Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?
A. Tia anpha thực chất là dòng hạt nhân nguyên tử $_{2}^{4}\textrm{He}$ B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.
C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng 20000 k m/s.
D. Quãng đường đi của tia anpha trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn chừng vài mm.

Câu 2: Tìm phát biểu sai về phóng xạ?
A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
B. Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
C. Một số chất phóng xạ có sẵn trong tự nhiên.
D. Có những chất đồng vị phóng xạ do con người tạo ra.
 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?
A. Tia anpha thực chất là dòng hạt nhân nguyên tử $_{2}^{4}\textrm{He}$
B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.
C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng 20000 km/s.
D. Quãng đường đi của tia anpha trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn chừng vài mm.

Câu 2: Tìm phát biểu sai về phóng xạ ?
A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
B. Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
C. Một số chất phóng xạ có sẵn trong tự nhiên.
D. Có những chất đồng vị phóng xạ do con người tạo ra.
1. B mình nhớ là trong từ trường B chứ không phải là điện trường của tụ
2. A. Tự phát
 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?
A. Tia anpha thực chất là dòng hạt nhân nguyên tử $_{2}^{4}\textrm{He}$
B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.
C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng 20000 km/s.
D. Quãng đường đi của tia anpha trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn chừng vài mm..
Nguyên văn sách giáo khoa vật lý 12NC trang 268:
"Tia anpha chính là các hạt nhân của nguyên tử heli (kí hiệu $_{2}^{4}\textrm{He}$, gọi là hạt $\alpha$, được phóng ra từ hạt nhân với tốc độ khoảng $2.10^{-7} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tia $\alpha$ làm ion hóa mạnh các nguyên tử trên đường đi của nó và mất năng lượng rất nhanh. Vì vậy, tia $\alpha$ chỉ đi được tối đa khoảng $8cm$ trong không khí và không xuyên qua được tờ bìa dày $1mm$"
Vậy chọn D
 
Nguyên văn sách giáo khoa vật lý 12NC trang 268:
"Tia anpha chính là các hạt nhân của nguyên tử heli (kí hiệu $_{2}^{4}\textrm{He}$, gọi là hạt $\alpha$, được phóng ra từ hạt nhân với tốc độ khoảng $2.10^{-7} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tia $\alpha$ làm ion hóa mạnh các nguyên tử trên đường đi của nó và mất năng lượng rất nhanh. Vì vậy, tia $\alpha$ chỉ đi được tối đa khoảng $8cm$ trong không khí và không xuyên qua được tờ bìa dày $1mm$"
Vậy chọn D
2.10^7 m/s nha bạn
 

Quảng cáo

Top