C biến thiên Tìm $Z_L$ và $Z_C$ khi thay đổi $C$ để $P_{\max}$ và các yếu tố liên quan.

Bài toán
Cho mạch điện $AB$ gồm hai đoạn mạch $AM$ và $MB.$ Trong đó đoạn mạch $AM$ gồm điện trở thuần $R$ và tụ điện có điện dung $C,$ đoạn mạch $MB$ gồm cuộn dây có độ tự cảm $L.$ Biết điện áp hai đầu đoạn mạch $u_{AB}=160 \sin 100\pi t \, (V).$ Ta điều chỉnh $C$ để công suất mạch cực đại và đạt đến giá trị $160 \, W$ thì thấy điện áp hai đầu $MB$ là $u_{MB}=80 \sin \left (100 \pi t + \dfrac{\pi}{3} \right) \, (V).$ Hỏi cảm kháng và dung kháng có giá trị bằng bao nhiêu?
A. $Z_L=40 \, \Omega \ ; \ Z_{C}=40 \, \Omega.$
B. $Z_L=20\sqrt{3} \, \Omega \ ; \ Z_{C}=20\sqrt{3} \, \Omega.$
C. $Z_L=40\sqrt{3} \, \Omega \ ; \ Z_{C}=40\sqrt{3} \, \Omega.$
D. Không xác định được.

P/s: Mình vô cùng xin lỗi các bạn vì đã ghi đề thiếu. Chắc các bạn giải không ra ức chế lắm. Một lần nữa mình xin lỗi các bạn.

Smod: Lần sau bạn chú ý post đề chính xác hơn nhé
 
dzitxiem đã viết:
Bài này thầy mình nói hay nên mình nghĩ có gì uẩn khúc đây? Từ giải thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta suy ra công suất của mạch cực đại khi và chỉ khi $Z_L=Z_C$ hay là mạch đang cộng hưởng.
Từ $P_{\max} = UI,$ ta suy ra $I= \sqrt{2}$ Phần còn lại nhờ các bạn tiếp tục thảo luận.
P/s: Tự nhiên đề cho hai phương trình điện áp làm gì nhỉ?
Bạn suy ra cái này thế nào, có lẽ bạn vẫn chưa ghi chính xác đề, theo mình thì còn có $P_{max}=160 W$

Khi đó mới tính ra $I=\dfrac{P_{max}}{U}=\dfrac{160}{80\sqrt2}=\sqrt2$

Do khi cộng hưởng mà $u_{MB}$ vẫn sớm pha hơn $u_{AB}$ nên cuộn dây gồm L và r với
$\dfrac{Z_L}{r} =\tan\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

Mặt khác, khi mạch cộng hưởng thì
$\dfrac{U_{AB}}{U_{BM}}=\dfrac{Z_{AB}}{Z_{BM}} = \dfrac{R+r}{\sqrt{r^2+Z_L^2}} =2(1)$
Mà$ R+r = \dfrac{P_{max}}{I^2}=80 $ và $Z_L =r\sqrt{3}$
$(1) \Rightarrow r=20$
$\Rightarrow Z_L=Z_C =20\sqrt{3}$
Chọn B
 
lvcat đã viết:
dzitxiem đã viết:
Bài này thầy mình nói hay nên mình nghĩ có gì uẩn khúc đây? Từ giải thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta suy ra công suất của mạch cực đại khi và chỉ khi $Z_L=Z_C$ hay là mạch đang cộng hưởng.
Từ $P_{\max} = UI,$ ta suy ra $I=\sqrt{2}$ Phần còn lại nhờ các bạn tiếp tục thảo luận.
P/s: Tự nhiên đề cho hai phương trình điện áp làm gì nhỉ?
Bạn suy ra cái này thế nào, có lẽ bạn vẫn chưa ghi chính xác đề, theo mình thì còn có $P_{max}=160 W$

Khi đó mới tính ra $I=\dfrac{P_{max}}{U}=\dfrac{160}{80\sqrt2}=\sqrt2$

Do khi cộng hưởng mà $u_{MB}$ vẫn sớm pha hơn $u_{AB}$ nên cuộn dây gồm L và r với
$\dfrac{Z_L}{r} =\tan\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

Mặt khác, khi mạch cộng hưởng thì
$\dfrac{U_{AB}}{U_{BM}}=\dfrac{Z_{AB}}{Z_{BM}} = \dfrac{R+r}{r} =2$
Mà$ R+r = \dfrac{P_{max}}{I^2}=80 $
$\Rightarrow r=R=40$
$\Rightarrow Z_L=Z_C =40\sqrt{3}$
Chọn C , ?????? khác với đáp án thầy bạn đưa rồi

== = = =
Có lẽ bạn dzitxiem nên xem lại đề và sửa lại cho chính xác thì mọi người mới giúp bạn được, có lẽ đề có cho $P_{max}$ bằng bao nhiêu chứ ?
 
lvcat đã viết:
dzitxiem đã viết:
Bài này thầy mình nói hay nên mình nghĩ có gì uẩn khúc đây? Từ giải thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta suy ra công suất của mạch cực đại khi và chỉ khi $Z_L=Z_C$ hay là mạch đang cộng hưởng.
Từ $P_{\max} = UI,$ ta suy ra $I= \sqrt{2}$ Phần còn lại nhờ các bạn tiếp tục thảo luận.
P/s: Tự nhiên đề cho hai phương trình điện áp làm gì nhỉ?
Bạn suy ra cái này thế nào, có lẽ bạn vẫn chưa ghi chính xác đề, theo mình thì còn có $P_{max}=160 W$

Khi đó mới tính ra $I=\dfrac{P_{max}}{U}=\dfrac{160}{80\sqrt2}=\sqrt2$

Do khi cộng hưởng mà $u_{MB}$ vẫn sớm pha hơn $u_{AB}$ nên cuộn dây gồm L và r với
$\dfrac{Z_L}{r} =\tan\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

Mặt khác, khi mạch cộng hưởng thì
$\dfrac{U_{AB}}{U_{BM}}=\dfrac{Z_{AB}}{Z_{BM}} = \dfrac{R+r}{r} =2$
Mà$ R+r = \dfrac{P_{max}}{I^2}=80 $
$\Rightarrow r=R=40$
$\Rightarrow Z_L=Z_C =40\sqrt{3}$
Chọn C , ?????? Khác với đáp án thầy bạn đưa rồi

== = = =
Có lẽ bạn dzitxiem nên xem lại đề và sửa lại cho chính xác thì mọi người mới giúp bạn được, có lẽ đề có cho $P_{max}$ bằng bao nhiêu chứ ?
Thành thật xin lỗi mọi người vì đến một cái đề em làm ăn cũng sống nhăn thế rồi? Bây giờ, mọi người muốn chém muốn thịt em thì tùy
Còn về phần Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm trên, bạn bị nhầm lẫn ở chỗ $Z_{BM},$ đúng ra thì $Z_{BM} = \sqrt{r^2 + {Z_L}^2}.$ Hình như mình có nghe thầy nói sơ sơ là dùng giản đồ vecto để nhận ra tính chất hình học trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này.
P/s: Thầy không chữa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này
 
dzitxiem đã viết:
lvcat đã viết:
dzitxiem đã viết:
Bài này thầy mình nói hay nên mình nghĩ có gì uẩn khúc đây? Từ giải thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta suy ra công suất của mạch cực đại khi và chỉ khi $Z_L=Z_C$ hay là mạch đang cộng hưởng.
Từ $P_{\max} = UI,$ ta suy ra $I= \sqrt{2}$ Phần còn lại nhờ các bạn tiếp tục thảo luận.
P/s: Tự nhiên đề cho hai phương trình điện áp làm gì nhỉ?
Bạn suy ra cái này thế nào, có lẽ bạn vẫn chưa ghi chính xác đề, theo mình thì còn có $P_{max}=160 W$

Khi đó mới tính ra $I=\dfrac{P_{max}}{U}=\dfrac{160}{80\sqrt2}=\sqrt2$

Do khi cộng hưởng mà $u_{MB}$ vẫn sớm pha hơn $u_{AB}$ nên cuộn dây gồm L và r với
$\dfrac{Z_L}{r} =\tan\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

Mặt khác, khi mạch cộng hưởng thì
$\dfrac{U_{AB}}{U_{BM}}=\dfrac{Z_{AB}}{Z_{BM}} = \dfrac{R+r}{r} =2$
Mà$ R+r = \dfrac{P_{max}}{I^2}=80 $
$\Rightarrow r=R=40$
$\Rightarrow Z_L=Z_C =40\sqrt{3}$
Chọn C , ?????? Khác với đáp án thầy bạn đưa rồi

== = = =
Có lẽ bạn dzitxiem nên xem lại đề và sửa lại cho chính xác thì mọi người mới giúp bạn được, có lẽ đề có cho $P_{max}$ bằng bao nhiêu chứ ?
Thành thật xin lỗi mọi người vì đến một cái đề em làm ăn cũng sống nhăn thế rồi? Bây giờ, mọi người muốn chém muốn thịt em thì tùy .
Còn về phần Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm trên, bạn bị nhầm lẫn ở chỗ $Z_{BM},$ đúng ra thì $Z_{BM} = \sqrt{r^2 + {Z_L}^2}.$ Hình như mình có nghe thầy nói sơ sơ là dùng giản đồ vecto để nhận ra tính chất hình học trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này.
P/s: Thầy không chữa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này
Uhm, đúng là mình nhầm, đã sửa lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi, đúng là đáp án B. Lần sau bạn chú ý post đúng đề để nhận được sự giúp đỡ tốt nhất nha.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
H C biến thiên Tìm R và $Z_L $ khi C thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Quế Lâm f biến thiên Tìm giá trị của $U_{Lmax}$ và $U_{Cmax}$? Bài tập Điện xoay chiều 2
Thanh THĐ Tìm giá trị r và Zc Bài tập Điện xoay chiều 18
N f biến thiên Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
N C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 2
kt1996 Điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng, lúc ấy tìm $U_{R}$ và $U_{L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$;$n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tìm mối quan hệ giữa $n_1$ , $n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Xiwang Hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa R và C Bài tập Điện xoay chiều 3
phituyetnhung f biến thiên Tìm f để $U_c$ max. Và viết biểu thức $U_c$ max Bài tập Điện xoay chiều 3
lvcat Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
liked Tìm điện trở và độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong Lệch pha Tìm độ lệch pha điện áp giữa điện áp hai đầu mạch MB và cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 11
iloveyousing R biến thiên Tìm $r$ và $Z_L$ Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Lệch pha Tìm $R_2$ và điện dung C Bài tập Điện xoay chiều 2
T R biến thiên Tìm giá tri $R_1$ và $U_{Lmax}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L và C ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ? Bài tập Điện xoay chiều 4
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để $U_{RL}$ min .Tìm giá trị của hai đầu cuộn dây và tụ điện . Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Mạng điện xoay chiều 3 pha.Tìm $R$ và $L$ Bài tập Điện xoay chiều 1
crazyfish2008 Lệch pha Mạch $R-L,r-C$. $u_{AM}$ và $u_{MB}$ vuông pha. Tìm $U$? Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top