Thể tích khí (điều kiện chuẩn) thu được ở một điện cực trong một chu kỳ dòng điện xấp xỉ bằng

Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều $i = 5\sqrt{2}\cos(100\pi t + \dfrac{\pi}{2})$ (A) chạy qua một bình điện phân chứa dung dịch $H_2SO_4$ với các điện cực Platin. Trong quá trình điện phân, người ta thu được khí Hiđrô và khí Ôxi ở các điện cực. Cho rằng các khí thu được không tác dụng hoá học với nhau. Thể tích khí (điều kiện chuẩn) thu được ở một điện cực trong một chu kỳ dòng điện xấp xỉ bằng
A. 7,83.10-5 (lít).
B. 7,83.10-6 (lít).
C. 15,62.10-6 (lít).
D. 10,40.10-5 (lít).
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho dòng điện xoay chiều i = 5$\sqrt{2}$\sqrt{2}\cos(100pt + p/2) (A) chạy qua một bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các điện cực Platin. Trong quá trình điện phân, người ta thu được khí Hiđrô và khí Ôxi ở các điện cực. Cho rằng các khí thu được không tác dụng hoá học với nhau. Thể tích khí (điều kiện chuẩn) thu được ở một điện cực trong một chu kỳ dòng điện xấp xỉ bằng
A. 7,83.10-5 lít. B. 7,83.10-6 lít. C. 15,62.10-6 lít. D. 10,40.10-5 lít.
Bạn chú ý đọc nội quy tại:http://vatliphothong.vn/t/1430/
Dùng BT để nhập nội dung theo chỉ dẫn.
Công thức Latex cần đặt trong thẻ $...$ thì mới hiện!
Thân. MOD.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều $i = 5\sqrt{2}\cos(100\pi t + \dfrac{\pi}{2})$ (A) chạy qua một bình điện phân chứa dung dịch $H_2SO_4$ với các điện cực Platin. Trong quá trình điện phân, người ta thu được khí Hiđrô và khí Ôxi ở các điện cực. Cho rằng các khí thu được không tác dụng hoá học với nhau. Thể tích khí (điều kiện chuẩn) thu được ở một điện cực trong một chu kỳ dòng điện xấp xỉ bằng
A. 7,83.10-5 (lít).
B. 7,83.10-6 (lít).
C. 15,62.10-6 (lít).
D. 10,40.10-5 (lít).
Sao mình lại tính được $8,7.10^-6 $nhỉ. Chắc nhầm rồi..huhu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Thể tích khí H2 (đktc) thoát ra trong thời gian 16 phút 5 giây là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tính thể tích khí tạo nên ở mỗi điện cực Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tính thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn giải phóng ở điện cực Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính thể tích khí $H_2$ ở điều kiện tiêu chuẩn giải phóng ở điện cực trong thời gian 32 phút 10 giây Bài tập Điện xoay chiều 0
To_Be_The_Best Thể tích khí $O_2$ ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra trong thời gian 16 phút 5 giây ở mỗi điện cực? Bài tập Điện xoay chiều 8
T Thể tích khí thoát ra ở điện cực Bài tập Điện xoay chiều 2
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Yuuta Hai phần tử X và Y có thể ứng với Bài tập Điện xoay chiều 1
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A Điện trở có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty R biến thiên Hỏi $R_3$ không thể nhận giá trị nào ? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu suất truyền tải ban đầu H có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 L có có thể nhận giá trị nào sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
dhdhn Điện trở có thể nhận giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 3
Lollipop000 C biến thiên Điện trở có thể nhận giá trị nào: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Giá trị $ \alpha $ không thể là Bài tập Điện xoay chiều 5
A Tụ $C_{2}$ có thể nhận giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 3
P $\omega $ có thể nhận giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
zkdcxoan MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $MB$ lúc này có thể là Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Độ tự cảm lớn nhất của cuộn dây có thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
B Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
highhigh Hệ số công suất của cuộn dây không thể bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
hao.baobinh10 L biến thiên Giá trị độ tự cảm L tìm được có thể là Bài tập Điện xoay chiều 8
hao.baobinh10 Công suất cơ học cực đại mà động cơ có thể sinh ra Bài tập Điện xoay chiều 12
H C biến thiên Tụ $C_2$ có thể nhận giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin C biến thiên Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là Bài tập Điện xoay chiều 7
P Xưởng có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện hoạt động? Bài tập Điện xoay chiều 1
cobe_latdat Rôto lồng sóc có thể quay với tốc độ Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động Bài tập Điện xoay chiều 3
NhatChiMai999 Dung kháng của tụ chỉ có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror MPĐ Cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ có thể là : Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Khám phá vũ trụ. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
Snow_flower_9x Hỏi trên giản đồ vecto quỹ tích của đầu mút vecto $i^\rightarrow $ là đường gì ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top