Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị

Bài toán:
Một nguồn phát sóng trên mặt chất lỏng có năng lượng $E_0 = 0,6W$, phát một sóng có dạng hình tròn. Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị:
A. $0,3180J$
B. $0,0418J$
C. $0,0118J$
D. $0,0318J$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Năng lượng của sóng âm giới hạn bới hai mặt cầu S đi qua A,B là? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là Bài tập Sóng cơ 9
minhhieu95 Tìm năng lượng của sóng âm? Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac Tính năng lượng sóng âm giới hạn trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu Bài tập Sóng cơ 1
S Năng lượng sóng âm giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là? Bài tập Sóng cơ 1
T Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ? Bài tập Sóng cơ 2
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
superstar Năng lượng âm truyền qua mặt cầu tâm O đi qua B trong 1 phút Bài tập Sóng cơ 1
rainmeteror Để duy trì thì năng lượng cần cung cấp sau mỗi dao động: Bài tập Sóng cơ 1
2 Năng lượng âm truyền qua diện tích S trong 1s có giá trị bằng? Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
Q Năng lượng sóng âm giới hạn bởi 2 mặt cầu Bài tập Sóng cơ 1
Chettroi Khối lượng dây là Bài tập Sóng cơ 0
lannhi Thay đổi tần số rung một lượng nhỏ bằng Bài tập Sóng cơ 2
tung113311 Sóng cơ trên sợi dây có khối lượng Bài tập Sóng cơ 0
N [GIAO THOA SÓNG 12] Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
Psuganh Giao thoa với sóng ân Bài tập Sóng cơ 0
H giao thoa sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Lililala Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Bài tập về sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
P Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
An Ny Sóng âm Bài tập Sóng cơ 3
B Một Bài Giao Thoa Sóng Khó Bài tập Sóng cơ 5
V Bài toán giao thoa sóng cơ di chuyển nguồn Bài tập Sóng cơ 0
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
thinhhoan Chuyên đề giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 3
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
Phương Dung Phương trình sóng cơ Bài tập Sóng cơ 10
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
B Sóng có biên độ ? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
H Sự phản xạ của sóng Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
T Sóng cơ có nguồn dịch chuyển Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top