Hiện tượng nào không liên quan đến dòng điện dịch?

Bài toán: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng
A. Sự hình thành dòng điện dịch
B. Các phản ứng quang hóa
C. Sự phát quang các chất
D. Sự tạo thành quang phổ vạch
 
Mình nghĩ bạn nào trả lời thì kèm theo phân tích để người hỏi dễ nắm được nhé, như thế người hỏi sẽ cảm thấy chắc chắn hơn với câu trả lời
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Tăng Hải Tuân Hiệu điện thế hãm trong hiện tượng quang điện âm hay dương? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
Sao Mơ Hiện tượng xảy ra là: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Hiện tượng quang điện ngoài là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Hiện tượng quang điện Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
P Lượng tử năng lượng của ánh sáng đơn sắc này tính theo công thức nào sau đây? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5

Quảng cáo

Top