Sau va chạm hệ dao động với biên độ là?

Bài toán
Một vật nhỏ khối lượng $M=0,9kg$ gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng $25N/m$đầu dưới của lò xo cố định.Một vật nhỏ có khối lượng $m=0,1kg$ chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ $2\sqrt{2} m/s$ đến va chạm xuyên tâm hoàn toàn mềm với$ M$. Lấy $g=10m/s$.Sau va chạm hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là
A. $4,5 cm$
B. $4\sqrt{2}cm$
C. $4\sqrt{2}cm$
D. $4 cm$
 
Bài toán
Một vật nhỏ khối lượng $M=0,9kg$ gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng $25N/m$đầu dưới của lò xo cố định.Một vật nhỏ có khối lượng $m=0,1kg$ chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ $2\sqrt{2} m/s$ đến va chạm xuyên tâm hoàn toàn mềm với$ M$. Lấy $g=10m/s$.Sau va chạm hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là
A.$4,5 cm$
B.$4\sqrt{2}cm$
C.$4\sqrt{2}cm$
D.$4 cm$
Giải:
Có 2 đáp án trùng nhau kìa.
Ta có va chạm mềm nên động lượng được bảo toàn.
Ta có $2\sqrt{2}.0,1=(0,1+0,9)v$.
Nên sau va chạm vận tốc của hệ là $v=0,2\sqrt{2}$(m/s).
Ta lại có $v=\omega.A$, với $\omega =\sqrt{\dfrac{25}{0,1+0,9)}}$.
Sau va chạm hệ có biên độ là $A=4\sqrt{2}(cm)$.
 
Giải:
Có 2 đáp án trùng nhau kìa.
Ta có va chạm mềm nên động lượng được bảo toàn.
Ta có $2\sqrt{2}.0,1=(0,1+0,9)v$.
Nên sau va chạm vận tốc của hệ là $v=0,2\sqrt{2}$(m/s).
Ta lại có $v=\omega.A$, với $\omega =\sqrt{\dfrac{25}{0,1+0,9)}}$.
Sau va chạm hệ có biên độ là $A=4\sqrt{2}(cm)$.
Cậu ơi câu này thi thử của Nguyễn Huệ và hình như đáp án câu C phải là $4\sqrt 3 (cm) $ mới đúng. Có lẽ bạn ấy gõ nhầm. :P
T làm như thế này.
Ta có va chạm mềm nên động lượng được bảo toàn.
Ta có $2\sqrt{2}.0,1=(0,1+0,9)v$.
Nên sau va chạm vận tốc của hệ là $v=0,2\sqrt{2}$(m/s).
Ta lại có $v=\omega.A$, với $\omega =\sqrt{\dfrac{25}{0,1+0,9}}$.
Sau va chạm vị trí cân bằng xuống một đoạn
$x=\dfrac{mg}{k}=4 cm$
Biên độ của vật là:
$A=\sqrt {x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2}}=4 \sqrt3 (cm)$
 
Cậu ơi câu này thi thử của Nguyễn Huệ và hình như đáp án câu C phải là $4\sqrt 3 (cm) $ mới đúng. Có lẽ bạn ấy gõ nhầm. :P
T làm như thế này.
Ta có va chạm mềm nên động lượng được bảo toàn.
Ta có $2\sqrt{2}.0,1=(0,1+0,9)v$.
Nên sau va chạm vận tốc của hệ là $v=0,2\sqrt{2}$(m/s).
Ta lại có $v=\omega.A$, với $\omega =\sqrt{\dfrac{25}{0,1+0,9}}$.
Sau va chạm vị trí cân bằng xuống một đoạn
$x=\dfrac{mg}{k}=4 cm$
Biên độ của vật là:
$A=\sqrt {x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2}}=4 \sqrt3 (cm)$
V chứ có phải A đâu bạn. ^^
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
xuongrongnt Biên độ của hệ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Xác định biên độ của hệ sau va chạm: Bài tập Dao động cơ 1
pobungphe Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ là: Bài tập Dao động cơ 2
N Sau va chạm hệ dao động với biên độ Bài tập Dao động cơ 4
K Chu kì của hệ cơ sau khi va chạm Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Biên độ dao động của hệ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 4
T Sau va chạm hệ dao động với biên độ là? Bài tập Dao động cơ 2
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Sau va chạm con lắc đi được bao nhiêu thì đổi chiều chiểu động Bài tập Dao động cơ 0
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 5
V Biên độ của m1 sau va chạm Bài tập Dao động cơ 2
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
V Chứng minh dao động của vật sau va chạm là dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
Tâm Bình Sau va chạm, vật m dao động với biên độ là? Bài tập Dao động cơ 9
đắc toàn Sau va chạm vật nhỏ dính vào đĩa cân và chúng cùng dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Chu kì con lắc sau va chạm là ? Bài tập Dao động cơ 2
phatthientai Tỉ số biên độ dao động của vật ngay trước và sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Quãng đường vật $m_{1}$ đi được trong khoảng $2T$ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Hỏi sau va chạm lò xo nén 1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Tốc độ của vật $m_1$ sau va chạm là: Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Để $m_1$ đứng yên sau va chạm thì vận tốc $v_2$ và khoảng cách a nhỏ nhất lần lượt là: Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Biên độ vật $m_1$ sau va chạm là: Bài tập Dao động cơ 6
inconsolable Sau va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động? Bài tập Dao động cơ 1
K Biên độ của vật sau khi va chạm là : Bài tập Dao động cơ 1
superstar Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 2
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
anhthich274 Khoảng cách giữa 2 vật sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 5
S Sau va chạm lò xo nén đoạn lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
B Tìm $\beta$ sao cho sau va chạm quĩ đạo của vật là 1 đoạn thẳng và 1 phần cung tròn Bài tập Dao động cơ 2
D Tốc độ cực đại của m trong quá trình dao động sau va chạm là? Bài tập Dao động cơ 4
pipi Sau va chạm vật m có vận tốc bằng 0 vào thời điểm t. Gía trị của t là? Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Biên độ của vật sau va chạm đàn hồi Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Biên độ sau va chạm là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
Spin9x Tính tỉ số biên độ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm biên độ của vật sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách giữa hai vật sau $\frac{5}{\pi}(s)$ từ lúc bắt đầu va chạm là ??? Bài tập Dao động cơ 8
dreamhigh315 Tỉ số biên độ dao động của vật trước và sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Sau va chạm hai vật dính vào nhau dao động điều hòa với biên độ A = 5cm và chu kỳ bằng? Bài tập Dao động cơ 1
T Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 4
L Một vật va chạm xuyên tâm với vật $m$. Tính $A$ sau đó Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm biên độ sau khi va chạm xuyên tâm Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top