R=30$ vào gải pt lượng giác là ra
(Ta biết được độ lệch pha giữa $u$ và $u_R$)

Chán thật, mãi hông gõ được latex
 
Cách khác
Ta có thể loại ngay đáp án C (Mình vừa trình bày trên)
$U=60$ nên ta loại ngay đáp A
Khi $U_R=30\sqrt{2}V$ thì $U= 60$
Khi $u_R=30$ thì ta suy đoán u khác 60(Dựa vào độ lệch pha )
Từ đó ta có Đáp án đúng là B
 
Bài toán
Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện lần lượt là $30\sqrt{2}V$, $60\sqrt{2}V$, $90\sqrt{2}V$. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là $30V$thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là:
A. $90V$
B. $81,96V$
C. $42,43V$
D. $60V$
P/s: B
Lời giải:
• $\left(\dfrac{u_R}{U_{oR}}\right)^2+\left (\dfrac{u_{L/C}}{U_{oL/C}}\right)^2=1 \Rightarrow \begin{cases}u_L=60\sqrt{3}(V) \\ u_C=90\sqrt{3}(V) \end{cases}$
•$u=u_R-u_C+u_L=30(\sqrt{3}+1)(V)$
 
Bài toán
Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện lần lượt là $30\sqrt{2}V$, $60\sqrt{2}V$, $90\sqrt{2}V$. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là $30V$thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là:
A. $90V$
B. $81,96V$
C. $42,43V$
D. $60V$
P/s: B
Cách khác :
$$U_o=60\sqrt{2}$$
Ta có : $\tan \varphi = -1$
Nên $u$ chậm pha hơn $u_R$ $\dfrac{\pi}{4}$
Nên khi $u_R=30$ tức là ở vị trí góc $\dfrac{\pi}{3}$ thì $u$ ở vị trí $\dfrac{\pi}{12}$
Khi đó $u=U_o.\cos \dfrac{\pi}{12} = 30+30\sqrt{3} =81,96$
 
Lời giải:
• $\left(\dfrac{u_R}{U_{oR}}\right)^2+\left (\dfrac{u_{L/C}}{U_{oL/C}}\right)^2=1 \Rightarrow \begin{cases}u_L=60\sqrt{3}(V) \\ u_C=90\sqrt{3}(V) \end{cases}$
•$u=u_R-u_C+u_L=30(\sqrt{3}+1)(V)$
Bạn giải thích giùm mình chỗ $\left (\dfrac{u_{L/C}}{U_{oL/C}}\right)^2$ Nó là cái gì vậy? Mình thực sự không biết nên mới hỏi, nếu nó đơn giản quá cũng xin bạn chỉ giúp!
Thứ 2 nữa là theo mình biết thì với điện áp tức thời thì $u=u_R + u_C+u_L$ chứ?

Bạn tkvatlyphothong hay bạn nào biết giải thích cho mình với!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
K L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R khi $L = L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 0
P Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thần R khi L=$L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty L biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AM$ khi chưa thay đổi là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
M Khi $C=C_3=\dfrac{2,5.10^{-4}}{\pi}F$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
A Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Khi $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch AM bằng 200V. Hệ thức nào sau đây đúng. Bài tập Điện xoay chiều 1
mpmikisg f biến thiên Tính HSCS của mạch khi điện áp của cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 8
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Khi $f=f_2=f_1\sqrt{3}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cưc đại Ulmax Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Khi điều chỉnh C, điện áp hai đầu A,M đạt cực đại. Gía trị R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
cuonghp96 C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 0
Halerm Dép Tính điện áp hiệu dụng trên R khi thay C bằng C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Mink Pycee C biến thiên Biểu thức điện áp trên đoạn MA khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin L biến thiên Tìm điện áp hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L Bài tập Điện xoay chiều 3
Nắng MBA Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi cuốn thêm 4N vòng. Bài tập Điện xoay chiều 5
ohana1233 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 3
A Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $2L_O$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tức thời Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
banana257 Điện áp hai đầu đoạn mạch AB khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
leduong Khi đó điện áp hiệu dụng trên nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 9
liked f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ khi $\omega=\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin f biến thiên Khi $f = 2f_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
T f biến thiên Khi $\omega=40 rad/s$ và $\omega=\omega_1$ thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm có cùng giá tri. Bài tập Điện xoay chiều 2
L Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top