Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ?

Bài toán
Khi ông tia X hoạt động, dòng điện qua ống $12.10^{-4}$A, hiệu điện thế giữa anot và catot là $15kV$. Bỏ qua động năng ban đầu của electron bứt ra khỏi catot. Đối catot là một bản platin có khối lương $4g$. Giả sử $60$% động năng của electron đập vào đối catot là để đốt nóng catot. Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Biết nhiệt dung của Platin là $c=125J/kg.K$
A. $1237$ độ C
B. $1450$ độ C
C. $1296$ độ C
D. $1304$ độ C
P/s: C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Phạm Ngọc Bách Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
huynhcashin Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Annapham95 Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
lkshooting Hiện tượng quang điện KHÔNG xảy ra với hợp kim nào sau đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
L Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9 Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Điện thế quả cầu sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
timeoutboy Động năng của e sau va chạm? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Hỏi sau 16 ngày, trog 3s tiếp có bao nhiêu hạt bị phân rã? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
M Trong một phút khối lượng nước chảy qua đối catôt bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top