Tức thời Thời gian đèn sáng trong 1s?

Bài toán
Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số $50Hz$, điện áp hiệu dụng 220V. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị $|u| \geq 110\sqrt{2}$ V. Thời gian đèn sáng trong 1 s là ?
A. $0,5 s$
B. $\dfrac{2}{3} s$
C. $\dfrac{3}{4} s$
D. $0,65 s$
 
Bài làm
Trong một chu kì đèn sáng $\dfrac{2}{3}T(do \left | u \right |\geq 100\sqrt{2})$
Trong một giây có 50 chu kì nên thời gian sáng trong một giây là $\dfrac{100}{3}T=\dfrac{2}{3}s$ suy ra B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
haninso Tỉ số giữa thời gian sáng và tắt của đèn trong một chu kì dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 chu kì là Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Thời gian bóng đèn sáng trong 1 chu kì là Bài tập Điện xoay chiều 7
missyou1946 Khoảng thời gian 1 đèn tắt là Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì của dòng diện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số thời đèn thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là Bài tập Điện xoay chiều 2
nhokpq.ine Tức thời Trong 60s, thời gian đèn sáng là bao lâu? Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt. Bài tập Điện xoay chiều 7
Double H Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm $O,P,Q$ thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nước sôi trong thời gian $t_3$ gần đáp án nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Enzan C biến thiên So sánh các giá trị thời gian trên thì Bài tập Điện xoay chiều 1
V Thể tích khí H2 (đktc) thoát ra trong thời gian 16 phút 5 giây là? Bài tập Điện xoay chiều 1
mpmikisg C biến thiên Khoảng thời gian để sinh công âm và dương Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm $t_{1}$ để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
highhigh Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
Thảo Bùi Thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Xác định khoảng thời gian ngắn nhất để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15 s là Bài tập Điện xoay chiều 8
Y Thời gian cường độ dòng điện có độ lớn cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
H R biến thiên Nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở từ trong một đơn vị thời gian như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện có độ lớn nhỏ hơn 2A trong 1s? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
K Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Giá trị trung bình của cường độ dòng điện xoay chiều $i=4cos(100\pi t)(A)$ trong một thời gian Bài tập Điện xoay chiều 8
To_Be_The_Best Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong $1 s$ Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính thể tích khí $H_2$ ở điều kiện tiêu chuẩn giải phóng ở điện cực trong thời gian 32 phút 10 giây Bài tập Điện xoay chiều 0
Sao Mơ Trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp cho mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 Thời gian điện áp thực hiện công âm Bài tập Điện xoay chiều 2
N Sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây? Bài tập Điện xoay chiều 3
To_Be_The_Best Thể tích khí $O_2$ ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra trong thời gian 16 phút 5 giây ở mỗi điện cực? Bài tập Điện xoay chiều 8
kiemro721119 Trong một chu kì, khoảng thời gian điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thực hiện công âm là: Bài tập Điện xoay chiều 6
NTH 52 Khoảng thời gian dòng điện thực hiện công âm? Bài tập Điện xoay chiều 1
super star Sau khoảng thời gian T/4 thì điện lượng chuyển qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 6
levietnghials Tức thời Khoảng thời gian ngắn nhất($ \Delta t$) tính từ thời điểm $t_1$ để $ i_1=-i_2$ là??? Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 6
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top