Điện lượng dịch chuyển qua mạch trong thời gian $T/12$ kể từ lúc dòng điện triệt tiêu là

Bài toán
Dòng điện trong mạch LC lý tưởng có biểu thức $i=10\cos(2.10^4t)(mA)$. Điện lượng dịch chuyển qua mạch trong thời gian $T/12$ kể từ lúc dòng điện triệt tiêu là :
A. $6,7.10^-8C$
B. $1,2.10^-8C$
C. $5,45.10^-7C$
D. $8,97.10^-6C$

Bài toán trong đề thi thử, mọi người giúp đỡ mình với! Mình xin chân thành cảm ơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Dòng điện triệt tiều thì $i=0$, điện tích cực đại.
$$Q_0=\dfrac{I_0}{\omega }=5.10^{-7} C$$
Sau khoảng $\dfrac{T}{12}$ thì điện tích là :
$$q = Q_0\dfrac{\sqrt3}{2}$$
điện lượng chuyển dịch sẽ là :
$$\Delta q = Q_0 - q = 6,7.10^{-8} C$$
Chọn A.
 
Bài toán
Dòng điện trong mạch LC lý tưởng có biểu thức $i=10\cos(2.10^4t)(mA)$. Điện lượng dịch chuyển qua mạch trong thời gian $T/12$ kể từ lúc dòng điện triệt tiêu là :
A. $6,7.10^-8C$
B. $1,2.10^-8C$
C. $5,45.10^-7C$
D. $8,97.10^-6C$

Bài toán trong đề thi thử, mọi người giúp đỡ mình với! Mình xin chân thành cảm ơn!
Bài Làm
$T=\dfrac{2\pi }{2.10^4}=\dfrac{\pi}{10^4}$
Ta có khi dòng điện bị triệt tiêu là lúc
$t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{\pi}{4.10^4}$
Sau $\dfrac{T}{12}$ kể từ thời điểm đó tức là
$t'=\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}=\dfrac{\pi}{3.10^4}$
Từ đó ta có
$$q=\left | \int_{\dfrac{\pi}{4.10^4}}^{\dfrac{\pi}{3.10^4}}10\cos (2.10^4t)\right |=6,7.10^{-5}mC=A$$
Đáp án A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cảm ơn 2 bạn rất nhiều! Tiếp một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mạch LC nữa nhé!
2. Trong mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch là $Io=\tfrac{\coprod \sqrt{2}}{2} $A. Biết thời gian để cường độ dòng điện trong mạch giảm từ giá trị lớn nhất xuống đến một nửa giá trị lớn nhất là $\dfrac{8}{3}\mu $. Ở những thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì điện tích trên tụ bằng?

Đáp án $4 \sqrt{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cảm ơn 2 bạn rất nhiều! Tiếp một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mạch LC nữa nhé!
2. Trong mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch là Io=\tfrac{\coprod \sqrt{2}}{2} A. Biết thời gian để cường độ dòng điện trong mạch giảm từ giá trị lớn nhất xuống đến một nửa giá trị lớn nhất là \dfrac{8}{3}\mu . Ở những thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì điện tích trên tụ bằng?

Đáp án 4 \sqrt{2}
canhbao chú ý:
Mỗi topic chỉ nên được thảo luận về một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
Bài trên của bạn nên lập một topic mới!
Bạn chú ý sử dụng $..$ vào công thức thì latex mới hiện!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Điện dung của tụ thay đổi một lượng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Tính điện tích trên tụ điện khi năng lượng từ trong cuộn dây bằng 3 lần nlượng điện trong tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Điện lượng chuyển qua thiết diện thẳng của dây dẫn theo một chiều Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
vat_ly_oi Tỉ số thời gian từ lúc ghép đến khi năng lượng từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường trong hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Heavenpostman Năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
Heavenpostman Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số ..? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
T Năng lượng điện trương trong cuộn dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_t$. Tìm C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
daodongco Hỏi điện dung của tụ phải thay đổi một lượng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R từ khi ngắt nguồn điện đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tần số dao động của năng lượng điện trường là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
Tăng Hải Tuân Tại thời điểm năng lượng điện bằng từ, tụ điện bị đánh thủng. Dòng điện cực đại trong mạch khi đó? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Chu kì biến thiên của năng lượng điện trường Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
B Khi $C_1= 1 \mu F$ thì suất điện động $E_1=4,5 \mu V$, khi $C_2= 9 \mu F$ thì $E_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở R là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Điện trường cực đại trên tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Viết biểu thức điện tích tức thời q, u, i. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện áp cực đại trên tụ C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Phương trình của điện tích trên tụ điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
kyubi0310 Chiều dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Điện dung của các tụ có thể là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=q_0/2 là ở thời điểm nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
S Mạch dao động điện từ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top