Họ các hạt nhân đều cùng một họ phóng xạ tự nhiên

Câu hỏi
Trong các tập hợp, hãy chọn ra tập hợp mà trong đó tát cả hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên
A. $U^{238}; Th^{230}; Pb^{208}; Ra^{226}; Po^{214}$
B. $Am^{241}; Np^{237}; Ra^{225}; Rn^{219}; Bi^{207}$
C. $Th^{232}; Ra^{224}; Tl^{206}; Bi^{212}; Rn^{220}$
D. $Ra^{225}; Bi^{213}; Tl^{209}: Fr^{221}$
Đã sửa!
 
Câu hỏi
Trong các tập hợp, hãy chọn ra tập hợp mà trong đó tát cả hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên
A. $U^{238}; Th^{230}; Pb^{208}; Ra^{226}; Po^{214}$
B. $Am^{241}; Np^{237}; Ra^{225}; Rn^{219}; Bi^{207}$
C. $Th^{232}; Ra^{224}; Tl^{206}; Bi^{212}; Rn^{220}$
D. $Ra^{225}; Bi^{213}; Tl^{209}: Fr^{221}$
Đã sửa!
Chọn đáp án A
Cách duy nhât: NHỚ.
Cái này tra bảng tuần hoàn rồi nhớ thôi :D
 
Đang lục lại cái BTH. Có thể e gõ đáp án sai chứ trong cái BTT chắc chắn có ghi nhân tạo hay tự nhiên ^^
Chị chả nhớ được đâu, cứ nhớ bội của 4 rồi nhẩm 3 phát là xong:D. Đợt xem Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của em chị cũng ngồi xem bảng tuần hoàn nhưng có nguyên tố bảng tuần hoàn không có nên cho qua luôn, chả tìm nữa ^^
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Các hạt nhân nào sau đây chắc chắn KHÔNG CÙNG một họ phóng xạ? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
K Khối lượng riêng của các hạt nhân khác nhau thì Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 4
M Chọn câu đúng : Động năng của các hạt nhân tạo thành trong phóng xạ hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
tkvatliphothong Quan sát các tia phóng xạ do khối chất $B_{83}^{210}$ phát ra Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
M Bộ phận nào sau đây không cần phải có trong lò phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Nguyetha Bán kính của quỹ đạo tròn của mỗi hạt Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
P Từ định nghĩa đơn vị khối lượng nguyên tử u suy ra khối lượng của hạt nhân $6C12$ Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Để thực hiên phản ứng nhiệt hạch, cân có đk mật độ hạt nhân đủ lớn Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
N Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian bằng nhau Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 3
D Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
KSTN_BK_95 Tia alpha và hạt beta Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
NTH 52 Động năng của hạt nào lớn hơn cả? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
sparkling_star Thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân. Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2

Quảng cáo

Top